Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 
 

logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Přehled dokumentů

 • Další domácnosti v Kraji Vysočina dosáhly na kotlíkovou dotaci (6.12.2022)

  Rada Kraje Vysočina dnes rozhodla o schválení 788 žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace. „Úspěšní žadatelé budou moci na výměnu svého starého kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj tepla čerpat finanční prostředky v celkovém objemu přes 116 milionů korun,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - prosinec 2022

   
 • Ukončení příjmu žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti (2.9.2022)

  Během celého měsíce srpna mohli obyvatelé Kraje Vysočina předkládat žádosti o poskytnutí dotace na výměnu starého kotle v nízkopříjmových domácnostech. Celkem bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina doručeno 839 žádostí o dotaci.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2022

   
 • Ještě několik dní zbývá na podání žádosti o kotlíkové dotace (15.8.2022)
  Kotlíky

  Zájemci o poskytnutí kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti mohou své žádosti elektronicky podávat až do 31. srpna. V tento den bude příjem žádostí o dotace ukončen. „Během prvních dvou týdnů bylo přijato více než 580 žádostí o dotaci v objemu 86 miliónů korun. Kraj Vysočina může v rámci aktuální výzvy mezi žadatele rozdělit až 119 miliónů korun. Šanci na příspěvek má tedy ještě více než 100 žadatelů, kteří mohou získat podporu až ve výši 95 % výdajů,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2022

   
 • Vyhlášení výzvy v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti (21.6.2022)

  Dne 21. 6. 2022 byla vyhlášena Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové, ekologické zdroje tepla v nízkopříjmových domácnostech. Kraj předpokládá rozdělit v rámci této výzvy částku 119 mil. Kč, která by měla pokrýt více než 666 žádostí.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2022

   
 • Informace ke kotlíkovým dotacím získají žadatelé na seminářích pořádaných ve všech obcích s rozšířenou působností (13.6.2022)

  Celkem patnáct seminářů připravil Kraj Vysočina pro veřejnost s cílem předat základní informace o možnostech získání kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Přinášíme i další informace o klíčových termínech pro podání žádosti.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2022

   
 • Nízkopříjmové domácnosti z Vysočiny budou moci žádat o kotlíkové dotace o prázdninách (24.5.2022)

  Ministerstvo životního prostředí schválilo žádost Kraje Vysočina o poskytnutí prostředků na Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti. „Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace získá kraj na realizaci projektu 119 411 941 korun, tj. maximum, o které mohl požádat. Z těchto peněz bude možné pokrýt minimálně 666 žádostí o dotaci. Věřím, že se nám stejně jako v předcházejících letech podaří finanční prostředky vyčerpat všechny. Pokud by tomu tak nebylo, nebo by bylo žádostí řádově více, bude kraj usilovat o vypsání dodatkové výzvy, jak tomu bylo i v předchozích kolech,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. Avizovala i předběžný termín spuštění příjmu žádostí od 1. srpna 2022.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2022

   
 • Ministerstvo životního prostředí oznámilo dvě zásadní změny v parametrech kotlíkových dotací (12.4.2022)

  Ministerstvo životního prostředí aktuálně rozhodlo o změně dvou podmínek výzvy nových kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Své rozhodnutí zdůvodnilo mimo jiné aktuálním mezinárodním dění. V první řadě došlo k navýšení maximální výše dotace pro tepelná čerpadla o 50 000 korun - ze 130 000 na 180 000 korun. Druhou změnou je omezení podpory plynových kondenzačních kotlů. Nově platí, že ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u nových plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že už byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2022

   
 • Kraj požádá o 119 miliónů na výměnu kotlů u nízkopříjmových domácností (29.3.2022)
  Kraj požádá o 119 miliónů na výměnu kotlů u nízkopříjmových domácností

  Rada Kraje Vysočina dnes schválila podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí pro financování výměny nevyhovujících kotlů u nízkopříjmových domácností. Kraj požádá o maximální možnou částku 119,4 miliónu korun. Ta by podle informací náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje měla uspokojit minimálně 666 žadatelů. „Kraj si v minulých týdnech provedl předběžný průzkum, ze kterého vyplynulo, že o dotace v rámci této skupiny projevily zájem více než dvě stovky potenciálních žadatelů. 43 % z nich projevilo zájem o výměnu starého kotle na tuhá paliva za kotel na biomasu s ručním přikládáním. Prozatím nejmenší zájem mají lidé o automatické kotle na biomasu a o plynové kotle,“ uvedla Hana Hajnová.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2022

   
 • Průzkum zájmu o Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti (4.3.2022)

  V souvislosti s novým kolem kotlíkových dotací, které bylo vyhlášeno ze strany Ministerstva životního prostředí dne 25.2.2022, zjišťuje Krajský úřad Kraje Vysočina zájem obyvatel o připravovaný program „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti“. Vyplnění formuláře Vám určitě nezabere více než 5 minut a nezavazuje Vás k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022, nezavazuje však ani Kraj Vysočina k poskytnutí dotace. Jde pouze o předběžný průzkum zájmu o připravovaný dotační program. Informace získané z tohoto průzkumu budou použity za účelem stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace, o které bude Kraj Vysočina žádat z Operačního programu Životní prostření.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2022

   
 • Byla vyhlášena výzva pro kraje k podání projektů „Kotlíkové dotace pro sociálně slabé domácnosti“ (3.3.2022)

  25. února 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu pro krajské úřady k podávání žádostí o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.2, Opatření 1.2.3. Projekt bude financován z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 a v rámci tohoto projektu bude podporována výměna kotlů na tuhá paliva pro nízkopříjmové domácnosti.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2022

   
 • Dalších 277 žadatelů dosáhlo na kotlíkové dotace (1.2.2022)

  Rada Kraje Vysočina dnes rozhodla o přidělení dalších kotlíkových dotací. „Vyhovíme tak 277 nejrychlejším žadatelům, kteří stihli požádat v termínu od října do prosince loňského roku. V rámci dodatkové výzvy bude rozdělena celá částka, kterou měl kraj k dispozici, tedy 29,8 miliónu korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2022

   
 • Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v rámci Programového období 2021–2027 (10.1.2022)

  V souvislosti s informacemi o zahájení příjmu žádostí o poskytnutí kotlíkových dotací krajskými úřady začátkem roku 2022, které na svých webových stránkách zveřejnil Státní fond životního prostředí, oznamuje Kraj Vysočina, že v současné době není vyhlášena výzva pro předkládání žádostí do „Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina pro domácnosti s nižšími příjmy v rámci Programového období 2021–2027“.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2022

   
 • Příjem žádostí do dodatkové výzvy Kotlíkových dotací III odstartoval (1.10.2021)

  Dnes 1. 10. 2021 ve 14:00 hodin kraj zahájil příjem žádostí do dodatkové výzvy 3. kola kotlíkových dotací.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2021

   
 • Kotlíkové dotace: O víc než 28,5 miliónu korun budou moci lidé na Vysočině požádat od října (31.8.2021)
  Kotlíky

  Rada Kraje Vysočina dnes schválila pravidla dodatečné výzvy pro žádosti o kotlíkové dotace, kterými se bude řídit příjem žádostí o dodatečných 28,6 miliónů korun. Ty by podle náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hany Hajnové měly vystačit na výměnu minimálně 260 starých nevyhovujících kotlů. Další zájemci si tak budou moci vyměnit starý kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. Peníze na další výměny kotlů získal Kraj Vysočina od Ministerstva životního prostředí nad rámec původně přidělených peněz. Žádosti bude Kraj Vysočina přijímat od 1. října 14:00 do 31. 12. 2021 POUZE ELEKTRONICKY (do vyčerpání alokace).

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2021

   
 • Dalších 241 žadatelů získalo podporu v rámci kotlíkových dotací v Kraji Vysočina (4.5.2021)

  Dnes bylo Radou Kraje Vysočina schváleno k podpoře dalších 241 žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů za celkových 25,6 miliónů korun. „Jedná se o dotace na žádosti podané do 13. listopadu 2020. Na tyto žádosti nestačila původní alokace, a proto byly zařazeny do zásobníku akcí a kraj na jejich financování žádal již před koncem roku 2020 o dodatečné prostředky Ministerstvo životního prostředí.Těší mě, že nyní byly ze strany ministerstva prostředky přiděleny a ve 3. kole kotlíkových dotací tak bylo možné podpořit všechny žádosti, které splnily stanovené podmínky,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2021

   
 • Kraj Vysočina do konce roku požádá o navýšení dotací na kotlíky (8.12.2020)

  V maximální snaze o uspokojení všech žadatelů o kotlíkové dotace, kteří podali žádost o dotaci v rámci poslední třetí výzvy v řádném termínu do 13. 11. 2020, realizuje Kraj Vysočina všechny kroky k zajištění financování těchto projektů. Do konce roku proto na ministerstvo životního prostředí odejde žádost o poskytnutí dalších finančních prostředků, které by měly pokrýt žádosti o dotace podané od září do listopadu 2020. Podle informací Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje jde o 253 prozatím nekrytých žádostí.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - prosinec 2020

   
 • Příjem žádostí o kotlíkové dotace skončil, Kraj Vysočina přijal ve 3. výzvě více než čtyři tisíce žádostí (20.11.2020)
  Příjem žádostí o kotlíkové dotace skončil, Kraj Vysočina přijal ve 3. výzvě více než čtyři tisíce žádostí

  Poslední žádosti o příspěvek na ekologický zdroj vytápění resp. o kotlíkové dotace přijímal Kraj Vysočina 13. listopadu 2020. Třetí kolo kotlíkových dotací odstartovalo na Vysočině 23. října minulého roku, žádosti o celkem 237,2 miliónu korun bylo možné podávat průběžně, vzhledem ke stále vysokému zájmu ze strany obyvatel požádal kraj o navýšení alokace pro 3. kolo kotlíkových dotací pro podané projekty, a to o více než 94 miliónů korun. Kraj Vysočina ve třetí výzvě přijal 4 431 žádostí.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2020

   
 • Další majitelé nemovitostí na Vysočině dosáhnou na kotlíkovou dotaci (26.5.2020)

  Rada Kraje Vysočina dnes jednohlasně rozhodla o přidělení dalších 54,5 milionech korun. Ty si mezi sebe rozdělí 525 úspěšných žadatelů, kteří o kotlíkovou dotaci požádali v rámci tzv. 3. vlny kotlíkových dotací od října loňského roku do února letošního roku. „Jde o první část peněz, na které kraj čekal od ministerstva životního prostředí. Je to dobrá zpráva pro majitele nemovitostí. I přesto, že na ni museli několik týdnů čekat, mohu je ujistit, že podmínky výplaty dotace se nemění a pokud proběhnou veškeré procesy výměny i administrace podle platných pravidel, bude i této skupině úspěšných žadatelů vyplacena podpora ve výši až 127 500 tisíc korun, podle zvolené varianty a náročnosti projektu,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2020

   
 • Připraveno dalších 2349 smluv na výměnu starých kotlů (5.3.2020)
  Kotlíky

  Rada Kraje Vysočina tento týden schválila poskytnutí dotace na výměnu starých kotlů. Pozitivní zpráva dorazí k 2349 žadatelům, kteří požádali o dotaci v prvních 53 minutách prvního dne sběru žádostí. Mezi ně bude, po uzavření smluv a doložení realizace reps. závěrečných zpráv, rozděleno více než 237,2 miliónů korun, tedy maximum toho, co má nyní Kraj Vysočina od OP Životní prostředí přiděleno k rozdělení.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2020

   
 • Informace ke kotlíkovým dotacím mohou získat žadatelé ještě na šesti seminářích. Žádosti bude Kraj Vysočina přijímat od 23. října (1.10.2019)
  Informace ke kotlíkovým dotacím mohou získat žadatelé ještě na šesti seminářích. Žádosti bude Kraj Vysočina přijímat od 23. října

  Celkem šestnáct seminářů připravil Kraj Vysočina v městech regionu pro veřejnost s cílem předat základní informace o možnostech získání posledních kotlíkových dotací. V září jich proběhlo devět, dalších sedm je jich naplánováno na říjen – dnes v Pelhřimově a v dalších dnech ve Velkém Meziříčí, Moravských Budějovicích, Světlé nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou, Náměšti nad Oslavou a poslední seminář je připraven 14. října v Golčově Jeníkově. Semináře se konají vždy od 16 hodin na adresách připojených pod tiskovou zprávou. V rámci poslední výzvy na kotlíkové dotace mohou fyzické osoby vlastnící rodinný dům nebo bytový dům s maximálně třemi bytovými jednotkami požádat až o 127 500 korun.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2019

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 51 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 7882151

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek