Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
 

Jaký byl rok 2017 z pohledu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě rokem?

 

Rok 2017 byl v České republice vyhlášen Rokem grafiky a tak se naše galerie, která se na grafiku specializuje, zaměřila na prezentaci své grafické sbírky a svoji první výstavu i stálou expozici věnovala tvorbě českých a slovenských výtvarníků – grafiků, kteří byli a jsou členy Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, který v roce 2017 oslavil 100. výročí své existence. Výstava i stálá expozice nesly shodný název „Hollaristé minulosti a přítomnosti“ a byly jen dílčím výběrem děl z podsbírky grafiky, která v současné době má téměř čtyři tisíce sbírkových předmětů, a více jak polovina jejich autorů prošla členstvím v SČUG Hollar. Tento spolek se svým založením v r. 1917 řadí k nejstarším kontinuálně existujícím uměleckým spolkům v Čechách a vznikl z nutnosti podpořit volnou grafickou tvorbu, neboť volná grafika si teprve počátkem 20. století vydobývala své místo jako rovnocenný umělecký obor.


HOLLAR 2
Vedle stálé expozice jsme připravili řadu krátkodobých výstav, z nichž největší zájem veřejnosti byl o výstavu ilustrací a obrazů brněnského výtvarníka Aloise Mikulky.  Jsem moc ráda, že se nám také podařilo realizovat výstavu Známý / neznámý Oldřich Jelínek z děl, která nám autor věnoval v roce 2016. K výstavě jsme vydali i stejnojmennou publikaci. Je sice poněkud štíhlejší, než jsme plánovali, ale bohužel jsme na ni nezískali grant Ministerstva kultury ČR. Těší mne, že se nám podařilo naší veřejnosti připomenout další osobnost, která měla být z historie české výtvarné scény vymazána. U příležitosti Podzimního knižního veletrhu jsme do výstavního plánu zařadili ilustrační tvorbu Anny Vojtěchové. Je to další česká umělkyně, která se ve světě prosadila, ale doma její tvorbu zná jen úzký okruh rodiny a přátel. Výstava pak byla druhou nejnavštěvovanější v roce 2017.


MikulkaNa žádost města Havlíčkův Brod, které se zapojilo do akcí s barokní tematikou, jsme připravili výstavu „Barokní Brod“ do historických prostor Staré radnice. Tato výstava realizovaná ve spolupráci se Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod byla havlíčkobrodskou veřejností i turisty velmi kladně ohodnocena a hojně navštívena.


Německý Brod

Pro návštěvníky galerie jsme navíc připravili dvě výstavy dětských a studentských prací. 

Jako v minulých letech, tak i v tom loňském jsme připravili různé doprovodné programy k vybraným výstavám a pokračovali jsme v pořádání již tradičních periodických akcí k připomenutí Mezinárodního dne muzeí, Noci literatury, Noci v galerii, Dne evropského historického dědictví, Dnů otevřených ateliérů a Podzimního knižního veletrhu. Dále jsme připravili a realizovali celou řadu různých výtvarných dílen nejen pro děti, ale i dospělé.  5. prosince se již po třinácté stála fronta na „Peklo v galerii“ spojené s tvůrčí dílnou hlavně pro děti. 

Také sbírkový fond spravovaný naší galerií se v loňském roce podstatně rozrostl o 219 děl. 87 tvořily plánované akvizice a 135 uměleckých děl jsme získali darem. Z darů bych ráda zmínila velký konvolut děl Eduarda Ovčáčka a dále díla Svatopluka Klimeše, Naděždy Synecké, Jiřího Kornatovského, Veroniky Palečkové, Josefa Palečka, Miroslava Pošvice, Ondřeje Michálka, Miloše Michálka, Xenie Hoffmaisterové, Miloše Ševčíka, Jaroslavy Pešicové, Františka Hodonského, Zdeny Fibichové, Tomáše Hřivnáče, Dalibora Smutného, Jana Kavana, Lenky Vilhelmové, Karla Vysušila, Jana Tichého, Vladimíra Tesaře, Zdeňka Mézla, Václava Bláhy, Ewy Nemoudry, Ctirada Stehlíka, Jamese Janíčka, Ivany Lomové, Emilie Tomanové, Pavla Roučky, Františka Emlera, Stanislava Holého, Blanky Votavové, Jana Baucha, Aleny Antonové, Kateřiny Vítečkové, Miloslava Polcara, Jaroslava Švába, Zdenka Strouhala, Emanuela Ranného, Evy Janíčkové, Bohunky Waageové, Jana Otavy, Dušana Grečnera, Hermíny Melicharové, Josefa Sasky, Pavla Piekara, Olgy Vychodilové, Hany Storchové, Heleny Horálkové, Kamily Ženaté, Josefa Lieslera, Jana Kavana, Miroslava Houry, Olgy Čechové, Jiřího Slívy, Marie Blabolilové, Igora Piačka, Karla Beneše, Markéty Králové, Michaely Lesařové-Roubíčkové,  Antonína Kanty a Filipa T.A.K.

Ovčáček

Z plánovaných akvizic bych chtěla jmenovat především mimořádný soubor 34 ks strukturálních grafik z období 1961-71 a 17 ks raných serigrafií z roku 1968 z cyklu „ČÍSLA“ autora prof. Eduarda Ovčáčka, které ve sbírkových fondech GVUHB nejsou vůbec zastoupeny a na trhu uměleckých děl se nevyskytují. Na tento nákup se nám podařilo získat finanční příspěvek od Ministerstva kultury ČR z nově vzniklého tzv. Akvizičního fondu. V průběhu roku 2017 se nám také podařilo doplatit všechna umělecká díla doporučená Komisí pro akviziční činnost ke koupi do sbírek v roce 2014.

Po celý rok jsme průběžně pečovali o svěřené sbírky a díky spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice jsme zrestaurovali obraz Zdeňka Novotného. 

Také v průběhu loňského roku jsme pořádali přednášky, výtvarný kroužek pro děti mladšího školního věku i pravidelná setkání s uměním pro seniory v domovech pro seniory v Reynkově ulici a Husově ulici a řadu dalších aktivit, které nám umožňují poněkud stísněnější podmínky.

Těší mne, že k nám do galerie jezdí na výstavy milovníci umění z celé republiky, čehož dokladem jsou zápisy v návštěvní knize. Je to pro nás velké ocenění naší práce, neboť Havlíčkův Brod je trochu stranou hlavních turistických tras.

 Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Největší ohlas u veřejnosti měla výstava ilustrací a obrazů Aloise Mikulky – Létat je tak snadné. Možná je to i tím, že Mikulkova tvorba je osobitá, nepodléhá módním trendům ani ideologickým tlakům, vymyká se i proudům a tvůrčím programům našeho umění, má svou vlastní logiku a autenticitu vycházející z „duše“ autora. Alois Mikulka svou tvorbu vystavuje velmi poskrovnu a i nám trvalo jej přesvědčit celých devět let.


 Mikulka 2Co zajímavého připravujete v roce 2018?

 

Rok 2018 bude pro nás trochu obtížnější, protože v průběhu prvního pololetí budeme mít zavřeno a v galerii budou probíhat různé stavební úpravy, jejichž cílem je zlepšení podmínek nejen pro exponáty, ale i návštěvníky. Veřejnost pak bude moci naše úsilí zhodnotit při návštěvě plánovaných výstav a nové expozice v druhém pololetí, jež zahájíme výstavou průřezu tvorbou profesora Eduarda Ovčáčka, který počátkem března oslaví významné životní jubileum.

Poté následuje výstava věnovaná tvorbě Jana Antonína Venuta a dalších krajinářů přelomu 18. a 19. století připravovaná ve spolupráci s Rakouskou národní knihovnou, Národním památkovým ústavem a sbírkotvornými institucemi ČR. Tímto projektem chceme veřejnost upozornit na to, že rok 2018 je také rokem historického dědictví. Zahájení výstavy 7. 9. 2018 pak bude jedním z programů celorepublikového zahájení dnů EHD v Havlíčkově Brodě.

V roce 2018 se budeme podobně jako další sbírkotvorné instituce České republiky věnovat připomenutí významných mezníků našich dějin a to samostatnou výstavou v říjnu a listopadu, ale i ve stálé expozici a v pravidelné rubrice „Dílo měsíce“.

Závěr roku pak věnujeme představení reprezentativního výběru ze sbírky Galerie výtvarného umění v Hodoníně.

 

Na co nebo kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně? Vaše očekávání, přání?

 

Každá výstava je pro mne zajímavá, ale za takovou třešničku na dortu považuji úžasně podrobné a detailně provedené akvarelové kresby Jana Antonína Venuta, které jsou jedinečným pohledem do historie našich měst, hradů, zámků a jiných pamětihodných míst.   

Co se týče očekávání, přání, tak je to jednoznačně, aby stěhování a následné stavební práce v galerii v průběhu 1. pololetí proběhly hladce a bezproblémově a kýžený výsledek odpovídal nejen současným standardům, ale i našim představám a požadavkům.

 

Na otázky odpovídala: Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

http://www.galeriehb.cz

 

 

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2018 / 10.1.2018

Počet návštěv: 4040
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek