Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy odboru informatiky r. 2014

 
 
 • S kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři (10.10.2014)

  Tématem letošní mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality, která se koná dva dny na Vysočině je mimo jiné citlivé táma aktuální dětské kybernetické kriminality. „Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích tzv. happy slapping a psychické vydírání, které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících psychických symptomů,“ vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze. Podle jeho slov se s kybernetickou kriminalitou během školních let setkává až 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři.

   
 • Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu (10.9.2014)

  Čtvrtý ročník soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu startuje! Již počtvrté se mohou studenti základních a středních škol v Kraji Vysočina zapojit do soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu. V letošním roce přináší soutěž velkou řadu novinek! Prvním krokem je včasná registrace, na kterou je čas do konce října.

   
 • Internet v Telči se konal už popatnácté (8.8.2014)

  Odborný seminář k informačním technologiím se stal již nedílnou součástí letní Telče. Letošní patnáctý ročník uspořádal Kraj Vysočina ve spolupráci s regionálními firmami z oblasti informačních a komunikačních technologií ve středu 6. srpna. Setkání v Telči k novinkám v oblasti síťových technologií a metod výstavby regionálních i městských sítí se zúčastnila téměř stovka odborníků z řad obcí, měst, krajů, firem i centrálních orgánů České republiky.

   
 • Dokončen projekt Technologického centra a síťové infrastruktury Kraje Vysočina (14.10.2014)

  V polovině prázdnin byl po více než třech letech realizace ukončen projekt Technologického centra a síťové infrastruktury kraje. S náklady v celkové výši 69,2 mil. Kč a s příspěvkem EU ve výši 54,1 mil. Kč šlo o největší investiční akci v oblasti rozvoje ICT za dobu existence kraje. V rámci projektu vznikly dvě navzájem propojené technologické části Technologické centrum sloužící veřejné správě a Rozšíření krajské páteřní sítě ROWANet.

   
 • Internet v Telči (28.7.2014)

  Organizátoři tradičního semináře „Internet v Telči“ konaného v rámci folkového festivalu Prázdniny v Telči si Vás dovolují pozvat na patnáctý ročník této akce, na které se v Hotelu u Hraběnky každoročně scházejí nejen odborníci z oblasti IT, ale také zástupci krajů, měst a obcí, pro které se informační technologie staly nezbytným pracovním nástrojem. Letos tomu bude už 10 let, kdy Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo výstavbu první veřejnoprávní sítě v ČR – ROWANet. I díky tomuto výročí letos akce ponese podtitul „Veřejnoprávní sítě – 10 let po velkém třesku“.

   
 • S kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři (10.10.2014)

  Tématem letošní mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality, která se koná dva dny na Vysočině je mimo jiné citlivé táma aktuální dětské kybernetické kriminality. „Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích tzv. happy slapping a psychické vydírání, které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících psychických symptomů,“ vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze. Podle jeho slov se s kybernetickou kriminalitou během školních let setkává až 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři.

   
 • Kraj vyvinul speciální aplikaci pro hasiče (19.6.2014)

  Už zhruba rok využívají hasiči na Vysočině speciální mobilní aplikaci pro práci s dokumentací zdolávaných budov. Software, mimochodem jediný svého druhu, navržený na míru podle specifických potřeb zasahujících vysočinských profesionálních i dobrovolných jednotek, vznikal pod dozorem informatiků Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Aplikace pro chytré mobilní telefony a tablety poskytuje velitelům zásahů informační podporu na taktické úrovni v místě mimořádné události, a to v elektronické podobě, která postupně nahrazuje současnou papírovou podobu dokumentace. Díky dnes běžně dostupné technice mohou zasahující ještě před dojezdem k události prostudovat v mobilu nebo na tabletu schéma budov, přístupy, schodiště, už po cestě je možné seznámit se s objektem, lokací objektu a v budoucnu i lokací události. Díky možnosti vpisování poznámek program nabízí také historii minulých zásahů,“ uvedl výhody aplikace vedoucí krajských informatiků Petr Pavlinec.

   
 • Dopravní nehody v Kraji Vysočina zobrazené nad mapou Geoportálu (15.5.2014)

  Od května je pro veřejnost k dispozici mapa dopravních nehod na webových stránkách Geoportálu Kraje Vysočina na odkazu http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/Nehody . Aplikace je propojena s datovým skladem a na mapovém podkladu umožnuje promítat statistické údaje dopravní nehodovosti.

   
 • Na Vysočině sdílí praktické zkušenosti s elektronizací zdravotnictví (30.4.2014)

  Kraj Vysočina připravil v úterý 29. dubna pro zájemce z řad ostatních krajů, jejich zdravotnických zařízení i představitele zdravotních pojišťoven seminář k praktickým zkušenostem z elektronizace zdravotnictví na úrovni kraje. Stěžejním tématem bylo představení systému sdílení informací ze zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními. „Nijak složitý a nijak nákladný systém přenosu zdravotnických informací lze použít i na území ostatních krajů. Velký potenciál skýtá spojení systému s fakultními nemocnicemi a praktickými lékaři,“ přiblížil možnosti dalšího vývoje Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, který setkání odborníků zahájil.

   
 • Zástupci Kraje Vysočina promluví v Bruselu o využívání informačních a komunikačních technologií (8.4.2014)

  Za účasti Kraje Vysočina se bude 24. dubna 2014 v Bruselu konat celoevropská konference o aktuálně probíhajících změnách ve vytváření regionálních politik a jejich zefektivňování s využitím informačních a komunikačních technologií (IKT) a výhod, které tento proces přináší občanům. Pod názvem ONE Konference Brusel 2014 proběhne toto setkání pod záštitou Velvyslance ČR při EU Martina Povejšila a bude organizováno Agenturou pro evropské projekty a management (EPMA, www.epma.cz), jako propagačním partnerem evropského projektu ONE, který je spolufinancován programem INTERREG IVC z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

   
 • Konference ISSS: Kraj Vysočina je hlavním organizátorem Visegrádské konference V4DIS (7.4.2014)

  V rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě, která probíhá v kongresovém centru Aldis Hradec Králové byl za přítomnosti řady zástupců veřejné správy zemí Visegrádu zahájen jedenáctý ročník konference V4DIS. Za předsednickým stolem se objevili senátor Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, generální sekretář Únie miest Slovenska Marian Minarovič, ředitelka Mezinárodního visegrádského fondu Karla Wursterová i ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín. Letošní ročník tradičního setkání zástupců veřejné správy visegrádských zemí se zaměřuje především na aktuální stav eGovernmentu v celém regionu V4.

   
 • Eva Janoušková: Portál úředníka je nezbytností dobře fungujícícho úřadu (7.4.2014)

  Konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové je příležitostí k představení úspěšných projektů posouvajících fungování státní správy a samosprávy dále s maximálním využitím elektronických služeb. Na toto téma nabízíme rozhovor s ředitelkou Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina Evou Janouškovou, která má informatiku a elektronizaci krajského úřadu ve své gesci. Tématem rozhovoru je Portál úředníka, tedy služba, která usnadňuje běžnou denní agendu úřadu a nabízí nadstandardní komunikační a informační servis.

   
 • Vysočina nechybí na konferenci ISSS 2014 (7.4.2014)

  Kraj Vysočina se i letos prezentuje na tradiční konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Hlavním bodem dvoudenního programu konference ISSS 2014 jsou přednášky zaměřené na pokračování reformy veřejné správy a aktuální otázky rozvoje e-governmentu. Stranou určitě nezůstanou stávající infrastrukturní projekty e-governmentu a prostor opět dostanou moderní trendy včetně cloudu, outsourcingu, virtualizace nebo využívání mobilních technologií ve veřejné správě či geoinformační politika státu. Pro ucelené okruhy témat jsou připraveny samostatné odborné bloky. A jako obvykle – svůj prostor i zájemce si najdou vybrané „příklady dobré praxe“ měst, obcí a regionů.

   
 • Nejlepší webové stránky na Vysočině mají Jihlava a Okříšky (3.3.2014)

  Soutěž Zlatý erb Kraje Vysočina ve svém 16. ročníku přinesla ocenění odborné poroty webovým stránkám a elektronické službě města Jihlava. Nejlepší weby mezi městysi a obcemi mají Okříšky a veřejnost fandí nejvíce stránkám obce Heřmanov. V krajském kole oblíbené soutěže bylo uděleno celkem dvanáct cen. „Mile nás překvapil zájem jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jejich stránky mají rok od roku rostoucí úroveň a představují často nejen informační zdroj pro hasiče, ale i pro celou obecní komunitu,“ ocenil webové aktivity svých kolegů starosta Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina Jan Slámečka.

   
 • Grantové programy na podporu rozvoje informačních technologií v Kraji Vysočina v roce 2014 (12.2.2014)

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém prvním letošním zasedání dva grantové programy na podporu rozvoje informačních technologií v regionu, a to „Informační a komunikační technologie 2014“ s alokací 2 300 000 Kč a „Infrastruktura ICT 2014“ s alokací 3 000 000 Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu, rozvoji výstavby otevřených sítí a datových center a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v této oblasti.

   
 • Soutěž Zlatý erb 2014 pokračuje hlasováním veřejnosti (11.2.2014)

  Skončila první nominační fáze tradiční soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí a nejlepší elektronickou službu. Kromě odborné poroty se hodnocení mohou zúčastnit i uživatelé městských a obecních stránek. Od 3. února mohou dát svůj hlas obci, jejíž stránky se jim nejvíce líbí. Pokyny a hlasovací formulář naleznou na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz/. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou emailovou schránkou, do níž bude zaslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo jednu obec. Hlasy veřejnosti bude možné posílat do 24. února 2014 16:00.

   
 • S Vysočinou bezpečně na internetu (11.2.2014)

  V sídle Kraje Vysočina v Jihlavě se dnes uskutečnilo finále soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu, která má za cíl upozornit na hrozby internetu a na problematiku elektronické bezpečnosti obecně. Soutěž je určena pro žáky regionálních základních a středních škol a registrovalo se do ní přibližně 750 dětí, do všech třech online kol se pak zapojilo 350 žáků. Ve finále se nakonec utkali čtyři středoškoláci a sedm žáků v mladší kategorii.

   
 • Dokončen projekt Digitalizace a ukládání Kraje Vysočina (20.1.2014)

  Na přelomu roku byl po třech letech ukončen projekt Digitalizace a ukládání, jehož výstupem je vytvoření krajské digitalizační jednotky (KDJ) disponující nejmodernějšími technologiemi a následně také digitalizace podstatné části krajského fondu dokumentů

   
 • Odstartoval 16. ročník soutěže Zlatý erb (8.1.2014)

  Sdružení Zlatý erb zahájilo v pátek 3. 1. 2014 už 16. ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky – Zlatý erb 2014. O oceněných bude opět rozhodovat jak odborná porota, tak i veřejnost. Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 30. ledna tohoto roku.

   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Informační technologie > Propagace IT > Tiskové zprávy odboru informatiky > Tiskové zprávy odboru informatiky r. 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 117109

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek