Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Přehled dokumentů

 • Termín pro podání projektů do programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika se prodloužil až do 15. ledna 2021 (21.10.2020)

  Uzávěrka pro podávání projektů v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika byla vzhledem k aktuální situaci posunuta o dva měsíce až na 15. ledna 2021. Realizace projektů musí být následně ukončena do konce roku 2022. Tematicky je možné podpořit projekty například v oblastech spolupráce při ochraně přírodního a kulturního dědictví, vzdělávání a spolupráce institucí, kde jsou ještě prostředky k dispozici.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2020

   
 • V dotačním programu Marketing v cestovním ruchu 2020 bylo podpořeno 59 žadatelů. Celých 10 milionů korun je už v tuto chvíli vyčerpáno (20.10.2020)

  V souvislosti s jarními restriktivními opatřeními proti šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadem zejména do sektoru cestovního ruchu přijalo krajské zastupitelstvo v červnu letošního roku několik opatření na podporu regionálního turistického ruchu i lokálních podnikatelských subjektů poskytujících ubytovací a jiné služby v oblasti turismu. Jedním z podpůrných prostředků bylo vyhlášení dotačního programu ve Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu 2020. Celkovou schválenou částku 10 milionů korun si na přípravu a realizaci propagace vlastní turistické nabídky rozdělilo 59 příjemců. Pouze jedna z 60 došlých žádostí musela být vyřazena z důvodu nesouladu s podmínkami programu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2020

   
 • Program rozvoje venkova aneb Jak se nám žije na venkově (1.10.2020)
  Program rozvoje venkova aneb Jak se nám žije na venkově

  Na konci září se na Zámku ve Žďáře nad Sázavou konal odborný seminář na téma Program rozvoje venkova aneb Jak se nám žije na venkově, kterého se zúčastnili starostové a zástupci samospráv nejen z Kraje Vysočina, ale i z celé České republiky.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2020

   
 • Program přeshraniční spolupráce Rakousko–Česká republika pokračuje (24.9.2020)
  Program přeshraniční spolupráce Rakousko–Česká republika pokračuje

  Program mezi Rakouskem a Českou republikou Interreg V-A byl spuštěn v roce 2015. Od té doby bylo schváleno 63 projektů. Obvyklá délka realizace projektů je 3-4 roky a tak většina z nich ještě stále běží. „Prvních 16 projektů už bylo zdárně ukončeno a tak si můžeme přiblížit některé z těch, na kterých se intenzivně podílely organizace z Vysočiny. Jedná se o různorodá témata a zajímavé inovativní výstupy, které napomáhají prohlubovat spolupráci osob a institucí z obou stran hranice, a mám radost z toho, že partneři z Kraje Vysočina jsou v tomto programu velice aktivní a úspěšní,“ řekl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Evropský týden udržitelného rozvoje – ETUR (24.9.2020)
  Evropský týden udržitelného rozvoje – ETUR

  ETUR je celoevropská iniciativa jejímž cílem je zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Každoročně připadá na přelom května a června. V letošním roce se z důvodu COVID-19 koná mimořádně od 20. do 26. září 2020. Česká republika se ke kampani připojila už pošesté. Během Evropského týdne udržitelného rozvoje se opět pořádají dny otevřených dveří, výstavy, prezentace udržitelných podniků, vzdělávací projekty a další aktivity po celém území Česka, potažmo Evropy.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Vysočina GRATULUJE: Stálicí na nebi byznysu zůstává na Vysočině Humpolec (17.9.2020)

  Letošní výsledky výzkumu Město pro byznys potvrdily výjimečné podnikatelské postavení Humpolce v rámci Kraje Vysočina. Na druhé místo se vyšvihl zejména díky kvalitnímu přístupu veřejné správy Žďár nad Sázavou, bronz bere Pelhřimov.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo násobné navýšení dotací pro malé podnikatele (9.9.2020)
  Fond Vysočiny

  Jedním ze 140 projednávaných bodů v programu posledního Zastupitelstva Kraje Vysočina v tomto volebním období byl i návrh na navýšení celkového rozpočtu dotačního programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2020. K původně připraveným 10 miliónů korun bude přidáno dalších více než 13 miliónů korun. Mezi podnikatele do 50 zaměstnanců tak může do konce roku Kraj Vysočina rozdělit 23 323 195 korun. Kraj využije nečerpané peníze fondu, vratky nebo nerozdělené alokace.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Kraj schválil další finanční prostředky na podporu venkovských prodejen (8.9.2020)

  Od roku 2017 podporuje Kraj Vysočina zachování prodejen potravin a smíšeného zboží v malých obcích na svém území, a to formou spolufinancování nákladů na jejich provoz. Původně byly v rámci Fondu Vysočiny vyčleněny na podporu venkovských prodejen 2 miliony korun, od roku 2018 se částka navýšila na dvojnásobek. Krajští zastupitelé dnes odsouhlasili finanční prostředky pro dalších 87 provozoven. Maximální částka 50 000 korun pomůže například v Roženeckých Pasekách, v Lesné, v Kalištích nebo Malé Losenici. V loňském roce bylo díky Fondu Vysočiny podpořeno 94 prodejen.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Práce Zastupitelstva Kraje Vysočina 2016-2020 v několika číslech (8.9.2020)

  Pětačtyřicetičlenné Zastupitelstvo Kraje Vysočina řídí chod kraje od 1. listopadu 2016. Celkem se během svého funkčního období, které trvá čtyři roky, sešlo k jednání devětadvacetkrát. Pokaždé zasedlo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, kde je pro jednání nejvyššího orgánu kraje k dispozici zastupitelský sál, pouze jednou muselo být z důvodů složité epidemiologické situace jednání přesunuto „mimo základnu“. 12. května 2020 bylo všech 94 navržených bodů programu projednáno v multifukčním sále krajské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť. Kompletně všechna jednání krajského zastupitelstva byla přenášena on-line a veřejnost se k nim může kdykoli vrátit přes archiv záznamů umístěný na www.kr-vysocina.cz.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • 30 let programu Interreg – 30 výletních cílů (20.8.2020)
  30 let programu Interreg – 30 výletních cílů

  Program přeshraniční spolupráce oslavuje v tomto roce 30 let. Objevte 30 zajímavých výletních cílů programu Interreg Rakousko – Česká republika. Projděte se nedotčenou přírodou česko-rakouského příhraničí, projeďte se na kole a prohlédněte si hrady a zámky, navštivte zajímavé tematické výstavy, poznejte historii i přírodní krásy regionů na naučných stezkách, přijďte pozorovat divoké kočky do národního parku a užijte si mnoho dalšího – objevujte kulturní a přírodní dědictví. Navštivte nejkrásnější projekty programu Interreg Rakousko – Česká republika! Je pro vás také připravena fotosoutěž, kde budou oceněny nejlepší fotografie z navštívených cílů.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2020

   
 • Stále je možné žádat o dotaci na propagaci produktů v cestovním ruchu. K dispozici je ještě 3,5 miliónu korun (13.8.2020)

  Grantový program Fondu Vysočiny na podporu regionálního cestovního ruchu Marketing v cestovním ruchu v celkovém objemu deset milionů korun schválili krajští zastupitelé na červnovém zasedání. Prvních 37 žadatelů si mezi sebe rozdělí 6,6 miliónů korun, zbývající 3,5 miliónu korun je k dispozici až do konce března příštího roku nebo do jejich vyčerpání. Kromě podnikatelů mohou o dotaci žádat mimo jiné i spolky, nadace nebo obecně prospěšné společnosti. Marketing, podpořený Krajem Vysočina, pomůže v mnoha případech s propagací také podzimních a zimních rekreačních pobytů,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2020

   
 • Dotace Programu obnovy venkova Vysočiny rozdělí kraj v plné výši (5.8.2020)

  Výpadek daňových příjmů, který se podepisuje na kondici rozpočtu všech krajů nebude mít vliv na rozdělení pravidelných dotací v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020. Stejně jako loni je pro obce připraveno k rozdělení 89 miliónů korun z rozpočtu Kraje Vysočina. „Rozdělování dotací v regionu zatím není ukončeno, ke schválení v září je připravena ještě jedna várka žádostí. Celkem jsme jich letos obdrželi 660. Garantujeme, že všechny správně podané budou podpořeny. Celkem se jedná o částku 82,3 miliónů korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal. Reagoval tak na množící se dotazy týkající se nutnosti hledat úspory v krajském rozpočtu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2020

   
 • SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu (3.6.2020)
  soutez

  Až dva miliony korun je Kraj Vysočina připraven rozdělit jako finanční odměnu podnikatelům a dalším subjektům, kteří připraví originální nové nebo inovované produkty v oblasti cestovního ruchu, propojující atraktivity Kraje Vysočina. Soutěž s názvem Vysočina – nejlepší dovolená má pomoci rozhýbat regionální turistický trh po době koronavirové, dát impuls k objevování a nabídce nových zážitků, vybídnout region k propojování aktivit napříč územím a díky tomu udržet návštěvníky v regionu alespoň dvě a více nocí. „Odměnou pro každého z až dvaceti autorů nejlepších zaslaných projektů bude 100 tisíc korun, které může použít dle vlastního uvážení. Oceněné projekty pak lze využít k propagaci regionu jako celku,“ říká Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2020

   
 • Další majitelé nemovitostí na Vysočině dosáhnou na kotlíkovou dotaci (26.5.2020)

  Rada Kraje Vysočina dnes jednohlasně rozhodla o přidělení dalších 54,5 milionech korun. Ty si mezi sebe rozdělí 525 úspěšných žadatelů, kteří o kotlíkovou dotaci požádali v rámci tzv. 3. vlny kotlíkových dotací od října loňského roku do února letošního roku. „Jde o první část peněz, na které kraj čekal od ministerstva životního prostředí. Je to dobrá zpráva pro majitele nemovitostí. I přesto, že na ni museli několik týdnů čekat, mohu je ujistit, že podmínky výplaty dotace se nemění a pokud proběhnou veškeré procesy výměny i administrace podle platných pravidel, bude i této skupině úspěšných žadatelů vyplacena podpora ve výši až 127 500 tisíc korun, podle zvolené varianty a náročnosti projektu,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2020

   
 • Krajské zastupitelstvo zasedne v Třešti (7.5.2020)
  Logo kraje

  Z důvodu dodržení všech platných nařízení ministerstva zdravotnictví bude jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 12. května 2020 od 11:00 hodin probíhat v prostorách krajské Střední odborné školy a středního odborného učiliště Třešť, ulice K Valše 1251/38. Zařízení disponuje multifunkčním sálem, který Kraj Vysočina pravidelně využívá pro setkávání samosprávy se starosty obcí regionu. Jednání zastupitelstva bude on-line přístupné na www.kr-vysocina.cz, proto se veřejnosti doporučuje, aby v případě zájmu průběh jednání sledovala z pohodlí svého domova.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2020

   
 • Kraj spouští dotazníkové šetření k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor (14.4.2020)

  V období od 14. 4. do 27. 4. se mohou podnikatelé a živnostníci z Vysočiny zapojit do dotazníkového šetření k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor. „Současná situace v souvislosti s pandemií COVID-19 a její ekonomické dopady budou mít vliv na budoucí kvalitu života v našem regionu. Zapojte se a pomozte nám v krátkém průzkumu zjistit, jak moc dopadá aktuální situace na Vaše podnikání a jaké případné problémy očekáváte do budoucna,“ vyzývá podnikatele a živnostníky hejtman kraje Jiří Běhounek.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2020

   
 • Parkovací dům u Nemocnice Třebíč by mohl stát už v roce 2023 (7.4.2020)

  Nedostatečné parkovací kapacity areálu Nemocnice Třebíč bude Kraj Vysočina řešit výstavbou nového parkovacího domu. Ten bude sloužit nejen klientům, zaměstnancům a návštěvníkům zdravotního zařízení, ale jeho umístění umožní nabídnout kapacity také veřejnosti.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2020

   
 • Soutěž Vesnice roku 2020 ZRUŠENA (2.4.2020)
  Soutěž Vesnice roku 2020 zrušena

  Vyhlašovatelé soutěže, po projednání se spoluvyhlašovateli soutěže a předsedajícími krajských hodnotitelských komisí, ke dni 1. dubna 2020 rozhodli o zrušení soutěže Vesnice roku 2020 z důvodu výskytu a šíření koronaviru na území České republiky i mimo něj.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2020

   
 • Naléhavé sdělení: Odložte cestu za bledulemi (19.3.2020)
  bledule

  Vyzýváme všechny občany s ohledem na stávající epidemiologickou situaci a nařízení o omezení pohybu osob na celém území České republiky, aby odložili resp. zrušili veškeré i naplánované návštěvy zvláště chráněných území v Kraji Vysočina, kde je v tomto období nebývalá koncentrace lidí. Především se jedná o lokality bledulišť. Jejich návštěvu v současné době důrazně nedoporučujeme. Kumulací návštěvníků se lokality stávají potenciálním zdravotním nebezpečím, neboť se na jednom místě sdružují více než desítky lidí. Ještě jednou upozorňujeme, že je tak porušováno nařízení centrálních orgánů.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2020

   
 • Informace pro žadatele v rámci programů Fondu Vysočiny (18.3.2020)
  Fond Vysočiny

  Prosíme žadatele, aby v souvislosti s opatřeními ve vazbě na zamezení šíření koronaviru a omezením úředních hodin na krajském úřadě konzultovali žádosti o poskytnutí dotace s kontaktními osobami pouze prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2020

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 205 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  další stránka >
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 7879663

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek