Ptejte se ředitele

Tato rubrika je určena pro Vaše dotazy, náměty a připomínky adresované řediteli krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že komunikaci v této rubrice považujeme za anonymní (neznáme skutečnou identitu pisatele), není možné považovat zde vloženou reakci za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. K takovému podání slouží adresa podatelna@kr-vysocina.cz, která je určena pro příjem veškerých elektronických zpráv.