Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Evidenci žadatelů a čekatelů na umístění v sociálních službách na Vysočině zpřehlední nová aplikace

Import dat ze stávajících evidenčních systémů do nové aplikace nyní umožňuje krajským zařízením sociální pobytové péče vést svých stávajících klientů, žadatelů a čekatelů, včetně jejich porovnání se seznamy ostatních sociálních zařízení. „V praxi to znamená, že odpadají administrativní komplikace doprovázející duplicity registrace podaných žádostí např. k umístění do domova pro seniory. Při podání žádosti či nástupu konkrétní osoby do vybraného domova poskytne systém tuto důležitou informaci ostatním poskytovatelům. Konkrétní osoba tak už může v dalších zařízeních figurovat jako prověřený a potvrzený čekatel, nebo být po jejím souhlasu z evidence dalších zařízení vymazána. Nový systém evidence má zásadní dopad na upřesnění počtů zájemců o sociální služby, umí s jejich měnícími se požadavky flexibilně pracovat, aktualizuje data a řeší míru zájmu o služby,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.
 

 
 

Pilotně byla evidence žadatelů a čekatelů odzkoušena v Domově pro seniory Havlíčkův Brod a v třebíčských domovech Koutkova-Kubešova a Manželů Curieových. „Cílem je získat přesnější přehled o počtu žadatelů jednotlivých sociálních služeb a lépe tak plánovat obslužnost sociálních služeb v Kraji Vysočina. Stávající klienti, žadatelé i čekatelé o zařazení do služby jsou v modulu evidování na základě unikátního kódu. Modul garantuje anonymitu všech osob evidovaných v systému a zároveň generuje přesné informace o jejich počtech. Do budoucna mají být aktivními uživateli evidence všechna sociální zařízení zařazená do krajské sítě poskytovatelů,“ doplnil Jan Tourek.

 

Kraj Vysočina v současné době zřizuje 19 pobytových sociálních zařízení, která se starají o 2200 klientů. Současná čekací doba na umístění ve vybraném sociálním zařízení je v průměru 2 měsíce až 3 roky odvíjející se od  akutnosti a míry nutné podpory až po aktuální zájem konkrétní osoby o nástup do domova.


  • Lenka Mikletičová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.5.2021 / 26.5.2021

Počet návštěv: 1632
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek