Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013


 
 
 • Projekty přeshraniční spolupráce přinesly na Vysočinu stovky milionů korun (15.4.2015)

  V programovém období 2007-2013 realizovaly subjekty z Vysočiny celkem 53 přeshraničních projektů z programu česko-rakouské spolupráce s celkovými způsobilými náklady ve výši 19,9 milionů Euro. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činil 16,7 milionů Euro, tedy více než 450 milionů korun. Ve 26 projektech se role vedoucího partnera, který koordinuje spolupráci mezi všemi partnery v projektu a nese také největší odpovědnost za úspěšnou realizaci aktivit, ujala organizace z Kraje Vysočina. „Nejvíce projektů vzniklo v oblasti spolupráce s rakouskými partnery při vytváření a posilování sítí veřejných institucí, spolků a neziskových organizací, zlepšení dopravní a regionální dostupnosti, ochraně životního prostředí, rozvoji lidských zdrojů, vzdělávání a kvalifikace,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

   
 • Analýza potenciálů navrhuje nová přeshraniční spojení (2.3.2015)

  Kraj Vysočina získal díky realizaci projektu „Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy“ námět na zlepšení dostupnosti v česko-rakouském příhraničí. V současné době země Dolní Rakousko financuje provoz linky Telč – Raabs an der Thaya. V rámci analýzy byly prověřeny možnosti zvýšení její atraktivity. Zpracovatel analýzy (Technisches Büro für Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft) navrhuje její propojení s navazující linkou na trase Telč – Třebíč – Jaroměřice nad Rokytnou – Moravské Budějovice – Dešov – Bítov – Vranov nad Dyjí – Riegersburg – Zissersdorf – Geras a její zacílení na využití v letní turistické sezóně. Další návrhy se týkají propojení mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem nebo Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem.

   
 • Modernizace komunikace II/408 u Jemnice dokončena (20.11.2014)
  Modernizace komunikace II/408 u Jemnice dokončena

  Stavební práce na silnici II/408, která je důležitou spojnicí jižní části našeho kraje s oblastí okolo Vranovské přehrady a Znojma včetně návazností na hraniční přechody s Dolním Rakouskem, probíhaly od května do října letošního roku.

   
 • Modernizace průtahu Telčí je dokončena (10.11.2014)
  Okružní křižovatka, Telč

  Okružní křižovatka, Telč
  V závěru října proběhla kolaudace rekonstruované silnice II/406 v Telči. Modernizace průtahu v délce 1,3 km zahrnovala také vybudování dvou okružních křižovatek. Z důvodu nevhodných technických parametrů a četných dopravních závad na stávajícím silničním tělese Kraj Vysočina modernizoval úsek v intravilánu historického města.

   
 • Začíná modernizace silnice II/408 u Jemnice (5.6.2014)
  Modernizace komunikace II/408 u Jemnice dokončena

  Na konci května zahájil Kraj Vysočina avizovanou modernizaci komunikace II/408 v úseku Jemnice – Dobrá Voda. Stavební práce budou probíhat přibližně do konce září letošního roku. „Z důvodu nevhodných technických parametrů a četných dopravních závad na stávajícím silničním tělese se Kraj Vysočina rozhodl modernizovat úsek mezi Jemnicí a Dobrou Vodou v délce téměř 4,5 km. Na trase bude vynechán pouze intravilán obce Slavíkovice. Při realizaci projektu dojde k odstranění deformací vozovky výměnou asfaltových vrstev a také k rekonstrukci propustků,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

   
 • Bezpečnostní inspekce nabízejí řešení kolizních míst pro krajské komunikace (13.10.2014)

  Seznam šestnácti míst na silnicích Kraje Vysočina představujících potenciální riziko pro účastníky silničního provozu je výsledkem bezpečnostních inspekcí, které zadal Kraj Vysočina v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina. „Cílem bylo nalézt rizikové faktory na vybraných křižovatkách a doporučit opatření k jejich odstranění nebo zmírnění. Kraj je připraven do konce roku 2014 realizovat u vybraných míst dílčí neinvestiční opatření, která mohou pomoci snížit rizika vzniku dopravních nehod,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.

   
 • Severojižní propojení kraje Vysočina (15.8.2014)
  Severojižní propojení kraje Vysočina

  Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Dolní Rakousko realizoval projekt Severojižní propojení kraje Vysočina – 2, jehož výstupem jsou projektové dokumentace budoucích staveb:

   
 • Závěrečná konference projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3 (28.11.2013)
  Závěrečná konference projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3

  V pondělí 25. 11. 2013 proběhla na Městském úřadě v Jaroměřicích nad Rokytnou závěrečná konference projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3, kde byly prezentovány jeho výstupy, kterými jsou projektové dokumentace potenciálních staveb: II/360 Třebíč – Střítež, II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat, II/152 Moravské Budějovice – obchvat, II/410 Jemnice – obchvat, II/410 Menhartice – obchvat. Jednání se vedle zástupců Kraje Vysočina (vedoucí partner projektu ) a Dolního Rakouska (partner projektu) zúčastnili též reprezentanti dotčených obcí.

   
 • Začala modernizace průtahu Telčí (17.5.2013)
  Začala modernizace průtahu Telčí

  V těchto dnech začala zásadní a rozsáhlá modernizace komunikace II/406 v průtahu města Telč. Součástí stavby, která přijde Kraj Vysočina na cca 25 miliónů korun, jsou také dvě nové okružní křižovatky. S financováním 85% nákladů pomůže kraji dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

   
 • Kraj chystá do půl roku opravy mostů i průtahů obcemi (29.1.2013)
  Kraj chystá do půl roku opravy mostů i průtahů obcemi

  Do půl roku zahájí Kraj Vysočina avizované opravy mostů v Bolešíně a Dešově. Modernizací s využitím evropských dotací projde průtah Telčí a z krajského rozpočtu se opraví průtah Nevcehlí. Jak uvedl Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a dopravy předpokládaná celková hodnota všech čtyř plánovaných staveb se pohybuje kolem 55 miliónů korun. Podle náročnosti plánovaných prací práce na opravách skončí do konce letošního nebo příštího roku.

   
 • Operační program Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika podpořil projekty z Vysočiny za více než 40 milionů korun (5.12.2012)
  Operační program Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika podpořil projekty z Vysočiny za více než 40 milionů korun

  Na konci listopadu se už po dvanácté projednávaly projekty česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Organizace z Kraje Vysočina jsou zapojeny jako vedoucí partneři ve třech z celkem jedenácti schválených projektů. Jejich celkový rozpočet dosahuje výše 2,7 milionů €, z toho žadatelé z Vysočiny budou realizovat přeshraniční aktivity ve výši 1,6 milionů €. „Velkým přínosem pro Kraj Vysočina je podpoření projektu z oblasti spolupráce místních agend s cílem vzdělávání a zapojení představitelů obcí a samotných občanů do dění v našem kraji. Tento projekt bude Kraj Vysočina realizovat spolu se Spolkovou zemí Dolní Rakousko,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.

   
 • Další část Severojižního propojení Kraje Vysočina zmodernizována (2.8.2012)
  Kraj Vysočina dostane další peníze z EU na silnice druhé třídy

  Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Dolní Rakousko dokončil realizaci projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice, který byl podpořen z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013. Z celkových výdajů, které dosáhly 79 mil. Kč, 85 % uhradí Evropská unie a 5 % státní rozpočet ČR. Jde o modernizaci komunikace o celkové délce 11 km na trase Severojižního propojení Kraje Vysočina, jehož cílem je zlepšení dopravní dostupnosti příhraničních regionů. Část mezi Jaroměřicemi a Moravskými Budějovicemi byla dokončena v loňském roce, úsek mezi Moravskými Budějovicemi a Dědicemi v roce 2012.

   
 • Most u Jemnice prošel zásadní rekonstrukcí (25.6.2012)
  Most u Jemnice prošel zásadní rekonstrukcí

  Od začátku listopadu mohou řidiči opět využívat komunikaci II/408 spojující Jemnici s Dačicemi v jižní části našeho kraje. Ukončeny totiž byly pětiměsíční stavební práce na zásadní modernizaci mostního objektu u Jemnice.

   
 • Severojižní propojení kraje Vysočina (18.2.2009)

  Severojižní propojení kraje Vysočina je významná dopravní osa v rámci Páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Jeho dlouhodobým cílem je modernizace dopravní infrastruktury nadregionálního významu ve východní části území kraje Vysočina. Vymezená trasa podpoří zlepšení dopravní dostupnosti okresu Třebíč ve směru na Dolní Rakousko a zároveň na dálnici D1. Další problémovou oblastí je Bystřicko, které potřebuje zlepšit dostupnost na Pardubický kraj a zároveň na dálnici D1.

   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Odbor dopravy a silničního hospodářství > Silniční projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie > Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 335023

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek