Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina

 
 
 

Vážení,

 

vstoupili jste do sekce internetových stránek Kraje Vysočina, kde je zveřejněn Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina.

Vedení organizace k jeho vydání vedla zejména potřeba reagovat na zvyšující se nároky kladené veřejností na výkon veřejné správy jako služby občanům. Cítili jsme také potřebu přesněji určit žádoucí způsoby chování a jednání našich zaměstnanců a naopak je informovat o tom, co je méně vhodné, čeho by se měli v pracovním i osobním životě vyvarovat. Obecnou snahou spojenou s vytvořením a uplatňováním etického kodexu je zvyšování důvěry občanů ve veřejnou správu. Jeho smyslem je také rozvíjet firemní kulturu a přispívat k vytváření etického pracovního prostředí.

Nový etický kodex v praxi nahrazuje podobně zaměřený soubor požadavků na chování a jednání krajských zaměstnanců z roku 2006 a je v podstatě širším rozpracováním hodnot definovaných ve vizi Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Usiluje o představení zaměstnance Kraje Vysočina jako skutečného PROFESIONÁLa, tedy zaměstnance, který vykonává vstřícnou a dostupnou veřejnou službu, který je důvěryhodným odborníkem řídícím se platnými právními předpisy. Profesionální zaměstnanec je také loajální ke svému zaměstnavateli, přispívá k naplňování jeho cílů a vystupuje ke klientům, svým kolegům a spolupracovníkům se zdvořilostí.

Etický kodex předpokládá, že zaměstnanec Kraje Vysočina je také INOVÁTORem. Zaměstnanec je otevřený změnám vyvolaným společenským vývojem a podporuje rozvoj kraje jako moderní a respektované instituce.

V neposlední řadě etický kodex vnímá zaměstnance Kraje Vysočina jako dobrého HOSPODÁŘe. Zaměstnanec vykonává veřejnou službu účelně, efektivně a hospodárně, uplatňuje zásady udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Jedná nestranně a dle svých možností brání vzniku a rozvoji korupce.

Etický kodex je vydán ve dvou verzích. Jedná se o verzi stručnou a verzi úplnou. Ve svém stručném znění etický kodex zakotvuje doporučující hodnoty jednání a chování resp. vystupování zaměstnance kraje (zařazeného i nezařazeného do krajského úřadu). Podstata tohoto znění je v tom, že ve své stručnosti má sloužit k vnímání základních pilířů, na kterých je etický kodex postaven. Ve znění úplném jsou poté uvedené pilíře šířeji rozpracovány do detailnějších doporučujících projevů jednání a chování. Úplné znění slouží k upřesnění zakotvených hodnot do konkrétní představy pro zaměstnance.

Má svůj vnitřní i vnější cíl. Vnitřním cílem je pomáhat zaměstnancům Kraje Vysočina nalézt mravně přijatelná řešení v situacích, kdy se mohu nacházet v určitém konfliktu či dilematu. Vnějším cílem pak je zejména přispět ke zvýšení důvěry občanů ve veřejnou správu.

Dokument není příkazem ani jinak závaznou normou. Jeho respektování je vázáno na svědomí a profesionální čest člověka - zaměstnance Kraje Vysočina.

Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina je přístupný široké veřejnosti. Seznamte se s etickým kodexem a vytvořte si vlastní pohled na veřejnou správu vykonávanou prostřednictvím Kraje Vysočina. Jeho vydáním a zejména uplatňováním se snažíme získat pozitivní obraz v očích veřejnosti, který je pro nás důležitý pro utváření její důvěryhodnosti.

 

V úctě

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec

ředitel krajského úřadu

 

 

Etický kodex byl vytvořen v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina pod názvem „Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 342631

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek