Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Blízká budoucnost ÚSP Jinošov – projektování

Rada kraje Vysočina schválila záměr odstranění příčin a následků havárie a dále i obnovu provozu v zámečku Ústavu sociální péče Jinošov. Zároveň pověřila krajské správce majetku prověřením všech variant využití této budovy k dalším možným účelům. V zařízení v současné době působí sedm desítek různě mentálně hendicapovaných klientů, 48 z nich je dočasně ubytováno v pronajatých budovách v Náměšti nad Oslavou.
 

 
 

Objekt hlavní budovy zámečku je od letošního února v havarijním stavu, který je důsledkem  dlouhodobého skrytého působení dřevokazného hmyzu a s tím souvisejícím zřícením stropu v 1. podlaží. "Z dosud získaných zjištění statických poruch stropních nosných konstrukcí a nově zjištěných poruch krovu vyplývá, že bude nutná rozsáhlá oprava krovu a střešního pláště zámečku, dále bude nutná výměna půdních stropních konstrukcí a rozsáhlá výměna nosných stropních konstrukcí a rozsáhlá výměna nosných stropních konstrukcí nad prvním nadzemním patrem," uvedl radní kraje pro oblast sociálních věcí Jiří Vondráček.

 

Budoucí využití ÚSP Jinošov by mělo být i nadále zaměřeno na péči o klienty s těžkou a hlubokou mentální retardací, pro které by mělo sloužit II. NP hlavní budovy. I. NP by pak mělo sloužit k terapeutickým účelům, rekvalifikaci přizpůsobivých klientů a nácviku praktických dovedností pro klienty určené k začlenění do běžné společnosti v rámci projektu Transformace a humanizace  sociálních zařízení. "Jinošov by se mohl v budoucnu stát jakýmsi trenažérem praktického výcviku sociálních dovedností pro klienty ústavů i účinnou pomocí těm, kteří pečují o hendikepované v domácím prostředí v  celém  kraj i  Vysočina," doplnil radní Jiří Vondráček. Významnou roli bude i nadále hrát komplex hospodářské budovy, kde má být v budoucnu po nezbytných opravách a realizaci nové výstavby ubytováno trvale 20 klientů.

 

V současné době na pokyn krajské rady začne postupné projektování prováděcí dokumentace, která má zajistit řešení statických problémů a bude uspokojivě řešit  rekonstrukci elektrických vedení a dílčí řešení havarijní situace v přilehlé hospodářské budově. „Nyní se bavíme o tom, jak zámeček – jako památkově chráněný objekt – efektivně zrekonstruovat tak, aby mohl plnit svou původní funkci a zároveň dodržet náročné požadavky např. na hygienické zázemí klientů. Umístění jednoho klienta do odpovídající prostor předpokládá podle našich propočtů 1,5 – 2 mil. Kč investic,“ uvedl na tiskové konferenci hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil. Kraj plánuje na oživení ÚSP Jinošov čerpat i prostředky z Integrovaného operačního programu.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.9.2008 / 23.9.2008

Počet návštěv: 35187
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek