Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > Anotace krajských projektů


 

Anotace krajských projektů

 
 
 • Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina [PDF, 435 kB] (14.9.2021)

  Cílem projektu je průběžná optimalizace interních postupů a procesů Kraje Vysočina za účelem implementace procesního rámce pro řízení kvality obecně a i ve vazbě na informační bezpečnost v organizaci a její hodnocení dle mezinárodní normy ISO/IEC 27001:2013 a následné uplatnění požadavků dle této normy.

   
 • Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina [PDF, 225 kB] (10.8.2018)

  V návaznosti na stav řízení kvality na Krajském úřadě Kraje Vysočina je nutné v souladu s PDCA cyklem postupně nastavovat, řídit a optimalizovat procesy a to tak, aby každá dotčená osoba či jakýkoliv dotčený subjekt měl k dispozici jednoznačné informace. Zároveň je potřeba řešit otázku přiměřené bezpečnosti a navrhovat procesy takovým způsobem, aby bylo možné chránit informační aktiva Kraje Vysočina. Veškerá nastavovaná opatření musí poskytovat odpovídající jistotu kraji i dalším zúčastněným stranám a řešit, stejně jako v jiných případech, efektivitu, hospodárnost a účelnost. Proto je velmi důležité řešit, modelovat, optimalizovat a zefektivňovat procesy napříč celým Krajským úřadem Kraje Vysočina, průběžně je zveřejňovat zainteresovaným osobám (včetně průběžného vzdělávání) a auditovat.

   
 • eHealth (13.10.2014)

  Krajské nemocnice na Vysočině přicházejí s novinkami, které ve spojení s internetem mění dosavadní zavedené praxe v přístupu k pacientovi. Jedná se např. o změny v podobě pohodlného elektronického objednávání, sdílení informací mezi nemocnicemi, přenost dat na zdravotnickou záchrannou službu a internet zdarma.

   
 • eBezpečnost (13.10.2014)

  V lednu roku 2010 vznikla na Krajském úřadě Kraje Vysočina pracovní skupina pro řešení problematiky elektronické bezpečnosti (zahrnuje pracovníky krajského úřadu, pracovníky z řad Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, příspěvkové organizace Vysočina Education, odborníky z Národního centra bezpečnějšího internetu, ze sdružení CESNET a společnosti AutoCont CZ).

   
 • Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2016 (11.6.2018)

  Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina je spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu.

   
 • Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina [PDF, 258 kB] (19.1.2017)

  Při rozhodování ve veřejné právě je důležité využívat nástroje, které zvýší míru informovanosti o daném předmětu rozhodnutí, o možných variantách, o nákladech a samozřejmě užitku, který by mělo příslušné rozhodnutí přinášet. Jde o zkvalitnění a zvýšení informačního portfolia, které sice samo o sobě nezaručuje výběr optimální varianty, ale snižuje riziko zcela nesprávného či svévolného rozhodnutí. Samosprávní orgány logicky očekávají, že podrobnou analýzu, která bude v souladu se zákonem a principy efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti (principy 3E) a přiměřenosti, připraví úředníci krajského úřadu jako podklad pro jejich rozhodnutí. Proto je velmi důležité, aby zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu rozvíjeli svůj odborný potenciál a pružně reagovali na změny právních předpisů v takové míře, aby poskytovali servis pro samosprávná rozhodnutí na vysoké úrovní. Zároveň stále aktuálněji vystupuje do popředí otázka ochrany a bezpečnosti informací. Kraj Vysočina si uvědomuje, že och

   
 

Související odkazy

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Informační technologie > Projekty > Anotace krajských projektů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 516015

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek