Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - duben 2021

 
 
 • KSUSV: Opravy krajských silnic a mostů na Jihlavsku (13.4.2021)
  KSUSV: Opravy krajských silnic a mostů na Jihlavsku

  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) v letošním roce, stejně jako v minulosti, plánuje na silnicích II. a III. tříd v kraji velký počet stavebních akcí. Z důvodu avizovaných úspor snížil Kraj Vysočina svůj rozpočet pro KSÚSV na souvislé opravy silnic oproti roku 2020 o téměř 50 % na 129 miliónů korun, výše dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla zachována ve stejné výši jako v roce 2020 – tedy cca 329 miliónů korun. KSÚSV se však daří získávat další finanční prostředky, především národní dotace, například na odstranění nehodových lokalit a na rekonstrukce a opravy mostů. Vedle projektů řízených KSÚSV budou v letošním roce realizovány další zásadní investice přímo Krajem Vysočina, především na páteřní silniční síti.

   
 • Velká a Malá olšina opět v plné kráse (13.4.2021)
  Velká a Malá olšina opět v plné kráse

  Přírodní rezervace Velká a Malá olšina vyhlášená za zvláště chráněné území již v roce 1982 se nachází na hranici Kraje Vysočina severozápadně od obce Dobrnice, částí zasahuje i do Středočeského kraje. Jak už název říká, tvoří ji dvě oddělené plochy s celkovou výměrou 3,8 ha. Velkou olšinou protéká Chlumský potok, Malou olšinu představuje stará dožívající olšina navržena k ponechání samovolnému vývoji. Ochranné pásmo této rezervace je neobvykle velké z důvodu velkého lesního komplexu Chraňbožského lesa, ve kterém se obě plochy nachází. „Předmětem ochrany jsou zde přírodě blízké jasanovo-olšové lužní lesy s bohatou populací bledule jarní. Bledule se zde objevují hned po odtání sněhu, těžko bychom hledali v přírodě výraznější symbol jara,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

   
 • Vysočinu navštěvují nejčastěji Češi středního věku (12.4.2021)

  Typickým návštěvníkem Vysočiny je obyvatel České republiky středního věku, středoškolák s maturitou, který není v regionu poprvé a opakovaně se sem vrací. Vyplývá to z výsledků výzkumu, který pro organizaci Vysočina Tourism zrealizovala VŠPJ.

   
 • Začala stavba severozápadního obchvatu Velké Bíteše (12.4.2021)
  Začala stavba severozápadního obchvatu Velké Bíteše

  V nejbližších dnech začnou první práce na výstavbě nového severozápadního obchvatu Velké Bíteše, který v budoucnu propojí stávající silnici II/379 se silnicí první třídy I/37 ve směru z Velké Bíteše do Žďáru nad Sázavou. Dnes si stavební firma převzala staveniště a začne s kácením dřevin, sejmutím ornice a dalšími zemními pracemi. „Nový dvoukilometrový obchvat by měl být hotový do konce září příštího roku a bude stát přibližně 82 milionů korun, část nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Miroslav Houška.

   
 • Informace Ministerstva zdravotnictví ČR: Od 14. dubna se může k očkování registrovat další skupina občanů (10.4.2021)
  Informace Ministerstva zdravotnictví ČR: Od 14. dubna se může k očkování registrovat další skupina občanů

  Ministerstvo zdravotnictví ČR na svých webových stránkách informovalo, že od 14. dubna bude registrační systém očkování proti onemocnění COVID-19 otevřen pro osoby starší 65 let věku. Registraci je nutné provést na webové stránce registrace.mzcr.cz nebo crs.mzcr.cz. Informace o očkování v kraji jsou k dispozici na webové stránce ockovanivysocina.cz, případně je možné volat informační linky 1221 nebo 564 602 602.

   
 • Centrální pult se čtenářům krajské knihovny otevře 12. dubna 2021 (9.4.2021)
  Centrální pult se čtenářům krajské knihovny otevře 12. dubna 2021

  Krajská knihovna Vysočiny zahajuje v pondělí 12. dubna 2021 provoz Centrálního pultu. Všichni čtenáři si budou moci vyzvedávat předem objednané dokumenty (nejen knihy, ale také CD, DVD, deskové hry ad.), rezervace a vracet své výpůjčky. Otevřeno bude každý pracovní den od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00.

   
 • #BUĎSAFE: Nebezpečí na železnici (9.4.2021)

  Kraj Vysočina ve spolupráci se známým parkuristou Janem Hankem vydává další díl preventivního videa ze série #BUĎSAFE. Druhý díl se zaměřuje na rizika při lezení na vagóny a cílí na děti, teenagery i dospělé. V průběhu letošního roku pak zveřejní kraj postupně další čtyři videa s preventivní tematikou.

   
 • Podpora Sociálního podnikání na Vysočině (9.4.2021)

  „Kraj Vysočina si velmi váží aktivit sociálních podnikatelů zvláště proto, že dávají práci osobám se změněnou pracovní schopností, které by jen těžko hledaly uplatnění na trhu práce. Zároveň si však uvědomujeme, že v této oblasti stále není dostatek informací a to jak na straně sociálních podnikatelů o tom, jaké mohou využívat programy podpory, tak také na straně objednavatelů, jaké služby jim sociální podniky v kraji mohou nabídnout,“ říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

   
 • V pondělí se začnou vracet děti do škol (9.4.2021)
  V pondělí se začnou vracet děti do škol

  V pondělí 12. dubna se začnou děti postupně vracet do škol. Tento den mohou nastoupit děti předškolních tříd mateřských škol v maximálně 15členných skupinách, fungovat začnou 1.–5. třídy prvního stupně základních škol, které se však budou střídat v týdenních intervalech. Děti i učitelé budou muset mít po celou dobu pobytu ve školském zařízení respirátory, respektive roušky, toto se netýká dětí v mateřských školách. Dvakrát týdně musí všichni školáci povinně podstoupit antigenní neinvazivní testování. Návrat určených skupin žáků do škol se týká všech okresů Kraje Vysočina. Podrobnější informace viz níže.

   
 • Na mimořádný nákup sbírkových předmětů dá letos Vysočina více než milion korun (8.4.2021)
  Na mimořádný nákup sbírkových předmětů dá letos Vysočina více než milion korun

  Kraj Vysočina v letošním roce uvolní více než milion korun na mimořádný nákup sbírkových předmětů svých galerií a muzeí. Během letošního roku budou výstavy a stálé expozice vybraných šesti krajských institucí obohaceny o grafiky, plastiky, obrazy, ale i o speciální exponáty, které potěší zejména návštěvníky hradů Kámen a Roštejn. „Do expozice jednostopých vozidel na hradě Kámen přibyde motocykl Jawa Bizon, historickou trasu na Roštejně doplní zajímavé preparáty a trofeje z nově pořízeného souboru od soukromého sběratele,“ prozradil radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Roman Fabeš. Kraj Vysočina podporuje mimořádné nákupy exponátů od roku 2016.

   
 • Jednání Krizového štábu Kraje Vysočina: Obnovení školních autobusových spojů, rychlé očkování v centrech, konec některých omezení (8.4.2021)
   
 • Vysočina získala třetí nejvyšší počet hlasů v anketě Kraj mého srdce 2020 (8.4.2021)

  V anketě Kraj mého srdce 2020 získala Vysočina třetí nejvyšší počet hlasů po prvním Jihočeském a druhém Jihomoravském kraji. Obdržela tři třetí místa v kategoriích KAM na letní dovolenou – pěší a cyklo, KAM na výlety s dětmi a KAM na koně a koňské stezky.

   
 • Průjezdnost i bezpečnost průmyslové zóny sever v Třebíči pomůže vyřešit nová okružní křižovatka (8.4.2021)

  Klasickou křižovatku na křížení ulic Rafaelova, Manželů Curieových a ulice U obrázku v místech rostoucí průmyslové zóny sever v Třebíči už na podzim nahradí okružní křižovatka. Původní křižovatka se změní rozhodnutím vedení města, které je také investorem 90 % veškerých prací. „Kraj udělá pouze tečku za celým projektem, objednávkou a položením povrchů nové křižovatky. Kraj Vysočina tento týden vybral dodavatele své části zakázky, o kterou měli zájem dva uchazeči,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

   
 • Kraj Vysočina a SVOL jsou důležitými partnery v boji s kůrovcovou kalamitou (7.4.2021)
  Kraj Vysočina a SVOL jsou důležitými partnery v boji s kůrovcovou kalamitou

  „Lesy na Vysočině zaujímají téměř třetinu území a jsou významnou složkou životního prostředí a také národním bohatstvím. Pro Vysočinu je typická vlastnická rozdrobenost lesních majetků, kdy máme přibližně 48 tisíc vlastníků lesních pozemků, někteří z nich se sdružují ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Je zřejmé, že průběh počasí v roce 2020 kůrovcovou kalamitu nezastavil, pouze přispěl k jejímu utlumení. I proto je důležité pokračovat v aktivní spolupráci všech aktérů, kteří se na řešení kůrovcové kalamity v našem regionu podílejí,“ sdělil v úvodu setkání se zástupci sdružení náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

   
 • Jednorázový příspěvek na zřízení a provoz velkokapacitních očkovacích center (7.4.2021)
  centrum

  Během jednoho měsíce se i díky aktivitě samospráv největších regionálních měst podařilo na Vysočině rozjet funkční síť velkých očkovacích center, jejichž kapacita přispívá k rychlé proočkovanosti populace v kraji. „Městům, která se iniciativně zapojila do budování center nebo poskytla nadstandardně velkorysou organizační a logistickou součinnost, kraj nyní poskytne jednorázovou finanční kompenzaci, resp. jednorázový krajský příspěvek. Pelhřimovu, Žďáru nad Sázavou, Třebíči a Jihlavě pošleme po 100 tisících korunách,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Antigenní testy pro školy na Vysočině pomohli rozvést krajští hasiči (7.4.2021)
  testy COVID

  S rozvozem antigenních testů pro školy a školská zařízení dodaných na Vysočinu ze skladu Správy státních hmotných rezerv pomáhají profesionální hasiči. Stejně tomu bylo i v minulosti, kdy distribuovali respirátory nebo dezinfekci. „Během dnešního dne bude na 15 obcí s rozšířenou působností rozvezeno 206 250 kusů testů. Rozděleny budou mezi jednotlivé organizace s tím, že je budou využívat zaměstnanci a žáci, kteří budou přítomni ve školách. Už během dnešního odpoledne a zítřka budou testy dále předávány na konkrétní školy a školská zařízení v území,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Vedení Kraje Vysočina využilo technických, logistických i personálních kapacit hasičského záchranného sboru, do terénu vyjelo opakovaně šest plně naložených dodávek.

   
 • Přednostní registrace zaměstnanců sociální péče přes centrální rezervační systém (7.4.2021)

  Od středy 7. dubna je centrální rezervační systém otevřen pro pracovníky terénních, ambulantních i některých pobytových sociálních služeb a pro sociální pracovníky na městských úřadech. Pečovatelky a osobní asistenti obdrží od svých zaměstnavatelů speciální registrační kódy, které použijí při provedení registrace. Velká část zaměstnavatelů již kódy obdržela a s dalšími kraj spolupracuje na jejich zajištění, aby je mohli obdržet v tomto týdnu. Podle radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jana Tourka čítá tato prioritní skupina na Vysočině okolo 1 500 osob.

   
 • Domov v Náměšti nad Oslavou obhájil Značku kvality (6.4.2021)

  Domov pro seniory v Náměšti nad Oslavou patří mezi nejlépe hodnocené sociální zařízení v České republice. Již podruhé obhájil pět hvězd Značky kvality, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Z možných 1020 bodů jich obdržel 912.

   
 • Jednání Krizového štábu Kraje Vysočina: Příprava na postupný návrat dětí do škol (1.4.2021)
   
 • Nové trendy v zemědělství (1.4.2021)
  Nové trendy v zemědělství

  Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček jednal v závěru března se zástupci zemědělských subjektů hospodařících v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov a řediteli Školního statku Humpolec i České zemědělské akademie v Humpolci. „Jsem si vědom skutečnosti, že zemědělci nejsou jen producenti v oblasti rostlinné a živočišné výroby, ale jsou i významnými tvůrci krajiny, zaměstnavateli a těmi, kdo se významně spolupodílejí na udržení života na venkově. Na pozemcích, které zemědělci obhospodařují, jsou mimo jiné prameniště vodních toků nebo se jedná o pozemky v ochranných pásmech vodních nádrží s pitnou vodou, takže zemědělci svým hospodařením ovlivňují i zadržování vody v krajině,“ sdělil v úvodu náměstek hejtmana.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 61 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - duben 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 19144

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek