Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Evropský region Dunaj – Vltava řeší oblast trhu práce a zaměstnanosti

Evropský region Dunaj – Vltava řeší oblast trhu práce a zaměstnanosti
V Linci, v sídle Hornorakouské zemské vlády, se sešla minulý týden skupina expertů Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV), zaměřená na kvalifikované pracovní síly a pracovní trh. Jedenáctka zástupců hospodářských komor, zaměstnaneckých agentur, vzdělávacích organizací, úřadů práce a odborů všech tří partnerských zemí pokračovala v jednání započatém v polovině dubna v Jihlavě.
 

 
 

Experty přivítala Romana Sadravetz, vedoucí kanceláře ERDV, která v krátkosti zmínila záměr ERDV a cíle platforem. Dále informovala o činnosti nově založené kanceláře a o snaze podpořit experty a manažery platforem při plnění jejich cílů. Hlavním úkolem odborníků je navržení vhodných přeshraničních projektů, které přispějí k rozvoji ERDV a posílení jeho pozice mezi okolními metropolitními regiony (Praha, Vídeň, Mnichov apod.)

 

Po krátké diskuzi experti upřesnili hlavní tematické oblasti a odsouhlasili pracovní program do poloviny roku 2014. Dále byly zmíněny možnosti financování přeshraniční spolupráce v současném programovacím období, především z Fondů malých projektů, tak také v novém programovacím období. V tomto bodě jednání se k expertům připojil Bernhard Köhle, zástupce úřadu vlády Dolního Rakouska a řídícího orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika, který odpovídal na dotazy týkající se období 2014 - 2020. V budoucím programovém období musí žadatelé počítat s nižší alokací a přísnějšími podmínkami při podávání žádosti a realizaci projektu. V odpolední části jednání byly prezentovány příklady dosavadní spolupráce mezi partnerskými regiony a také konkrétnější návrhy nových přeshraničních projektů.

Za hlavní tematické oblasti znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh byly označeny:

  • Zlepšení jazykových znalostí, jazyková ofenziva
  • Zvýšení atraktivity přeshraničního trhu práce a vytvoření dalších pobídek pro udržení mladých lidí a kvalifikovaných odborníků v regionu
  • Kvalifikace pracovních sil a rekvalifikace nezaměstnaných přizpůsobené požadavkům pracovního trhu, s cílem zabránit nedostatku dostatečně kvalifikovaných odborných pracovníků (např. u přistěhovalců)
  • Další budování / rozšiřování platforem pro rozvoj kooperací mezi úřady práce a hospodářskými komorami, úřady práce a školami a úřady práce či hospodářskými komorami navzájem
  • Sjednocení nároků na vzdělávání, harmonizaci a stanovení společných standardů kvality ve vzdělávání u důležitých oborů
  • Podpora pracovním silám při hledání pracovních míst, při uznávání dokladů o ukončeném vzdělání, při hledání bydlení
  • Management nedostatku / přebytku pracovních sil v celém prostoru ERDV, lepší výměna detailních a harmonizovaných údajů za jednotlivé dílčí trhy práce

                                                                                                                              

Další setkání znalostní platformy je plánováno na první polovinu října 2013.

 

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.6.2013 / 25.6.2013

Počet návštěv: 17655
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek