Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
 

Jaký byl rok 2014 z pohledu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě?

Rok 2014 v havlíčkobrodské galerii je spojen především s barokem. V jarních měsících roku 2014 jsme totiž otevřením výstavy a vydáním katalogu završili několikaletou práci na výstavním projektu „Baroko na Havlíčkobrodsku“, který jsme realizovali ve spolupráci s Moravským zemským archivem
v Brně - Státním okresním archivem Havlíčkův Brod a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Vedle této mimořádné akce a všech plánovaných výstav jsme veřejnosti připravili i několik překvapení. Prvním byla výstava obrazů a ilustrací Josefa Hlinomaze, druhou výstava děl Vendy Truhlářové, která v tomto roce oslavila významné životní jubileum. V říjnu pak měla u nás premiéru putovní výstava připravená ke knize „Suzanne Renaudová, Petrkov 13“ a posledním bonusem je výstava „Gustav Klimt – Průkopník moderny“, připravená Rakouským kulturním fórem v Praze.

 

Foto z výstavy Vendy Truhlářové

I v roce 2014 jsme průběžně pečovali o svěřené sbírky. Kromě základní péče jsme pokračovali ve stěhování depozitáře, který jsme dovybavili novými zásuvkovými regály. Stěhování uměleckých děl opět díky většímu nasazení všech odborných pracovníků nijak nenarušilo plánované výstavy a akce. Vedle doprovodných programů k výstavám jsme připravili i akce k připomenutí Mezinárodního dne muzeí, Dne evropského historického dědictví, Dnů otevřených ateliérů a Podzimního knižního veletrhu. Velký zájem návštěvníků byl i o programy v rámci celostátní akce Noc v galerii, která byla mimořádně koncipována k fenoménu baroka, a o přednášky a komentované prohlídky především k výstavě baroka. Svou stálou klientelu mají již tradiční sobotní a nedělní výtvarné dílny. Letos jsme rozšířili nabídku o kurzy drátování nebo dekorování papíru a vazby knihy a to nejen pro dospělé, ale i pro děti. 5. prosince jsme již po desáté realizovali tradiční akci Peklo v galerii, na kterou opět stáli zájemci frontu. Je to jediný den v roce, kdy lidé tráví čas ve frontě na kulturu a ne na slevové nákupy.

 

Peklo v galerii

Za velký úspěch považuji i rozšíření sbírkového fondu především o mimořádný konvolut 19 grafických listů z posledního tvůrčího období Ladislava Čepeláka a 6 pastelů Jitky Chrištofové.

Návštěvnost výstav a akcí, i ohlasy veřejnosti, svědčí o tom, že naše snažení má význam. Ocenění a uznání návštěvníků je nám odměnou za mnohdy velmi hektické dny i neustálé ekonomické zvažování možností a hledání té „nejlacinější“ varianty.

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Největší zájem byl o již zmíněný projekt „Baroko na Havlíčkobrodsku“, které navštívilo 3772 návštěvníků. Mnozí se i několikrát vrátili, což bereme jako velké ocenění našeho snažení. Cílem bylo prostřednictvím výstavy i obsáhlým recenzovaným katalogem seznámit širokou veřejnost s kulturním a společenským fenoménem baroka v Havlíčkově Brodě a okolí. Chtěli jsme upozornit na tyto jedinečné památky i jejich mnohdy tristní fyzický stav, který by nás neměl nechávat lhostejnými, neboť jsou jedinečným svědectvím naší historie. Tímto ojedinělým počinem jsme také vůbec poprvé představili veřejnosti řadu dosud nevystavených a nepublikovaných exponátů vysoké umělecké i historické hodnoty, z let 1620 – 1780, mající stěžejní význam pro pochopení regionální historie a dalšího vývoje regionální architektury a výtvarného umění. Výstavu jsme realizovali ve všech výstavních prostorách naší galerie, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a v bývalém augustiniánském kostele sv. Rodiny spravovaném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Součástí projektu bylo i mimořádné zpřístupnění děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě a dosud zrestaurovaných lunetových obrazů ze dvou cyklů na ambitu bývalého kláštera. Nakonec jsme do výstavy zařadili na 150 exponátů od 20 zapůjčitelů. Tento výběr byl limitován velikostí výstavních prostor galerie i sousedního muzea. Odborná veřejnost zde nejvíce ocenila vystavené obrazy předního vídeňského malíře Michaela Angela Unterbergera, tzv. bezkontaktní Pietu, mapu stříbrných dolů v okolí Havlíčkova Brodu z roku 1773, či mapu polensko-přibyslavského panství. Spoluobčané a všichni brodští patrioti pak byli nadšeni dvěma dosud neznámými a nevystavenými vedutami města. První je vlastně vůbec nejstarším zatím známým zobrazením města a druhá zase netradičním pohledem na jeho barokní podobu. Všechna zmiňovaná díla a řada dalších jsou publikována v obsáhlém katalogu s bohatou obrazovou přílohou. Katalog získal v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě cenu nejkrásnější knihy Vysočiny.

 

Baroko na Havlíčkobrodsku

 

K výstavě jsme nejen pro nejmenší diváky připravili ve výstavních prosotrách 1. podzemního podlaží komiksy vybraných pověstí týkajících se přímo Havlíčkova Brodu, které pro nás namaloval výtvarník Milan Starý.

Velký zájem byl i o výstavu Tajuplný svět Pavla Čecha. Na její vernisáži spojené s křtem dvou nových autorských knih a autogramiádou byla rekordní návštěvnost 254 osob. Když se autor před jejím zahájením prodíral davy zájemců, navrhoval přesun na náměstí, kde bude alespoň trochu prostoru.
O reprízu této výstavy a výstavy neznámých děl Vendy Truhlářové – Vzpomínky z cest, projevila zájem Horácká galerie v Novém Městě na Moravě.

 

Co zajímavého připravujete v roce 2015?

V roce 2015 si havlíčkobrodská galerie připomíná padesát let své existence. K tomuto výročí připravujeme především novou stálou expozici, která se v průběhu roku bude několikrát obměňovat a návštěvníkům představí vybrané výjimečné akvizice získané během půlstoletí existence galerie.  Bohužel se nám nepodařilo získat finanční prostředky na připravovanou publikaci k tomuto výročí, proto budeme některé příspěvky zveřejňovat prostřednictvím našich webových stránek. Vedle ohlédnutí do minulosti naší instituce se návštěvníci a příznivci mohou těšit na další zajímavé výstavy a doprovodné akce. První bude výstava „Společné dílo sourozenců Evy a Jiřího Brodských“, která ukáže vzájemnou inspiraci tvorby textilní výtvarnice Evy Brodské s díly jejího bratra Jiřího, restaurátora a malíře. Poté si připomeneme dílo předčasně zesnulého grafika Oldřicha Kulhánka. Část jeho tvorby je všeobecně známá nejen občanům naší republiky, ale i turistům. Je totiž autorem našich bankovek. Především děti jistě potěší výstava nového filmového zpracování vybraných humoristických pohádek Jana Wericha Fimfárum. Milovníci tradiční grafiky se mohou těšit na kamenopisem vytvořené ilustrace Mikoláše Axmanna. Na přelom léta chystáme výstavu ohlédnutí za 65 lety tvorby jubilujícího výtvarníka a rodáka z Humpolce Pavla Sukdoláka. Po výstavě věnované současné české ilustrační tvorbě do našich výstavních síní zavítá společný výstavní projekt všech paměťových institucí Kraje Vysočina Poklady Vysočiny. Nejen tento projekt, ale i všechny další plánované výstavy budou doplňovat zajímavé doprovodné programy především pro školy. Těšíme se na všechny návštěvníky a určitě si pro Vás i v roce 2015 připravíme nějaké to překvapení navíc.

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou výstavu/projekt (2015) se těšíte Vy osobně?

Vzhledem k pestré nabídce je každá výstava jedinečná a něčím zajímavá i přínosná nejen pro návštěvníky, ale i pro nás – jejich tvůrce. Osobně si myslím, že především ohlédnutí do půlstoletí historie naší galerie bude hlavně pro ty mladší objevné. Starší generace si s námi zase může zavzpomínat na krásná setkání s předními osobnostmi české kultury. Toto malé bilancování je i pro mne určitou výzvou. Velmi se těším i na přípravu výstavy děl Mikoláše Axmanna, neboť jeho tvorba, povídání s ním a hlavně sledování procesu vzniku jednotlivých děl je pro mne objevem a jakousi „rehabilitací“ nejen mého zkresleného náhledu na techniku litografie i nekonečnou škálu možností zpodobnění daného námětu.

 

Na otázky odpovídala: Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

http://www.galeriehb.cz

 

 

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 19.12.2014 / 26.12.2014

Počet návštěv: 6814
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek