Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

e@mbulance

 

 
 

ambulance          Již několik let probíhají diskuse o krácení čekací doby pacientů v ambulancích nemocnic kraje Vysočina. Prvotní záměr byl přenesen do podoby projektového záměru již v roce 2007 a hledal se partner, který podobný systém již řeší. V rámci vzájemné spolupráce regionů Vysočina a Friuli-Venezia Giulia v Itálii se podařilo najít partnera, který má zkušenosti a podobný systém již provozuje. Došlo tedy k sepsání projektu a k pokusu jeho prosazení u Evropské komise, kde bylo možné se s podobnými projekty ucházet o finanční dotaci. Projekt musel být podán jako projekt mezinárodní spolupráce a tak byly přizvány i další země jako Slovensko, Polsko, Rakousko a již zmíněná Itálie. Bohužel se nepodařilo s projektem uspět a byl vyhodnocen jako 31. projekt ze 75 předložených - dotaci dostalo prvních 26.

          Další významný posun nastal v loňském roce, kdy se podařilo navázat kontakty s Tchaiwanem, kde byla služba rezervačního systému vyhodnocena jako nejlepší elektronická veřejná služba. Došlo k setkání se zástupci tchaiwanské strany s žádostí o spolupráci na řešení této problematiky v našich podmínkách. Při setkání na Krajském úřadu kraje Vysočina, za přítomnosti zástupců kraje i nemocnice, byl rezervační systém představen a podrobně popsán. Postupem času došlo k dohodě o spolupráci a tato dohoda byla schválena radou kraje jako projektový záměr kraje řešit čekací dobu pacientů pomocí implementace rezervačního systému.
          Nyní trochu k samotnému systému a k jeho plánovanému nasazení. Rezervační systém by měl primárně fungovat pro objednávání pacientů do odborných ambulancí nemocnic v kraji. Fungovat by měl jako webové portálové řešení, kde bude existovat definice dané ambulance a její pracovní rozvrh, který bude nadefinován dle požadavků a možností dané ambulance. Privátní ambulance v kraji pak budou moci pacientovi ve své ordinaci nabídnout datum a čas jejich návštěvy v odborné ambulanci s tím, že pokud pacient v této objednávce zanechá na sebe kontakt (telefon, mail), bude v případě změny termínu kontaktován a přeobjednán dle jeho možností na jiný termín. To by mělo výrazně snížit čekací dobu pacientů v ambulancích včetně snížení nákladů na dopravu pacientů, kteří se musí někdy opakovaně vydat k vyšetření.
          Celý projekt bude zahájen během měsíce dubna tohoto roku a v provozu by měl být do konce roku 2010. Projekt je plánován v rozpočtu 3 mil. korun s tím, že 1 mil. korun bude hrazen z finančních prostředků tchaiwanské strany a 2 mil. korun ze zdrojů kraje. Prvotním krokem bude velmi důsledná analýza, která zmapuje současný stav objednávání pacientů v kraji a navrhne co nejoptimálnější nasazení rezervačního systému s ohledem na možnosti lidské i technologické. Pilotním zařízením bude jihlavská nemocnice a v případě úspěchu se tento systém rozšíří i do ostatních nemocnic kraje.
 

 
 
Zodpovídá: Mgr. David Zažímal
Vytvořeno / změněno: 11.6.2010 / 11.6.2010

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > eHealth
Počet návštěv: 96607
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek