Kraj Vysočina - logo

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta


Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

Vybrané odkazy

 

Související témata

 
 

Doporučujeme

 • ASMJ
 • Chaloupky
 • Dobrý den
 • ESKO
 • Ekoinfocentrum
 • Zdravé město Třebíč
 • STANICE PAVLOV, o.p.s.
 • Zelené srdce
 • Zoologická zahrada Jihlava
 • ZERA
 • Lesy ČR
 • Sdružení Krajina
 • SMJ

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta


 

Úvod

 
„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.“

„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“


Vkládání akcí probíhá prostřednictvím aplikace https://kalendar.kr-vysocina.cz, o přístup je možné požádat na adrese kalendar@kr-vysocina.cz


 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Po dvouleté pauze se vrací lesní pedagogika (30.5.2022)
  Po dvouleté pauze se vrací lesní pedagogika

  „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jsou významnou součástí vzdělávání dětí, mládeže i dospělé populace a jsou nezbytné pro osobní a profesní růst a upevňování povědomí o nutnosti chránit životní prostředí. Obyvatelé našeho kraje mají kladný vztah k místu, kde žijí, mají znalosti o životním prostředí a doceňují význam přírody i její různorodost. Často na setkání s obyvateli Vysočiny slýchám, že je potřeba informovat mládež i dospělé o obnově lesů po kůrovcové kalamitě, ale i o významu lesa pro celé životní prostředí a lidskou společnost. Proto jsem rád, že kolegové z krajského úřadu formou lesní pedagogiky, tyto informace předávají,“ říká krajský radní Pavel Hájek, zodpovědný za úsek lesního a vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství.

   
 • Návštěvnická infrastruktura čtyř přírodních památek na Vysočině byla doplněna o interaktivní prvky (26.4.2022)
  Návštěvnická infrastruktura čtyř přírodních památek na Vysočině byla doplněna o interaktivní prvky

  Čtyři přírodní památky v jižní části Kraje Vysočina, které zároveň patří k evropsky významným lokalitám soustavy Natura 2000, jsou nově osazeny interaktivními informačními tabulemi, což ocení zejména mladší návštěvníci. Nové tabule se podařilo instalovat díky projektu s názvem „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“ podpořeného z Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitelem díla je výrobní družstvo EKOS z Brtnice.

   
 • Zodpovědná domácnost - interaktivní výstava v prostorách sídla Kraje Vysočina (11.10.2021)

  Na environmentálně šetrném spotřebních chování a vybavení kuchyně, koupelny a obývacího pokoje jsou v rámci výstavy uvedeny příklady předcházení vzniku odpadů, opětovného použití, využívání výrobků s obsahem recyklátu a úspor energií a finančních prostředků v domácnosti.

   
 • Vysočinou za přírodou – poznávejte s námi méně známé přírodní krásy našeho kraje (11.6.2021)
  Vysočinou za přírodou – poznávejte s námi méně známé přírodní krásy našeho kraje

  Přírodní památky a přírodní rezervace a také jejich národní kategorie, stejně jako evropsky významné lokality Natury 2000, jsou součástí našeho dědictví a je zajímavé a inspirativní se s nimi seznámit. Jejich návštěva je zároveň příjemnou formou aktivního odpočinku. Informace o předmětech ochrany jsou standardně předávány v územích prostřednictvím informačních panelů. Cílem aktivity „Vysočinou za přírodou“ je doplnit pro veřejnost stávající informace prostřednictvím mapy s příběhem (StoryMap), ve které budou představeny a propagovány i turisticky méně známé chráněné lokality ve správě Kraje Vysočina a Správy CHKO Žďárské vrchy, a nabídnout tak návštěvníkům další zajímavé cíle vycházek a projížděk. Mapu doplňují fotografie území a textová část, která obsahuje bližší lokalizaci a výčet chráněných druhů.

   
 • Zpráva o plnění cílů POH Kraje Vysočina za roky 2018 a 2019 [PDF, 1,3 MB] (28.1.2021)
   
 • Vyhodnocení plnění POH Kraje Vysočina za rok 2019 [PDF, 4,3 MB] (28.1.2021)
   
 • Nemocnice Jihlava se zapojila do projektu Nový život starým knihám (16.9.2020)
  Nemocnice Jihlava se zapojila do projektu Nový život starým knihám

  Park v areálu Nemocnice Jihlava oživila nová venkovní knihobudka vyrobená na Střední škole stavební Jihlava z vysloužilých školních lavic. Obsah tvoří knihy zachráněné na třídicí lince společnosti FCC Česká republika. Původně byly vyhozené do kontejnerů na papír. Těmto starým knihám dají jejich čtenáři nový život.

   
 • Informace o zpětném odběru elektrospotřebičů [PDF, 3,8 MB] (5.5.2020)
  ElWin

  Závěrečná zpráva o zpětném odběru elektrospotřebičů v roce 2019 od společnosti ELEKTROWIN a.s.

   
 • Ekologické chování obyvatel Kraje Vysočina zmapoval průzkum (21.4.2020)

  Kraj Vysočina zadal zpracování průzkumu veřejného mínění v oblastech předcházení vzniku odpadů, třídění a využívání výrobků z recyklovaných materiálů. Ubylo netřídičů i používání jednorázových tašek, průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se zkrátila na 106 metrů. Zvýšilo se používání ekologicky šetrných pracích prostředků i pití kohoutkové vody. Prostor pro zlepšování je především v oblasti předcházení plýtvání potravinami a třídění bioodpadu.

   
 • Realizátoři ekologické výchovy sdíleli příklady dobré praxe (26.11.2019)
  Realizátoři ekologické výchovy sdíleli příklady dobré praxe

  Tradiční setkání realizátorů ekologické výchovy v letošním roce hostilo infocentrum Služeb města Jihlavy. Realizátoři z řad neziskových organizací, zřizovaných organizací, veřejné správy i podnikatelské sféry představili dokončené environmentální projekty i návrh aktivit pro následující rok. Například Zoologická zahrada Jihlava nově nabízí pro školní třídy samoobslužný vzdělávací program ZOO v kufru, odpadářská firma ASMJ spolupracuje se zřizovanými organizacemi kraje v projektu Nový život starým knihám, záchranná Stanice Pavlov, o. p. s., zaměstnává lidi s handicapem, kteří zajišťují péči o zraněné živočichy, a školské zařízení Chaloupky, o. p. s., bude ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy slavnostně otvírat a provozovat v příštím roce Dům přírody.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 • Návrat lesů do krajiny [PDF, 60,5 MB] (29.4.2022)

  Období po roce 2015 se stalo pro lesy Vysočiny obdobím nesmírně těžkým. Následkem působení dlouhotrvajícího sucha a podkorního hmyzu došlo v těchto letech k odumření jejich významné části.
  Rozsáhlá kalamita přispěla k výrazné změně ve způsobu obnovy lesa. Už dnes je zřejmé, že budoucí lesy budou podstatně jiné, než ty dosavadní. Jejich druhová pestrost je nesrovnatelná s těmi předchozími, posun v dřevinné skladbě vidíme doslova na každém kroku.

   
 • Zpráva EVVO za období 2018 – 2020 [DOC, 94 kB] (1.12.2021)

  Zpráva z naplňování akčního plánu EVVO za období 2018 – 2020

   
 • Akční plán EVVO pro období 2021 - 20213 [DOC, 62 kB] (1.12.2021)

  Akční plán k naplňování koncepce EVVO kraje pro období 2021 – 2023

   
 • Nový život starým knihám [DOC, 46 kB] (17.9.2020)

  Nemocnice Jihlava se zapojila do projektu „Nový život starým knihám“

  Park v areálu Nemocnice Jihlava oživila nová venkovní knihobudka vyrobená na Střední škole stavební Jihlava z vysloužilých školních lavic. Obsah tvoří knihy zachráněné na třídicí lince společnosti FCC Česká republika. Původně byly vyhozené do kontejnerů na papír. Těmto starým knihám dají jejich čtenáři nový život.

   
 • Celospolečenský význam lesa [PDF, 76,8 MB] (23.4.2020)

  Co je to LES? Mohl by to být suverénní a soběstačný přírodní prostor, který si vystačí bez lidské starostlivosti a přitom bezděky poskytovat krajině a člověku mnoho užitku?

   
 • Obnova lesa na kalamitních holinách [PDF, 4,7 MB] (12.2.2020)

  Výstava nás seznamuje s kalamitními holinami jako důsledkem historického pěstování smrkových monokultur, předkládá vhodný způsob opětovné obnovy lesa na těchto plochách a vybízí ke změně druhové skladby lesů.

   
 • Vítejte v záchranné Stanici Pavlov, o.p.s. (18.12.2018)
  Náhled výstavy

  Výstava záchranné stanice

  Vítejte v záchranné Stanici Pavlov, o.p.s.

  Výstava představuje poslání a činnost záchranné stanice se zaměřením na zodpovědné chování lidí k naší přírodě. Děti se mohou dozvědět o dalších možnostech v oblasti ochrany naší fauny. Mimo jiné jsou na výstavních panelech představeni také někteří svěřenci stanice s jejich životními příběhy.

   
 • Kalendář akcí (15.8.2018)
   
 • 17/01 ZO ČSOP Středisko ekologické výchovy MRAVENEC (30.7.2018)
   
 • Agentura Dobrý den s.r.o. (30.7.2018)
   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek