Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - duben 2021

 
 
 • Kraj Vysočina podpoří vzdělávací aktivity Geoparku Vysočina (22.4.2021)
  Kraj Vysočina podpoří vzdělávací aktivity Geoparku Vysočina

  Kraj Vysočina poskytne dotaci ve výši 200 tisíc korun Mikroregionu Telčsko na celoroční aktivity připravované v rámci projektu Národní geopark Vysočina. „V roce 2021 se bude mikroregion věnovat především intenzivnějšímu zapojování geoparku do spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, s cílem praktické aplikace získaných vědeckých poznatků do tvorby nových nebo inovace stávajících produktů a nástrojů v oblasti udržitelného cestovního ruchu, vzdělávání a environmentální osvěty,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Národní geopark Vysočina je jediný, který svým celým územím zasahuje na Vysočinu. Kraj aktivity geoparku podporuje od roku 2018.

   
 • Skromná slečna z Vysočiny je novou nadějí českého snowboardcrossu. Sára Strnadová si umí poradit s rychlostí (22.4.2021)
  Sára Strnadová

  Osmnáctileté Sáře Strnadové z Velkého Meziříčí doma zdobí pokoj pořádná sbírka medailí a pohárů. Letošní superúspěšnou snowboardcrossovou sezónu uzavřela zlatem z juniorského mistrovství světa v Ruském Krasnojarsku. V celkovém hodnocení Evropského poháru skončila čtvrtá, což je ideální výchozí pozice pro splnění kvalifikačních limitů na blížící se olympijské hry. Tento týden Sáru společně s tatínkem Radkem a členem výboru Ski klubu Velké Meziříčí Vratislavem Čamkem přijal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který Sáře věnoval bronzovou pamětní medaili Kraje Vysočina.

   
 • Blíží se jarní Sbírka potravin – pomozte nám překonat loňský rekord (21.4.2021)
  Blíží se jarní Sbírka potravin – pomozte nám překonat loňský rekord

  Už jen několik dnů zbývá do další potravinové sbírky a zpozornět by měli všichni, kterým není lhostejné plýtvání potravinami a zároveň tíživá situace některých spoluobčanů. Už 8. ročník sbírky potravin se uskuteční tuto sobotu 24. dubna 2021. „Během podzimní listopadové sbírky se na Vysočině shromáždilo celkem 16 446,3 tun potravin, které našly své uplatnění u osob v sociální nouzi a neskončily v popelnicích nebo na skládkách komunálního odpadu a nezatěžovaly tak odpadové hospodářství. Z tohoto důvodu znovu vyzýváme všechny spoluobčany na Vysočině, aby nám pomohli překonat množství potravin, předaných v předchozím ročníku potravinové sbírky a znovu se zapojili,“ vyzývá Lukáš Vlček, náměstek hejtmana Kraje Vysočina za resort lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí.

   
 • Začala dvouletá rekonstrukce průtahu Jemnicí (21.4.2021)

  Předáním staveniště dnes fakticky začaly plánované práce na silnici II/152 v úseku průtahu města Jemnice. „Jeden kilometr dlouhý úsek bude rekonstruován na etapy. V první etapě bude opraven 200 metrů dlouhý úsek od ulice Lipová po křižovatku na Dešnou s tím, že křižovatka zůstane omezeně průjezdná, současně stavba začne řešit most přes Želetavku v ulici Na Podolí. V jeho případě zůstane nosná konstrukce, modernizace se budou týkat mostního svršku, upraveno bude šířkové upořádání respektující práce na navazující komunikaci, “ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.

   
 • Jihovýchodní obchvat Jihlavy postaví Kraj Vysočina na dvě etapy (21.4.2021)

  Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek tento týden informoval, že Kraj Vysočina začíná připravovat nové zadání veřejné zakázky na stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy. „Důvodem pro logické rozdělení zakázky na dva samostatné úseky je maximální snaha kraje o vyčerpání získané evropské dotace. Zakázka bude vyhlášena v květnu letošního roku, na podzim by mohla být stavba zahájena,“ uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek. Důvodem pro zrušení původní zakázky na kompletní stavbu byla nemožnost dodržení stanovených termínů stavby způsobená průtahy při výběru dodatele.

   
 • Vlakovou dopravu na lince Kamenice nad Lipou – Pacov by v budoucnu mohly nahradit autobusy (20.4.2021)

  Kraj Vysočina je povinen zajistit pro občany dostupnou veřejnou dopravu. Ke změně způsobu jejího zajištění na lince Kamenice nad Lipou – Pacov by mohlo dojít koncem roku 2024. Páteřní drážní dopravu na úzkokolejce by mohly nahradit linky autobusů. Vlaky na původní trase by v sezóně zajistily turistický provoz.

   
 • První online Veřejné fórum Kraje Vysočina (20.4.2021)

  Kraj Vysočina pořádá veřejné fórum už po šesté, letos však poprvé online formou a to rovnou ve dvou dnech 29.–30. dubna. Veřejné fórum se koná vždy jednou za dva roky v rámci aktivit místní Agendy 21. „Naším cílem je zajištění dobré a udržitelné kvality života na území regionu. Veřejné fórum umožní vyhledání námětů pro další rozvoj kraje při vzájemné diskusi občanů se zástupci kraje, zástupci zájmových sdružení, podnikatelů a institucí. Výsledkem tohoto procesu je definování 10 námětů, kterým je v rámci kraje potřeba věnovat zvýšenou pozornost a určení jejich priority,“ říká náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

   
 • 4. rodinná konference Kraje Vysočina se bude věnovat prevenci rozpadu rodin a vztahů (20.4.2021)
  4. rodinná konference Kraje Vysočina se bude věnovat prevenci rozpadu rodin a vtahů

  Jarní cyklus RODINÁŘŮ, které Kraj Vysočina od února vysílá ve spolupráci se špičkovými rodinnými lektory každý čtvrtek, bude zakončen rodinnou konferencí. Ta se uskuteční online 20. května od 9 do 12:30 hodin. Tématu prevence rozpadu rodin a vztahů se bude věnovat celkem 6 odborníků, kteří mají s touto problematikou mnoholeté zkušenosti. Záštitu nad konferencí převzal radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek, který připojuje osobní pozvání na konferenci: „Uvědomuji si, že funkční rodina a fungující manželství či vztah se neutváří sám o sobě, ale je to nikdy nekončící práce všech zúčastněných aktérů. Pojďme se tomuto tématu společně věnovat!“

   
 • Radní Jan Břížďala navštívil Humpolec. Setkal se s vedením dětského domova, zemědělské akademie i školního statku (19.4.2021)
  Radní Jan Břížďala navštívil Humpolec. Setkal se s vedením dětského domova, zemědělské akademie i školního statku

  Krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala zamířil v závěru minulého týdne do Humpolce. Tady se setkal s vedením krajem zřizovaného dětského domova, ale i zástupci České zemědělské akademie a Školního statku Humpolec. Jedním z témat, kterého se společně s ředitelem domova Pavlem Matouškem dotkli, byly například možnosti financování pracovníků, kteří v současné době zajišťují péči, výchovu a vzdělávání o děti na distanční výuce. „Ředitelky a ředitelé našich domovů jsou často postaveni před situaci, kdy musí personálně zabezpečit chod zařízení v době dovolených, nemoci nebo v současné době v případě nařízených karantén a izolací. Těžko pak hledají ve svých rozpočtech volné finanční prostředky na asistenty, kteří by mohli v těchto situacích vypomoci,“ popisuje radní Jan Břížďala s tím, že se ale blýská na lepší časy.

   
 • V trase ochvatu Lukavce narazili archeologové na dosud neznámé nálezy ze středověku (19.4.2021)
  nález

  Stavba obchvatu Lukavce na Pelhřimovsku, jejímž investorem je od jara Kraj Vysočina, v těchto dnech odhalila tajemství. V prostoru, kde obchvat protíná tok Lukaveckého potoka, našli archeologové pod vedením Petra Duffka specifickou technickou keramiku se zbytky dehtu nebo torzo středověké pece. „Nález potvrzuje, že v této lokalitě byl ve druhé polovině 13. století dehtářský výrobní areál z 2. poloviny 13. století. Prozatím byla skrytá přibližně polovina plochy, kde očekáváme nálezy s tímto areálem spojené,“ popisuje Petr Duffek. Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a dopravy Miroslav Houška potvrdil, že archeologický průzkum v trase ochvatu Lukavce bude probíhat ještě několik týdnů s tím, že harmonogram stavby s touto aktivitou počítá.

   
 • Jan Břížďala: Antigenní testy na školách byly pozitivní jen v 13 případech (16.4.2021)
  testy

  Výsledky testování na školách v Kraji Vysočina odhalily během prvních pěti dnů třináct pozitivních osob – osm dětí a pěti zaměstnanců škol. Celkem bylo provedeno téměř 52 tisíc testů. „Antigenní testy dokázaly odhalit pouze několik jednotek pozitivních případů, u kterých se dále tento výsledek musí konfirmovat PCR testem, aby se vyloučila falešná pozitivita,“ upozorňuje Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Statistiky vykazují vyšší čísla neprůkazných testů, těch je evidováno 1158.

   
 • Jednání Krizového štábu Kraje Vysočina: Dostatek termínů na testování, očekávané navýšení dodávek vakcín (15.4.2021)
   
 • KSUSV: Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2021 (15.4.2021)
  Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2021

  V roce 2021 se obdobně jako v předchozích letech chystá na silnicích v Kraji Vysočina velké množství stavebních akcí. S ohledem na nutné úspory byl sice snížen příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny p.o. (KSÚSV) na souvislé opravy silnic oproti roku 2020 o téměř 50 % na 129 mil. Kč, ale dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla zachována v podobné výši jako v roce 2020 – tedy cca 329 mil. Kč. K těmto zdrojům se daří získávat další dotace, např. na odstranění nehodových lokalit a je rovněž avizována ze strany SFDI další dotace se zaměřením na rekonstrukce a opravy mostů pro roky 2021-2023. Další velmi významné investice buduje Kraj Vysočina z prostředků evropských dotací IROP a vlastních investičních prostředků.

   
 • Kraj Vysočina podpořil osoby s autismem (15.4.2021)
  Kraj Vysočina podpořil osoby s autismem

  Kraj Vysočina si připomenul Světový den zvýšení povědomí o autismu, který každoročně připadá na 2. dubna. Po roční odmlce se tak opět rozsvítilo modře jeho sídlo, čímž se hejtmanství připojilo k již VIII. ročníku celorepublikové kampaně s názvem Česko svítí modře. S velkou odezvou se setkala také výzva Obleč se do modré a podpoř osoby s autismem, díky které mohl každý vyjádřit podporu osobám s poruchou autistického spektra moci. Veškeré aktivity se konaly pod záštitou krajského radního pro sociální oblast Jana Tourka a ve spolupráci s realizačním týmem projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.

   
 • Káně lesní, pták roku 2021 je na Vysočině doma (15.4.2021)
  Káně lesní, pták roku 2021 je na Vysočině doma

  Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káně lesní (Buteo buteo). Na Vysočině je dravcem velice hojným, což potvrzují výsledky sčítání myslivců, kteří v roce 2019 zaznamenali přesně 7 651 jedinců. V poslední době se ukazuje, že tento dravec má své nezastupitelné místo a je velmi prospěšný polím. Proto by se s ním mělo počítat, nerušit tyto dravce při hnízdění a budovat v polích pozorovatelny, tzv. berličky nebo téčka. Ty pak mohou využívat i další dravci, například poštolky.

   
 • Na přelomu dubna a května se rozroste síť očkovacích center na Vysočině (15.4.2021)
  ockování

  Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek tento týden informoval, že k současným osmi fungujícím očkovacím centrům na území Kraje Vysočina na přelomu dubna a května přibydou další čtyři místa, kde se začne očkovat proti COVID-19. Nově si budou moci občané vybírat i z očkovacích center v Přibyslavi, Počátkách, Chotěboři a Velkém Meziříčí. Důvodem pro přípravu dalších kapacit je avizované navýšení počtu dodaných vakcín pro Vysočinu, a to už v průběhu května. Ve všech těchto případech se v přípravě na otevření angažovalo vedení měst, které ke spolupráci přizvalo konkrétní lékaře nebo zdravotnická zařízení. Dvanáct očkovacích center nyní svou využívanou nebo připravenou kapacitou, v kombinaci s očkovacími kapacitami, které nabízí ordinace praktických lékařů, prozatím postačuje potřebám regionu.

   
 • KSUSV: Plánované opravy silnic v okrese Havlíčkův Brod v roce 2021 (14.4.2021)
  Plánované opravy silnic v okrese Havlíčkův Brod v roce 2021

  V roce 2021 bude v okrese Havlíčkův Brod souvisle opraveno celkem 14 km silnic II. a III. třídy. Z toho 12 km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsi a 2 km technologií dvojitého emulzního mikrokoberce. Bude provedena celková rekonstrukce 3 mostů, oprava mostního svršku u 2 mostů a u 4 mostů rozsáhlejší stavební údržba.

   
 • Libor Fasora: Naše škola jako jediná na Vysočině získala titul eTwinningová škola (14.4.2021)
  Libor Fasora: Naše škola jako jediná na Vysočině získala titul eTwinningová škola

  Na konci března získala Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava titul eTwinningová škola. Certifikát byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií týkajících se nejen aktivit studentů a učitelů v mezinárodním programu eTwinning, ale také kritérií z oblasti bezpečnosti na internetu. Tento titul je školám přiznán za jejich odhodlané zapojení do eTwinningu, přičemž se zohledňuje to, jak je eTwinning začleněn do politiky a postupů školy a jaké příležitosti dává k profesnímu rozvoji učitelů. Tyto školy jsou uznávány jako vůdčí instituce, které hledají další příležitosti pro rozvoj školy.

   
 • ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ. Kraj vyhlásil soutěž na podporu originálních turistických nabídek (14.4.2021)
  ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ. Kraj vyhlásil soutěž na podporu originálních turistických nabídek

  Cestovní ruch je bezpochyby jedním z odvětví nejvíce zasaženým negativními dopady pandemie koronaviru. Data Českého statistického úřadu dokládají pokles příjezdového cestovního ruchu až o 75 % a i navzdory silné letní sezóně v roce 2020 byl zaznamenán pokles také v rámci domácího cestovního ruchu. Už v loňském roce reagoval Kraj Vysočina podpůrným opatřením v podobě slevových voucherů na ubytování v celkové hodnotě 6,56 milionu korun, soutěží Vysočina – nejlepší dovolená, programem v rámci Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu nebo sníženým vstupným do svých muzeí a galerií. V letošním roce kraj navazuje na podporu cestovního ruchu právě vyhlášenou soutěží ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ.

   
 • Očkovací centra na Vysočině se připravují na rychlé proočkování další věkové skupiny (14.4.2021)
  očkování

  Registraci další věkové skupiny k očkování proti onemocnění COVID-19 umožnilo ministerstvo zdravotnictví od středy 14. dubna 2021. Občané ve věku 65+ se mohou hlásit přes webovou adresu registrace.mzcr.cz, následně musí vyčkat na zaslání zvací SMS s ověřovacím kódem PIN 2. V v očkovacích centrech na Vysočině bylo podáno téměř 90 tisíc dávek vakcíny. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka se počet celkem podaných vakcín tento týden přehoupl přes 100 tisíc. Mobilní týmy nyní podávají druhé dávky vakcín v domovech pro seniory po celém regionu, revakcinují se zdravotníci, pracovníci v sociálních službách nebo např. hasiči. V průběhu dubna se každý týden ve všech centrech proočkuje celkem téměř 13 tisíc dávek. Aktuálně před tzv. čekací závorou na očkování v centrech Kraje Vysočina figuruje pět tisíc osob. Termíny pro jejich očkování jsou přiřazovány podle věku.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 61 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 -2- 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - duben 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 20720

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek