Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Comenius Regio 2 - Schools as learning institutions


 
 
 • Výstup projektu - Brožura Školy jako učící se organizace [PDF, 4 MB] (29.10.2015)

  Jako jeden z výstupů projektu vznikla interaktivní brožura, shrnující veškeré výstupy projektu od jednotlivých partnerů.

   
 • Fotovýstava projektu (20.10.2015)

  Mezi výstupy projektu patří i fotovýstava, která kromě fotografií a přehledu projektových aktivit zahrnovala i tzv. "střípky poznání" od jednotlivých účastníků. Výstava byla instalována v budovách Krajského úřadu Kraje Vysočina (Žižkova 57 a Věžní 28).

   
 • Odkazy na videa z projektových setkání (20.10.2015)

  V průběhu realizace projektu proběhly další projektová setkání

   
 • Poslední návštěvy se za českou stranu zúčastnili zástupci zřizovatele škol v Kraji Vysočina (29.10.2015)

  Závěrečná mobilita proběhla ve dnech 22. - 24. dubna 2015 a jejím tématem byla opět výměna zkušeností, sdílení principů učící se školy, výměna zkušeností zřizovatelů a jejich role ve fungování škol. Zástupci všech partnerů hovořili o aktuálních otázkách a problémech českého i finského školství, ale také o možnostech zapojení dalších partnerů do vzdělávání. Při návštěvě školy TREDU, v pobočce Kangasale, měli účastníci možnost poznat, jak reálně funguje propojení kompetencí každého žáka ve výuce, včetně zohlednění specifických potřeb ve vzdělávání. Přínosné bylo i sdílení zkušeností se zahraničními mobilitami žáků. V závěru setkání byla velmi intenzivně diskutována možnost další spolupráce, která by se v budoucnu mohla projevit například ve formě mobilit žáků a učitelů.

   
 • Také další návštěva Finska byla v souladu s principy "škola jako učícící se organizace" (29.10.2015)

  Různé formy elektronické podpory, sdílení informací, podpora zřizovatele i poradenství pro management škol byly dalším tématem návštěvy zástupců českých partnerů ve finském Tampere. Účastnici navštívili školy, které prošly procesem slučování, na Universitě v Tampere se seznámili se systémem vzdělávání učitelů a ředitelů a seznámili se s výsledky výzkumu profesora Eero Ropa na téma pedagogický leadership. Provázanost plánů dalšího profesního rozvoje učitelů s poskytováním zpětné vazby ze strany vedení školy, např. ve formě hodnocení učitelů, je charakteristikou úspěšných škol. Téma propojení teoretické a praktické výuky bylo dalším nosným tématem ke vzájemné diskusi a sdílení zkušeností, neboť i to je jedním z dalších atributů úspěšnosti finského vzdělávacího systému.

   
 • O roli zřizovatele škol se diskutovalo v Tampere (29.10.2015)

  Účastníci setkání ve finském Tampere měli možnosti představit dosažené výsledky v CAF v Kraji Vysočina, které implementuje nejen Kraj Vysočina do své praxe, ale také vybrané, jím zřizované organizace. Poznat finské školství, zejména s ohledem na připravovanou reformu, bylo dalším tématem mobility, která proběhla 17. - 19. září 2014. Také role zřizovatele, zkušenosti ze slučování škol, možnosti financování a úloha kurikula ve vzdělávacím procesu, byly na setkání rovněž živě diskutovány a všichni účastníci si díky tomu přivezli mnoho zajímavých poznatků a zkušeností.

   
 • Další mezinárodní setkání v Kraji Vysočina zaměřené na rozvoj lidských zdrojů ve školách (29.10.2015)

  Na dalším projektovém setkání partnerů z Finska a Kraje Vysočina ve dnech 27 - 30. ledna 2014 byla diskutována mimo jiné také problematika rozvoje lidských zdrojů ve školách a systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci setkání navštívili partneři dvě školy, zapojené do projektu, a to SOŠ Nové Město na Moravě a Střední průmyslovou školu v Třebíči, obě školy představily metody rozvoje lidských zdrojů a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Došlo také na diskusi o možnosti zapojení obou stran do další spolupráce.

   
 • První mezinárodní projektové setkání přijeli zahájit Finové na Vysočinu (23.4.2014)
  foto

  Nový projekt v rámci programu Comenius Regio – Škola jako učící se organizace, na němž spolupracujeme s finskými partnery z Tampere, byl zahájen prvním setkáním, které proběhlo od 28. do 29. ledna. Dvoudenní finská návštěva měla nabytý program.

   
 • Nový projekt s Finskem do programu Comenius Regio byl schválen (20.12.2013)
  Finové dorazili na Vysočinu, zahájí společný evropský projekt v programu Comenius Regio

  Kraj Vysočina a finské město Tampere uspěli se svou žádostí o projekt Škola jako učící se organizace do programu Comenius regio. Projekt byl zahájen 1. srpna 2013 a bude pokračovat až do 30. července 2015.

   
 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Rozvojové projekty > Ukončené projekty > Comenius Regio 2 - Schools as learning institutions

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 170061

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek