Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - červenec 2016

 
 
 • Podklášterský most v Třebíči bude založen na podzákladových pasech (18.7.2016)
  Most Třebíč

  Na základě ověřovacích vrtů, které bylo možné provést až po odbourání starých opěr, a na základě následného statického přepočtu bylo rozhodnuto o založení mostu přes řeku Jihlavu v Třebíči na podzákladových pasech. Důvodem pro současné změny na obou opěrách je nutnost zajištění rovnoměrného sedání a spolupůsobení celého mostu. Tato forma založení nového mostu nemá vliv na jeho finální podobu. Se současnou znalostí všech dostupných informací by nemělo dojít k posunutí termínu dokončení. Tato změna se dotýká pouhých necelých 2 % z celkové ceny stavby.

   
 • Téměř dvě stovky cyklistů ujely Křížem krážem Vysočinou na kole skoro 430 kilometrů (15.7.2016)
  Cyklisti v HB

  Poslední osmá etapa uzavírá dnes odpoledne v pivovaru v Dalešicích akci Křížem krážem Vysočinou na kole. Do desátého ročníku, který stejně jako v minulých letech organizuje krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism se zapojilo 189 cyklistů, kteří absolvovali jednu nebo i více z osmi cyklistických etap. „Každý z účastníků, který zajel alespoň tři etapy, získá odměnu v podobě krajského cyklistického dresu,“ připomíná jednu z motivací radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

   
 • Kraj Vysočina vynakládá na péči o zvláště chráněná území každoročně přes pět miliónů (15.7.2016)
  Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se dočká revitalizace

  Každý rok Kraj Vysočina vydává na péči o 140 maloplošných zvláště chráněných území na území regionu zhruba 5,25 milionu korun. Vzhledem k aktivitě některých uživatelů pozemků, kteří si přes Ministerstvo zemědělství ČR vyjednali evropskou dotaci na ošetřování trvalých travních porostů z Programu rozvoje venkova, Kraj Vysočina ušetří ročně řádově statisíce korun. Prostředky pak může využít v dalších potřebných lokalitách.

   
 • Přípravy na plánované zavedení systému Veřejné dopravy Vysočiny se dostaly do druhé poloviny (15.7.2016)
  VDV

  Kraj Vysočina pokračuje v přípravách na zavedení systému Veřejné dopravy Vysočiny. Dopravní komise už projednala a na prvním červencovém jednání radní Kraje Vysočina odsouhlasili další z částí tohoto projektu. Ty definují a odborně popisují oblasti, které musí být ještě před zavedením systému detailně připraveny. „Co se týká příprav, máme zpracováno téměř 70 % jednotlivých částí, které je nutné zabezpečit. Aktuálně jsme schvalovali analýzu nákladů na vozidla a stanovené požadavky na počet, umístění a rozsah služeb předprodejních a informačních kanceláří,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl s tím, že se jedná o podklady pro zpracovatele k návrhu rozsahu dopravní obslužnosti v linkové dopravě.

   
 • Kraj Vysočina vyplatí první dotace za vyměněné kotle (14.7.2016)
  Kotlíkové dotace

  Ještě do konce tohoto týdne odešle Kraj Vysočina první platby za realizované výměny kotlů v rámci tzv. Kotlíkových dotací. „Platby pro prvních 20 žadatelů zatím v celkové výši cca 2 miliony korun je možné odeslat díky rychlé administraci ze strany domácností. Ve většině případů jde o proplacení osazení kombinovaných kotlů bez nutnosti mikroopatření,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. V Kraji Vysočina dosáhlo na první kotlíkové dotace 2050 žadatelů. V řádném termínu smlouvu podepsalo 99 % z nich.

   
 • Kraj připravuje modernizaci Brněnského mostu v Jihlavě (AUDIO) (14.7.2016)

  Ještě dlouhé měsíce projektové přípravy, vyřizování potřebných povolení a realizaci několika výběrových řízení má před sebou tým připravující rekonstrukci Brněnského mostu v Jihlavě na silnici II/602. „V nejvyšším místě 18 metrů vysoký a téměř 200 metrů dlouhý železobetonový most by se mohl začít modernizovat už v příštím roce. Plánujeme, že využijeme evropských fondů a pokusíme se požádat o spolufinancování této akce z Integrovaného regionálního operačního programu. Proto bude projektový záměr v září tohoto roku předložen Regionální stálé konferenci, která rozhoduje o zařazení akcí do Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl.

   
 • 11. ročník Hračkobraní láká na originální hračky i tvořivé dílny (13.7.2016)
  Hračkobraní 2016

  Od dnešního dopoledne až do nedělního odpoledne projde nádvořím zámku v Kamenici nad Lipou a jeho parkem tisíce návštěvníků. Zámecké prostory totiž hostí 11. ročník Hračkobraní – festivalu hraček z přírodního materiálu. Originální hračky z textilu nebo dřeva přijelo do Kamenice představit 16 důkladně vybraných výrobců z celého Česka a návštěvníkům je k dispozici 21 tvořivých dílniček.

   
 • Finanční pomoc partnerskému regionu zasaženému extrémními bouřkami (13.7.2016)
  Kroupy

  Extrémní bouřky doprovázené krupobitím, silným orkánem a následné povodně zasáhly koncem června letošního roku území partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Podle informací místních úřadů je poškozeno sedm tisíc obytných domů a téměř čtyřicítka veřejných budov, následky jsou i na obecní infrastruktuře. Kraj Vysočina na návrh hejtmana Jiřího Běhounka posílá prostřednictvím vlastního fondu ViZa finanční pomoc.

   
 • Udržitelný rozvoj jedním z témat červnového semináře (13.7.2016)
  Zdravý kraj

  V červnu Kraj Vysočina ve spolupráci s českou informační agenturou životního prostředí Cenia (www.cenia.cz) uspořádal v rámci metodické pomoci seminář pro zástupce obcí. „Lektoři z agentury Cenia ve svých přednáškách podrobně představili témata související s ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem. Cílem společného semináře bylo navázat užší spolupráci při realizaci uvedených agend, získat od obcí zpětnou vazbu a posílit provázanost místní, krajské a národní úrovně při jejich realizaci,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

   
 • Za čestné odevzdání pokladu získá nálezce odměnu téměř půl milionu korun (AUDIO) (13.7.2016)
  Poklad

  Za nalezených a poctivě odevzdaných 341 zlatých a stříbrných mincí z doby třicetileté války nalezených na poli u Horních Rápotic dostane nálezce podle zákona přes 291 tisíc korun. Navíc Kraj Vysočina plánuje nálezci navýšit odměnu o téměř 180 tisíc korun o podíl z kulturně historické ceny nálezu. „Nejde pouze o hodnotu pokladu jako takovou, ale je nutné brát v potaz i cenu na sběratelském trhu a také kulturně historickou cenu, která v tomto případě pohybuje kolem 9,5 milionu korun,“ vysvětlila navýšení odměny radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

   
 • Do práce na kole ujeli vysočinští cyklisté téměř sto tisíc bezemisních kilometrů (12.7.2016)
  Skládací kola od Kraje Vysočina

  V Kraji Vysočina se letos do cyklistické akce Do práce na kole za výrazné organizační podpory měst zapojilo 507 cyklistů, běžců a chodců, kteří se v celkem 164 dvou až pětičlenných týmech v rámci účastnických měst snažili celý květen o co nejčetnější jízdy na kole do práce a z práce. Na kolech a koloběžkách ujeli více než 97 400 kilometrů. „Dnes si vylosovaní účastníci v kategorii pravidelnosti jednotlivců převzali v sídle Kraje Vysočina ocenění – skládací jízdní kola,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

   
 • Zachyťte krásy našeho kraje a vyhrajte v soutěži Příroda a krajina Vysočiny (12.7.2016)
  Fotosoutěž

  Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina vyhlašuje od 15. července fotografickou soutěž s názvem Příroda a krajina Vysočiny. Fotografové mohou své nejzdařilejší snímky zasílat až do konce června příštího roku. „Na nejoriginálnější autory čeká finanční odměna, pro mladé talenty do 18 let budou připraveny věcné dary. Soutěžní fotografie pak budou k vidění na výstavě Příroda a krajina Vysočiny. Nejúspěšnější fotografy přizveme ke spoluautorství na tematické publikaci, jejíž vydání se připravuje do dvou let,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

   
 • Volnočasové aktivity jako efektivní nástroj rozvoje vzdělání i schopností dětí (12.7.2016)
  Hra

  V samotném závěru školního roku se na Úřadu vlády ČR uskutečnil seminář, který se zaměřoval na problematiku zájmového a neformálního vzdělávání, koncepci rozvoje mládeže do roku 2020, příklady dobré praxe, ale i na propojení tohoto vzdělávání s akčním plánováním. Také zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina z odboru školství se problematikou dlouhodobě zabývají.

   
 • Zástupci Pardubického kraje se přijeli inspirovat na Vysočinu (12.7.2016)
  Návštěva z Pardubického kraje

  V minulém týdnu navštívili Kraj Vysočina zástupci Pardubického kraje v čele s krajským radním za sociální věci a neziskový sektor Pavlem Šotolou. Ústředním tématem společného setkání byla transformace sociálních zařízení. „Kolegové ze sousedního kraje přijeli získat nové poznatky a informace o tom, jak projekt transformace funguje v praxi. Vysočina už má transformovaná tři zařízení a výsledky se opravdu dostavily,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

   
 • Téměř čtyřicítka nadšenců absolvovala první přednášky Letní školy seniorů (11.7.2016)
  Letní škola seniorů

  První den Letní školy pro seniory Kraje Vysočina patřil přednášce Ivy Georgievové s názvem Aby stáří nebolelo. Lektorka strávila dopoledne v Brtnici a odpoledne přinesla zaručené tipy na zdraví od našich babiček 28 zájemcům v kulturním domě v Třešti. Dneškem tak odstartoval třetí ročník projektu Kraje Vysočina, který na devíti místech ve všech okresech Vysočiny, představí celkem pět zajímavých témat.

   
 • Letní dovádění v plném proudu! (11.7.2016)
  Letní dovádění

  V Hybrálci na Jihlavsku začal už čtvrtý ročník tradiční letní roadshow Kraje Vysočina. „Letní dovádění nabídlo zábavu pro celou rodinu – nejmenší oceňovali především skákací hrady, soutěže a malování na obličej, jejich rodiče si poslechli živou kapelu i další hudební vystoupení, ochutnali výborné občerstvení a v neposlední řadě si mohli přímo na místě vyřídit Rodinný pas nebo Senior pas Kraje Vysočina. Letos poprvé s námi také jezdí vozy Kaipan, které postavili studenti krajských středních škol,“ vypočítává radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Další zastávkou bude v neděli 17. července Jimramov na Žďársku.

   
 • Křížem krážem Vysočinou na kole. Osmidenní cyklistické putování protne Vysočinu (8.7.2016)
  putování

  Třicítka různě zkušených a vytrvalých cyklistů dnes dopoledne odstartovala z jihlavského náměstí do první etapy cyklistického putování Křížem krážem Vysočinou na kole. „První etapu dlouhou 55 kilometrů zakončíme odpoledne v 16 hodin v Moravských Budějovicích, cestou vystoupíme na rozhlednu Mařenka a v cíli je pro nás připravena prohlídka moravskobudějovických Masných krámů,“ popisuje dnešní první trasu ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

   
 • Historický Velorex nově v expozicích hradu Kámen (8.7.2016)
  Velorex

  S více než 38 tisíci kilometry na tachometru zapakoval model Velorex 16/350, sen mnohého hocha a magnet očí zvědavců, na hradě Kámen. „Za podpory Kraje Vysočina mohlo Muzeum Vysočiny Pelhřimov, které má hrad Kámen ve správě, pořídit nový, přitažlivý a originální exponát a obohatit jím rozsáhlou hradní motoristickou expozici. Velorex zdobí expozici teprve necelý týden,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

   
 • IROP 2016: Modernizace silniční infrastruktury z prostředků IROP (7.7.2016)
  EU

  Kraj Vysočina zahájil realizaci staveb, pro které se snaží získat podporu z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, která může dosáhnout až 90 % (85 % EU, 5 % státní rozpočet). V tuto chvíli je z tohoto dotačního titulu podpořený projekt „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba – úsek č. 2“, jehož cílem je modernizace krajské komunikace o délce 3,8 km mezi obcemi Kejžlice
  a Čejov. Cena díla přesahuje 60 miliónů korun, očekávaná míra dotace je téměř 50 miliónů korun.

   
 • INTERREG V-A Rakousko – Česká republika: podpora prvním přeshraničním projektům (7.7.2016)
  Interreg

  Koncem června se v Rakvicích na jižní Moravě uskutečnil 2. Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Na programu měl mimo jiné také výběr prvních projektů k podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj, které byly předloženy do březnové výzvy. V programu přeshraniční spolupráce, ve kterém je kromě Kraje Vysočina zapojený také Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Horní a Dolní Rakousko a Vídeň, se ucházelo o podporu 29 projektů.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 51 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 -2- 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2016 > Tiskové zprávy - červenec 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 78024

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek