Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce


 

Do 15. 1. 2023: Vyúčtování projektů v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2022

 

 
 

Vzhledem k blížícím se komunálním volbám vyzýváme obce, aby nenechávaly předložení závěrečné zprávy a vyúčtování podpořeného projektu až na poslední možný termín, který skončí 15. 1. 2023. Vyúčtování by mělo obsahovat:

 

1)    vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (k dispozici je zde: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02825)

 

2)    kopie účetních dokladů týkajících se projektu, kterými obec prokazuje kolik akce stála (faktury, paragony apod.). Na každém dokladu musí být napsáno „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID FV02825.0xxx“. (každá obec má jiné číslo projektu; konkrétní číslo projektu je uvedeno v záhlaví smlouvy o poskytnutí dotace). Tato věta musí být napsána na originálech dokladů, z kterých pak obec udělá kopie pro vyúčtování. Pokud je faktura obecná  - typicky pokud je na faktuře jen napsáno fakturujeme vám za provedené práce a není poznat z faktury, co bylo obsahem provedených prací, tak je nutné k faktuře přiložit i soupis provedených prací nebo jiný dokument, kde je rozsah prací uveden či dokument na který se faktura odkazuje – např. smlouva o dílo.

 

3)   kopie dokladů o zaplacení celkových nákladů projektu (zejména výpisy z účtu – mohou být i výpisy z el. bankovnictví, příp.  výdajové pokladní doklady pokud bylo něco placeno v hotovosti). Z výpisu účtu by mělo být poznat, že daná obec je jeho majitelem.

 

4)   fotodokumentace zrealizované akce + fotodokumentace realizované publicity (každá obec musí vylepit samolepku nebo vyvěsit cedulku se sponzorským vzkazem kraje). Samolepka k publicitě byla obci zaslána se smlouvou o poskytnutí dotace. Obec ji vylepí přímo na zrealizovaný projekt nebo má možnost ji umístit na informační místo obce. Pokud budete vylepovat samolepku ve vývěsce obce je vhodné k ní dopsat o jaký šlo projekt (lze využít odkaz „Projekt byl podpořen“ na https://www.kr-vysocina.cz/sponzorsky-vzkaz/d-4032172/p1%3D110436).

 

5)   kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů (nejčastěji opisem účetního deníku).  K oddělení můžete zvolit ORG, analytický účet či účelový znak. K závěrečné zprávě doložíte sestavu z účetnictví obce dle zvoleného filtru (ORG, ORJ, UZ) obsahující jen výdaje dotovaného projektu (tj. veškeré výdaje související s projektem jsou vedeny odděleně od ostatních výdajů obce).

 

Vyúčtování lze na krajský úřad (nikoliv na ORP) zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně. Kontaktními osobami programu jsou Dušan Vichr, tel: 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz a Luděk Hrůza, 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz.

 
 
Zodpovídá: Luděk Hrůza
Vytvořeno / změněno: 10.8.2022 / 10.8.2022

Počet návštěv: 1096
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek