Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Evropská dotační podpora v oblasti školství se v následujícím období zaměří především na stavební investice

Regionální stálá konference (RSK) je založena na principu partnerství. Podílí se na uskutečňování tzv. územní dimenze a naplňování akčních plánů. Zástupci měst, obcí, neziskového i podnikatelského sektoru tak mají možnost společně průběžně komunikovat ohledně plánování regionálního rozvoje ve vztahu k fondům EU. Nezanedbatelnou rolí RSK je sběr podnětů, návrhů od aktérů v území a také vyhodnocování informací potřebných pro realizaci projektových záměrů a projektů. Jedním z hlavních úkolů je pak příprava Regionálního akčního plánu, který řeší vybraná témata. Ty pak realizují kraje a příspěvkové organizace z finančních prostředků EU.
 

 
 

K projednání stěžejních témat v území zřizuje RSK pracovní skupiny. Pracovní skupina Vzdělávání iniciuje a doporučuje řešení problematiky související s přípravou a využitím evropských finančních zdrojů v oblasti vzdělávání v kraji. Na posledním zasedání účastníci jednání diskutovali o stavu krajského akčního plánování a zejména o přípravě na nové programové období v oblasti investičních projektů.

 

Pro efektivní využívání finančních zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj slouží Integrovaný regionální operační program (IROP). Z něho jsou realizovány projekty zaměřené na vzdělávání, jeho potřebnou vybavenost a infrastrukturu. A právě o těchto projektových záměrech  pro IROP 2021–2027  jednali odborníci z oblasti vzdělávání pod vedením krajského radního pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií Jana Břížďaly. Cílem jednání bylo schválit návrh kritérií pro stanovení pořadí projektů pro Regionální akční plán v oblasti pro střední a vyšší odborné školy, i s ohledem na vysokou poptávku po evropských finančních zdrojích pro tuto oblast.

 

„Kritéria byla předložena s cílem vytvořit rovné a transparentní podmínky pro čerpání prostředků IROP napříč regionem a bez rozdílu zřizovatele a podpořit zejména stavební akce, které zajišťují trvalejší řešení v oblasti vzdělávací infrastruktury, zaměřené cíleně na řízení, rozšíření či modernizaci odborných učeben, dílen, laboratoří či prostor pro praktickou výuku,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Pro uspokojení širšího spektra žadatelů bylo součástí kritérií navrženo zvýhodnění projektů s nižší finanční náročností, především těch do 10 milionů korun. Alespoň částečné bodové zvýhodnění se pak bude týkat všech projektů do 25 milionů korun. Z důvodu schopnosti efektivně a včas realizovat projekty byla součástí návrhů kritérií i hodnocení stavební připravenosti projektů. V tomto kritériu šlo zároveň o to navrhnout podporu takových projektů, které jsou dlouhodobě plánované a zřizovatelé škol ve spolupráci se školami již delší dobu pracují na jejich přípravě. Pro zajištění efektivity a využitelnosti prostor bylo dalším navrženým kritériem hodnocení časového využití prostor žáky či studenty ve vztahu k týdennímu rozvrhu ve vybudovaných prostorách.

 

Po proběhlé diskusi, vysvětlující nastavení jednotlivých kritérií, bylo navrženo doplnit kritérium stavební připravenosti konkrétním datem, ke kterému se bude toto kritérium posuzovat (tedy 30. listopad 2021), a následně členové pracovní skupiny s upraveným návrhem souhlasili. Kritéria schválená pracovní skupinou Vzdělávání budou předložena Regionální stálé konferenci na jednání 30. června 2021.  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.5.2021 / 31.5.2021

Počet návštěv: 1567
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek