Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Evropská komise hodnotila výsledky a pokroky ROP Jihovýchod

ROP Jihovýchod
Regionální rada Jihovýchod informovala na 8. zasedání Monitorovacího výboru zástupce Evropské komise, partnerských ministerstev, Jihomoravského kraje a Vysočiny, podnikatelské sféry, akademické obce a neziskových organizací o pokroku dosaženém během realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod.
 

 
 

„Zaznamenali jsme, že došlo k mimořádnému nárůstu počtu realizovaných projektů. To však znamená velkou zátěž pro pracovníky Úřadu Regionální rady Jihovýchod. Velice oceňuji, že vše zvládli vlastními silami bez potřeby pomoci externích firem,“ uvedl na závěr jednání zástupce Evropské komise Tomáš Kuchtík, který se jednání výboru účastnil společně s kolegyní Terezou Krausovou.  

„Další oblastí, ve které je ROP Jihovýchod velmi aktivní, je komunikace. Přístup ROP Jihovýchod je velmi kreativní, což dokazují populární jízdy na bruslích pro veřejnost nebo soutěž o nejzajímavější projekt,“ dodal Tomáš Kuchtík.

 

Zásadní novinkou ROP Jihovýchod je dokončování příprav na spuštění modifikovaného systému plateb u projektů nad 30 milionů korun celkových způsobilých výdajů. Od dosavadního systému se připravovaný systém liší v tom, že příjemce může v rámci žádosti o platbu předložit i neproplacené faktury. Po standardní kontrole získá příjemce finanční prostředky na svůj účet a do deseti pracovních dnů je povinen úřadu doložit uhrazení těchto faktur dodavatelům. Nový systém plateb výrazně ulehčí příjemcům předfinancování projektu.

 

Regionální rada Jihovýchod spolu se statutárním městem Brnem zahájila jednání se zástupci Evropské investiční banky (EIB) ve věci finančního nástroje na podporu urbánních investic JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). JESSICA využívá návratné zdroje, které jsou poskytovány formou dlouhodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu na investice do rozvoje města. EIB vypracovala evaluační studii o možnostech využití nástroje JESSICA v regionu Jihovýchod. Brnu se nabízí využití nástroje JESSICA v oblasti dopravy, mobility, napojení automobilové dopravy na městskou hromadnou dopravu, dostupnosti sociálních služeb, kultury, sportu a zařízení pro volný čas, dále v oblasti vědy a výzkumu a jejich propojení s podnikatelskými aktivitami a také v oblasti revitalizace brownfields. Finanční prostředky budou k dispozici z fondu rozvoje města Brna ex ante, tzn., nebude třeba zajistit předfinancování projektu. První projekty by takto mohly být podpořeny již koncem roku 2011.

 

Monitorovací výbor přijal zprávu o průběhu realizace a čerpání dotací z ROP Jihovýchod za posledních šest měsíců. Regionální rada Jihovýchod vyhodnotila celkem 1 131 projektů žádajících o dotaci, z nichž přibližně třetina (411) nejkvalitnějších projektů má smluvně potvrzené dotace.

Díky dotacím z ROP Jihovýchod již bylo

  • rekonstruováno či nově vybudováno 248 kilometrů silnic 2. a 3. třídy;
  • zakoupeno 9 tramvají a 23 trolejbusů;
  • vybudováno 22 terminálů pro rozvoj IDS a veřejné dopravy;
  • zrealizováno více než 40 kilometrů nových cyklostezek;
  • vybudována nebo zlepšena kvalita u více než 2 100 lůžek pro podporu turistického ruchu;
  • zachráněno a zpřístupněno takřka 30 turistických památek.

 

Příjemci dotací se zavázali k vytvoření více než 500 nových pracovních míst.

Regionální rada Jihovýchod již schválila dotace ve výši 12,5 miliardy korun, tzn. přes 50 procent celkové alokace ROP Jihovýchod pro období 2007–2013. Příjemci již dostali proplaceny dotace ve výši přesahující pět miliard korun. Proplaceno je tedy přes 25 procent celkové alokace. Dokončeno je na 200 projektů.

 

  • Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.5.2010 / 20.5.2010

Počet návštěv: 22297
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek