Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - červen 2021

 
 
 • Krajské zastupitelstvo schválilo příspěvek 500 miliónů na Horáckou multifunkční arénu v Jihlavě (15.6.2021)

  Širší diskuze členů Zastupitelstva Kraje Vysočina předcházela schválení finančního příspěvku ve výši 500 miliónů korun, které je Kraj Vysočina připraven přispět městu Jihlava. Jihlava je hlavním investorem stavby objektu za 1,45 miliardy korun, který Vysočině umožní konání nadregionálních akcí a to nejen díky strategickému umístění v centru regionu, ale i v ideální blízkosti dálnice D1. Dalším krokem, který bude předcházet poskytnutí krajské dotace je schválení a uzavření dotační smlouvy. V ní bude upraven i průběh spolufinancování ze strany kraje – v roce 2022 je kraj připraven arénu podpořit 150 miliony korun, o rok později 200 miliony korun a v roce 2024 posledními 150 milióny korun. Financování tohoto výjimečného projektu předpokládá poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky nebo z prostředků Národní sportovní agentury České republiky ve výši 300 miliónů korun.

   
 • Kraj připravuje veřejnou zakázku na datový obsah Digitální technické mapy Kraje Vysočina (15.6.2021)

  Projekt Digitální technické mapy Kraje Vysočina, na jehož realizaci získal kraj evropskou dotaci z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 195,5 milionu korun, se spoluúčastí kraje 34,5 milionu korun, se posouvá do další fáze, tedy k pořízení datového obsahu a informačního systému pro jeho správu. Krajská rada využila ještě před samotným zahájením zadávacího řízení možnosti tržní konzultace. „Na jejím základě chceme zjistit informace, které nejsou běžně veřejně dostupné a pomohu nám nastavit nebo ověřit zamýšlené podmínky technické kvalifikace, tak aby odpovídaly našim potřebám i možnostem trhu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast informačních technologií Jan Břížďala. Vypsání veřejné zakázky na pořízení dat se předpokládá v průběhu prázdnin. Při přípravě informačního systému kraj spolupracuje s dalšími pěti kraji na tvorbě společného řešení v rámci samostatné veřejné zakázky.

   
 • Asociace krajů ČR jednala s vládou. Vstřícně a věcně (15.6.2021)

  Jako věcné a vstřícné zhodnotil jednání Rady Asociace krajů ČR (AKČR) s vládou předseda asociace Martin Kuba. Na pondělní osobní schůzce Grémia Rady AKČR s představiteli vlády bylo asociaci přislíbeno uhrazení ztrát z veřejné dopravy prostřednictví SFDI, dofinancování sociálních služeb, navýšení peněz do 98. výzvy REACT-EU a vzájemná spolupráce na vybudování páteřní sítě laboratoří kvůli PCR testování.

   
 • Dotace ze státního programu Podpora rozvoje regionů 2021 získalo 161 projektů z Vysočiny (15.6.2021)

  Dotace v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2021 jsou primárně určeny pro obce do tří tisíc obyvatel, ale nabízí i dotační tituly pro obce od tří do deseti tisíc obyvatel, a to konkrétně na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury nebo rekonstrukce veřejných budov. Peníze na místní komunikace pak mohou získat také obce nad deset tisíc obyvatel. Díky těmto dotacím se v obcích zlepší kvalita místních komunikací, budou rekonstruovány školy a školky, například učebny, společné prostory nebo sociální zařízení. Peníze půjdou také na kulturní domy, knihovny a budovy se sídlem obecních a městských úřadů. V neposlední řadě dojde ke zkvalitnění sportovní infrastruktury a míst aktivního i pasivního odpočinku. Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří v rámci celé České republiky celkem 1 400 projektů za téměř 4,2 miliardy korun.

   
 • Kraje pro bezpečný internet: Vyhlášení vítězů soutěžního kvízu (14.6.2021)
  Kraje pro bezpečný internet: Vyhlášení vítězů soutěžního kvízu

  V závěru minulého týdne proběhlo v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina vyhlášení vítězů soutěžního kvízu projektu Kraje pro bezpečný internet. Od září 2020 do března 2021 měli žáci možnost se zapojit do soutěžního kvízu, v květnu letošního roku pak proběhlo online krajské finále Kvízu PLUS. Do znalostního kvízu se v celé ČR zapojilo přibližně 29 000 žáků, v Kraji Vysočina to bylo více než 3 000 žáků základních a středních škol.

   
 • Drátenice Věra Studená převzala ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina (11.6.2021)
  Drátenice Věra Studená převzala ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina

  Jméno Věry Studené rozšířilo na jaře letošního roku prestižní seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Věra Studená se už dlouho věnuje práci s kovem a drátování, ke kterému si před 17 lety našla cestu jako samouk poté, co dostala k narozeninám svoji první knížku o drátování. Ocenění v podobě bronzové medaile a diplomu předal Věře Studené přímo v jejím ateliéru v Kuklíku krajský radní pro oblast kultury Roman Fabeš. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina uděluje krajské zastupitelstvo od roku 2016 a k dnešnímu dni je na seznamu už 14 jmen.

   
 • Česko-rakouský sklářský workshop 2021 (11.6.2021)

  Uměleckoprůmyslová akademie ve Světlé nad Sázavou bude ve dnech 14. až 20. června hostit Česko-rakouský sklářský workshop 2021, pořádaný v rámci přeshraničního projektu I-CULT. Sklářští výtvarníci z Čech a Rakouska, zde budou tvořit plastiky na bázi foukaného skla a rozpracovávat je podle vlastní fantazie ve specializovaných dílnách školy za účasti místních pedagogů. Pro dotváření objektů budou k dispozici brusičské, malířské, nebo třeba vitrážnické ateliery.

   
 • Vysočinou za přírodou – poznávejte s námi méně známé přírodní krásy našeho kraje (11.6.2021)
  Vysočinou za přírodou – poznávejte s námi méně známé přírodní krásy našeho kraje

  Přírodní památky a přírodní rezervace a také jejich národní kategorie, stejně jako evropsky významné lokality Natury 2000, jsou součástí našeho dědictví a je zajímavé a inspirativní se s nimi seznámit. Jejich návštěva je zároveň příjemnou formou aktivního odpočinku. Informace o předmětech ochrany jsou standardně předávány v územích prostřednictvím informačních panelů. Cílem aktivity „Vysočinou za přírodou“ je doplnit pro veřejnost stávající informace prostřednictvím mapy s příběhem (StoryMap), ve které budou představeny a propagovány i turisticky méně známé chráněné lokality ve správě Kraje Vysočina a Správy CHKO Žďárské vrchy, a nabídnout tak návštěvníkům další zajímavé cíle vycházek a projížděk. Mapu doplňují fotografie území a textová část, která obsahuje bližší lokalizaci a výčet chráněných druhů.

   
 • Komise pro sociální věci AKČR diskutovala podmínky výzvy REACT-EU (11.6.2021)

  Přes dvě miliardy korun evropských dotací má Česká republika k dispozici na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností. Nejen kraje budou moci požádat o peníze, např. na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu a stavební úpravy pro ambulantní, terénní a pobytové sociální služby komunitního typu. V případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel), splňující emisní limit 95 g CO2/km. Vzhledem k nastaveným podmínkám na energetickou náročnost a omezenou kapacitu objektů prozatím obdrželo ministerstvo pro místní rozvoj pouze 7 projektů za 139 miliónů korun, výzva je otevřena do února 2022 nebo do vyčerpání alokace. V této souvislosti apeluje Komise Rady AKČR pro sociální věci na ministerstvo pro místní rozvoj, aby ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a ÚOHS přehodnotilo podmínky pro následující výzvy, týkající se například doložení Pověření k v

   
 • Krajští záchranáři mají osm nových sanitek (9.6.2021)

  Na pomoc lidem budou krajští záchranáři už brzy vyrážet v osmi nových sanitních vozidlech, které v rámci realizované veřejné zakázky pořídila koncem května letošního roku Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina.

   
 • Muzeum Vysočiny Třebíč rozšířilo svoji sbírku o originální vyšívané šátky (9.6.2021)
  Muzeum Vysočiny Třebíč rozšířilo svoji sbírku o originální vyšívané šátky

  Jedním z hlavních úkolů každého muzea i galerie je péče o sbírkové předměty a rozšiřování svěřených sbírkových fondů. Děje se tak plánovitě a systematicky. Sbírkové předměty vypovídají o minulosti i současnosti. Sbírkotvorné organizace je získávají různými způsoby, a to nejenom činností vlastních zaměstnanců, jako je například sběr, nález nebo výzkum, ale také darem nebo koupí. V případě nabídky od veřejnosti se však nejdříve vyhodnotí, zda daný předmět bude znamenat obohacení dané podsbírky. Vítány jsou zejména předměty, za kterými je prokazatelná vazba k danému regionu.

   
 • Čistá Vysočina – přírodě se letos díky dobrovolníkům ulevilo o 71 tun odpadků (9.6.2021)
  Čistá Vysočina

  Už po dvanácté probíhala v letošním roce tradiční akce Čistá Vysočina. Téměř 13 tisíc dobrovolníků od Golčova Jeníkova po Kostníky na Jemnicku a od Pacova po Štěpánov nad Svratkou, tedy napříč celým krajem, pomohlo přírodě ulehčit dohromady od 71 tun odpadků a nepořádku. „Krajská správa a údržba silnic Vysočiny z více než 1 600 km silnic I., II. a III. třídy odvezla 50,9 tun odpadků. Podle informací zaslaných pověřenými obcemi se dalších více než 19 tun svezlo z přihlášených silnic a pozemků v majetku obcí. Všem účastníkům, které neodradilo ani chladné dubnové počasí a vyrazili do terénu, patří ještě jednou velké poděkování,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

   
 • Zařízení sociální péče na Vysočině budou moci využívat speciální metodiku pro práci s klienty se ztrátou sluchu (9.6.2021)

  V České republice široká veřejnost i mnoho lidí se ztrátou sluchu považuje sluchadla pro seniory za neužitečná, protože s nimi mají vlastní špatnou zkušenost nebo přijali všeobecné mínění o tom, že ztráta sluchu je normální součástí seniorského věku a nedá se s ní nic dělat. Toto zavádějící přesvědčení je způsobeno více faktory: selhávající protetickou péčí - kvantitativně i kvalitativně, nedostatečnou finanční podporou kompenzačních pomůcek ze strany zdravotní pojišťovny, ale i celospolečenskou rezignací a neochotou zabývat se kvalitou života lidí v pokročilém seniorském věku.

   
 • Značku Vysočina regionální produkt nese nově voda ze Stražiště nebo jediný český ručně vyráběný inkoust (8.6.2021)
  CERTIFIKACE

  Šest nových záznamů bylo provedeno v databázi nositelů značky Vysočina regionální produkt. Mezi výrobky a produkty, které budou moci být nově označeny originální značkou patří například pramenitá voda ze Stražiště u Pacova, perníčky a pralinky z Českých Milov, které jsou vyráběny podle speciální receptury. „Pyšní jsme na certifikaci ručně vyráběného inkoustu pro plnicí pera a kaligrafii. Vyrábí se na jediném místě v České republice – v Třebíči,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

   
 • Nová jména ve vedení krajských organizací (8.6.2021)

  Rada Kraje Vysočina dnes rozhodla, že Domov pro seniory Velké Meziříčí bude v následujících letech řídit Renata Horňáková. Do funkce nastoupí 12. července 2021. Pětačtyřicetiletá vystudovaná sociální pedagožka dosud řídila Alzheimercentrum Jihlava. Ve funkci nahradí Vítězslava Schreka, který je od podzimu 2020 hejtmanem Kraje Vysočina. Další změna ve vedení čeká krajskou Střední umělecko-průmyslovou školu Jihlava – Helenín. Od 1. srpna byla jmenována její ředitelkou Silvie Čermáková, která na škole působí jako učitelka. Vystudovala umělecká studia a studia učitelství estetické výchovy pro střední školy FF Masarykovy univerzity.

   
 • Koronavirová pandemie ovlivnila také spolkovou činnost (8.6.2021)
  Koronavirová pandemie ovlivnila také spolkovou činnost

  Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček se na konci května setkal se zástupci regionálních chovatelů, zahrádkářů, včelařů a myslivců. „Kraj Vysočina zahrnuje 704 obcí a většinou se jedná o menší obce s několika stovkami obyvatel. Právě v těchto malých obcích jsou spolkové organizace důležitými lídry, kteří sdružují obyvatele se zájmy o hobby činnost a pořádají výstavy, odborné semináře nebo pro děti organizují soutěže a osvětovou vzdělávací činnost,“ připomněl v úvodu setkání náměstek Lukáš Vlček.

   
 • Koruna Vysočiny má pro turisty zážitkovou kartu (8.6.2021)

  Koruna Vysočiny nabízí zážitkovou kartu. Turista, který si ji pořídí, získá výhody, slevy, příjemné zážitky k ubytování navíc. Pivo, kávu, dobroty, slevy na vstup třeba do muzeí a galerií či na sjezdovku, takové a jiné podobné výhody získají držitelé Zážitkové karty Koruny Vysočiny, která začíná platit od pondělí 7. června. Turisté si ji opatří u zapojených ubytovatelů, kteří se jim tím snaží zpříjemnit pobyt.

   
 • Mrtvé dřevo v lesních porostech a jeho význam (7.6.2021)
  Mrtvé dřevo v lesních porostech a jeho význam

  „Ačkoliv současné chladné a deštivé počasí přispívá k utlumení kůrovcové kalamity, nevyhnulo se v minulých letech odumírání jehličnatých dřevin ani přírodním památkám a přírodním rezervacím v péči Kraje Vysočina. V souvislosti s řešením těchto mimořádných situací bylo například v přírodní rezervaci Roštejnská obora, v přírodní památce Horní Nekolov a v přírodní rezervaci Štamberk a kamenné moře za finanční podpory Kraje Vysočina realizováno ruční odkorňování, směrové kácení a tvorba torz. Celkové finanční náklady na management v lesích zvláště chráněných území činily v roce 2020 půl milionu korun,“ říká náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životního prostředí Lukáš Vlček. V návaznosti na přírodní poměry, přítomné zvláště chráněné druhy, ale i technické parametry pro realizaci lesnických zásahů, byly v součinnosti s vlastníky stanoveny postupy pro řešení situace vzniklé odumřením jehličnatých porostů.

   
 • Městem pro byznys je Žďár nad Sázavou (7.6.2021)

  Žďár nad Sázavou je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Kraji Vysočina. Podnikání se daří velmi dobře také v Humpolci a Velkém Meziříčí. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2020.

   
 • Enersol 2021 zná krajské vítěze. Bodovaly projekty tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren (7.6.2021)

  Krajská konference se soutěžní přehlídkou žákovských projektů Enersol 2021, která se konala vzhledem k pandemické situaci v ČR až 4. 6. v prostorách sídla Kraje Vysočina pod záštitou radního pro oblast školství Jana Břížďaly a za účasti předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila, hejtmana Vítězslava Schreka a dalších hostů, zná vítěze všech tří kategorií.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 75 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - červen 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 17505

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek