Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > 2013


 

Zásady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2013

 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídáÚčinnost odÚčinnost do
11.12.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/2013 [PDF, 97 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor kontroly
Tyto Zásady ruší Pravidla kontrolní činnosti výborů - usnesení č. 067/06/01/ZK ze dne 20.11.2001
Marie Jakoubková1.1.201424.6.2014
11.12.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 14/2013 [PDF, 145 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 11/12 ze dne 18.12.2012
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 15/14 ze dne 16. 12. 2014
Marie Jakoubková10.12.201317.12.2014
11.12.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 13/2013 [PDF, 113 kB]
Dokument je uložen v archivu
Statut účelového Fondu Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 12/09 ze dne 16.09.2009
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 02/15 ze dne 24.03.2015
Marie Jakoubková1.1.201424.3.2015
11.12.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/2013 [PDF, 98 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2014
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 13/14 ze dne 16.12.2014 s účinností od 1.1.2015
Marie Jakoubková1.1.201431.12.2014
11.12.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2013 [PDF, 1,9 MB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/12 ze dne 26.06.2012
Tyto Zásady ruší Zásady č. 06/06 ze dne 20.06.2006
Tyto Zásady zrušeny usnesením č. 0506/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016
Marie Jakoubková1.1.201420.9.2016
15.12.2015Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2013 [PDF, 94 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2013 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tento Dodatek zrušen usnesením č. 0506/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016
Marie Jakoubková1.1.201620.9.2016
25.3.2015Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2013 [PDF, 476 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 2 k „Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020“
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tento Dodatek zrušen usnesením č. 0506/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016
Marie Jakoubková24.3.201520.9.2016
17.12.2014Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2013 [PDF, 156 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tento Dodatek zrušen usnesením č. 0506/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016
Marie Jakoubková1.1.201520.9.2016
13.11.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2013 [PDF, 160 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/10 ze dne 09.11.2010
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 12/15 ze dne 10. 11. 2015
Marie Jakoubková12.11.201331.12.2015
13.11.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 09/2013 [PDF, 1,2 MB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 14/10 ze dne 14.12.2010
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 11/14 ze dne 18.11.2014 s účinností od 1.1.2015
Marie Jakoubková12.11.201331.12.2014
13.11.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 08/2013 [PDF, 265 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tyto Zásady ruší Zásady č. 07/11 ze dne 08.11.2011
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 18/14 ze dne 16. 12. 2014
Marie Jakoubková12.11.201316.12.2014
13.11.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2013 [PDF, 95 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 12/05 ze dne 20.09.2005
Marie Jakoubková12.11.2013
1.7.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2013 [PDF, 111 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 03/10 ze dne 23.03.2010
Marie Jakoubková25.6.2013
4.4.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2013 [PDF, 96 kB]
Dokument je uložen v archivu
Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 01/09 ze dne 10.03.2009
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 03/17 ze dne 28.03.2017
Marie Jakoubková2.4.201328.3.2017
3.4.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2013 [PDF, 171 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 02/14 ze dne 01.04.2014
Marie Jakoubková2.4.201331.12.2013
3.4.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2013 [PDF, 118 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 04/14 ze dne 01.04.2014
Marie Jakoubková2.4.201331.12.2013
3.4.2013Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2013 [PDF, 106 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2013
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 03/14 ze dne 01.04.2014
Marie Jakoubková2.4.201331.12.2013
19.6.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2013 [PDF, 157 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/12 ze dne 27.03.2012
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková19.2.201331.12.2018
V archivu je: 16 záznamů

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Tiskoviny kraje > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2013

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 495152

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek