Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

 

 
 

Jaký byl rok 2012 z pohledu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě?

 

Rok 2012 v chodu Horácké galerie byl naplněný mnoha zajímavými akcemi, mezi zcela mimořádné můžeme zařadit Sklářské sympozium Vysočina 2012 realizované ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod v rámci projektu Porta culturae.

Oproti celospolečenské rozladěnosti a neurotickému „očekávání konce světa“, který patrně inspiroval a poznamenal naši politickou scénu a potažmo se promítal do neutěšené celoroční nálady a citelně poznamenal i snížení počtu návštěvníků na výstavách, týdenní soustředění sklářských výtvarníků na Karlově ve sklárně AGS Svoboda bylo provázeno strhujícím tvůrčím nadšením, které vyústilo v několik pozoruhodných realizací, které se stanou trvalou součástí galerijní sbírky. S výsledky Sklářského sympozia se mohla veřejnost seznámit do týdne po ukončeném tvůrčím klání na rozsáhlé instalaci, která pro zájem veřejnosti a uměleckou kvalitu děl, které prezentuje, bude pro veřejnost zpřístupněna v Horácké galerii až do 17. února 2013, aby se s kouzelnými sklářskými artefakty mohli seznámit i návštěvníci a účastníci světového mistrovství v biatlonu 2013. Posléze bude celá expozice přenesena do Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, kde bude prezentována v centru kraje Vysočina, který akci finančně podpořil. Z finančních důvodů a organizačních důvodů u partnerských spolupořadatelů musela galerie upravit svůj výstavní plán. Na závěr roku byla zařazena výstava Vysočinské variace. Společná akce všech tří krajských galerií ve výběru představila proměny, kterými prochází výtvarná tvorba na Vysočině. Vybraná díla z této výstavy pak budou v lednu prezentována v rakouském St. Pöltenu. Omezení, která se ze strany města vztahovala na zapojení krajských institucí pro získání finanční dotace na kulturní akce, se negativně promítla v životě HG, zejména v realizaci oblíbených koncertů studentů JAMU z Brna. O to větší zájem zaznamenaly koncerty v rámci Novoměstského Slunohraní, mezi nimiž kromě tradičně strhujícího závěrečného koncertu vzbudil u posluchačů největší ohlas noční koncert excelentní flétnistky Kristiny Vaculové a harfenistky Ivany Dohnalové.

Opětovně jsme otevřeli reinstalovanou expozici z díla Vincence Makovského v přízemí zadního traktu jižního křídla.

 

Sklářské symposium

 

 

noční koncert

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Tradičně se soustředí zájem veřejnosti na galerijní noc. Ta letos byla spojena s vernisáží výstavy z výsledků Sklářského sympozia a prezentací studentů brněnské FAVU pod vedením profesora Tomáše Rullera a jeho asistenta Matěje Koláře. Z výstav je těžké některou opomenout. Od vybraných výročí roku, výstavou v zámeckém podkroví, na níž byly připomenuty nejen výtvarné osobnosti spjaté s regionem: Oldřich Blažíček, Julius Pelikán 

a Josef Jambor (125 let od narození), František Emler (100. výročí narození), Rostislav Magni, Miroslav Roštínský (85. výročí narození), ale rovněž osobnosti, jejichž dílo je zastoupeno ve sbírkách galerie, díky velkorysým odkazům a darům: Karel Hladík –

100. výročí narození, Miroslav Martínek (25. výročí úmrtí). Při realizaci této výstavy vycházela galerie důsledně z vlastního sbírkového fondu.

Samostatnou výstavou, rovněž v zámeckém podkroví, byla připomenuta mimořádná osobnost Bohdana Laciny (100. výročí narození). Lacinova výstava a rozsáhlá retrospektiva z díla Františka Navrátila (nar. 19. 4. 1932), žáka Vincence Makovského, patřily ke stěžejním

a neváhám říci prestižním výstavním akcím roku 2012. V případě obou výstav spolupracovala HG s emeritním ředitelem Moravské galerie PhDr. Jiřím Hlušičkou.

Překvapivě se s velkým zájmem setkala výstava fotografií Ing. Karla Daňka, CSc. Makrokosmos a mikrokosmos. Obdobnou tematikou, tentokrát ve výtvarném zpracování, galerie letošní výstavní činnost rovněž uzavírá - Zdeněk Fuksa – Od mikrokosmu k makrokosmu. Výstava připravená k 90. narozeninám brněnského výtvarníka, předkládá veřejnosti výběr z jeho pastelů a monothermů, které zajímavým způsobem souzní se sochařskou výstavou Jana Kováříka. Tato výstava soch z moderních materiálů, jejichž tvary nalézají volnou inspiraci v přírodě, se setkala s vřelým ohlasem i u těch nejmenších návštěvníků.

Z fotografických výstav byla bezesporu překvapením tvorba Ireny Armutidisové, instalovaná v arkádové chodbě. Její pohled na krajinu – pole za humny nutil diváka zamyslet se nad svým okolím a podívat se novýma očima na svět kolem sebe. Mezi galerijní výstavní objevy můžeme zařadit rozsáhlou prezentaci z nové tvorby Antonína Strobla, umělce citlivě reagujícího na svět velkoměsta, konfrontaci uzavřeného komorního prostoru zahrady

a odcizeného světa velkoměstského sídliště. Odcizení a problematika mezilidské komunikace je rovněž hlavním tématem maleb Václava Hradeckého, jehož humoristická tvorba v předchozím roce obohatila novoměstské Slunohraní.

Mnohem větší ohlas a zájem jsme očekávali od diváků u mimořádně rozsáhlé prezentace z tvorby Antonína Kanty k umělcovým šedesátinám. Od černobílých experimentálních fotografií, kreativní fotografie aktů, přes záznamy struktur, věcí každodennosti, detaily graffitti až po experimentální digitální fotografii a pozoruhodnou výtvarnou tvorbu koláží, asambláží a kreseb. K výstavě byl vydán rozsáhlý katalog s úvodním textem Jiřího Valocha.

Reakce a zájem diváků jsou někdy nevypočitatelné, ale v celku můžeme konstatovat, že v našem tradičně konzervativnějším prostředí se úspěšně prosazuje nová současná moderní tvorba a pokud nejde jen o bezduché efemérní výstřelky, ale o obsažnou řemeslně kvalitní tvorbu, nachází u našich diváků adekvátní odezvu, čehož dokladem je výstava Vysočinské variace. Tradičně s návštěvnickým zájmem se setkávají loutková představení pro děti, oblíbené velikonoční dílny a čertohrátky.

 

tvorba Ireny Armutidisové

 

představení pro děti

 

velikonoční dílny

 

Co zajímavého připravujete v roce 2013?

 

Po loňské zkušenosti připomeneme opětovně vybraná výročí výstavou na počátku roku. Jako obvykle i letos je jich více, než nám prostorové možnosti dovolí, a tak jsme vybrali desítku autorů – připomeneme si Pavla Kopáčka, Antonína Smažila, Emanuela Ranného, Františka Bukáčka, sochaře Antonína Odehnala aj. Z žijících jubilantů pak Jindřicha Hegra komorní výstavou v Malé galerii, duchovní malbu a litografii Jaroslava Šerých.

K oživení amatérské fotografie by měla napomoci výstava připravená ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Jihlavě, která prezentuje nejlepší fotografické práce loňského ročníku amatérské fotografické soutěže, kterou toto jihlavské muzeum již léta pořádá. Houby, houby houbičky potěší v zimním období zajisté nejen vášnivé houbaře. Na nádvoří budou po delší době opět sochařské práce, a to studentů ze Světlé nad Sázavou. O tom, že plastové láhve se  mohou stát zajímavým výtvarným materiálem nás přesvědčí Veronika Richterová svým Pet artem, který doplní sugestivní grafické listy Michala Cihláře. Zajímavou konfrontací bude výstava fotografické tvorby Jindřicha Štreita a malíře Jana Svobody.

Rádi bychom otevřeli sál se zámeckou instalací a připravujeme několik překvapení. Rádi bychom prohlídku galerie návštěvníkům zpříjemnili .... no uvidíme, co se nám podaří.

 

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

 

V novém roce po loňské spolupráci NKZ na čertohrátkách chystáme poprvé spojit síly na pořádání muzejní a galerijní noci společně s nocí kostelů. NA mnoha místech se taková spolupráce podařila, doufejme, že se to podaří i v Novém Městě na Moravě.

Těším se na novoměstské Slunohraní, doposud každý ročník znamenal kvalitativní posun a vždy přinesl něco nového. Zájemci z řad amatérských hudebníků se hlásí již od podzimu, tak uvidíme. Některé z akcí, které jsme avizoval před rokem se nám přesouvají do nového roku a po těchto zkušenostech, bych  raději některé záměry a překvapení zatím nezveřejňoval.

Osobně se těším i na akce, které připravujeme mimo Horáckou galerii. V lednu to bude společná výstava v Rakousku a v únoru bychom měli představit výsledky Sklářského sympozia v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. A jistě bude pokračovat spolupráce s dalšími krajskými organizacemi. K zajímavým kuriozitám můžeme připsat připravovanou reprízu výstavy , kterou k prorokovanému konci světa připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava, ale o tom si povíme  pokud ten konce světa přežijeme .

 

Na otázky odpovídal: PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

www.horackagalerie.cz  

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 21.12.2012 / 28.12.2012 | Zveřejnit od: 28.12.2012

Počet návštěv: 17076
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek