Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

 
 
 

Projekt byl realizován v rámci 21. výzvy IROP zaměřené na muzea. Jeho cílem bylo prostřednictvím nových muzejních expozic a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky hradu Roštejn zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlava, zajistit větší ochranu vystavovaných autentických předmětů i vyšší bezpečnost návštěvníků. Realizace projektu umožnila představit bohatý sbírkový fond muzea a posilovat tak kulturní i historické povědomí a odpovědnost za zachování svěřených hodnot pro budoucí generace.


Celkové náklady projektu spolufinancovaného z fondů EU byly cca 69,5 mil. Kč (z toho 85 % způsobilých výdajů tvořila dotace z EU a 5 % státní rozpočet).


Výstupy projektu:

Komplexní stavební obnova a regenerace hradní budovy, která je pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. Pro zajištění větší bezpečnosti návštěvníků, vystavovaných sbírek a zachování hodnot kulturní památky musely být provedeny nezbytné stavební úpravy. Nejvýraznější zásahy proběhly na hradní gotické věži. Kamenná konstrukce věže byla při unikátní obnově znovu vyspárována, staticky zajištěna, uvnitř věže bylo vybudováno zcela nové dřevěné schodiště. Obnoveny byly takřka všechny části interiéru hradu. Historické výmalby, kamenné prvky a štuková výzdoba prošly restaurováním. Dřevěné podlahy a stropy napadené biotickými škůdci byly nahrazeny novými konstrukcemi, střechy a krovy nad botanickým sálem a velkým ochozem byly opraveny.    Vůbec poprvé došlo ke zpřístupnění hradní kaple sv. Eustacha s nově zrestaurovaným štukovým oltářem. Pro správu hradu a návštěvníky bylo vybudováno nezbytné zázemí.


Vytvoření nových atraktivních muzejních expozic, které vyváženě kombinují jak klasickou prezentaci originálních sbírkových předmětů, tak i moderní prezentační formy. Prohlídkový okruh A je zaměřený na historii loveckého sídla v proměnách dějin. Návštěvník během komentované prohlídky může například zasednout k prostřenému stolu a prostřednictvím videoprojekce před ním ožije dobová hradní hostina. Trasa B cílí především na rodiny s malými dětmi a na školní kolektivy. Muzejní expozice na téma přírody, lovectví a myslivosti je návštěvníkovi kromě tradičních výstavních forem vyprávěna pomocí audiovizuální techniky a haptických prvků. Návštěvník tak vstoupí do modelu mraveniště, nočního lesa, spatří projekci běžící zvěře nebo si může ověřit své lovecké a přírodovědné vědomosti v dětské lesní herně. V prostorách herny jsou rovněž instalovány tematické výstavy vhodně doplňující a rozšiřující informace o historii hradu, jeho okolí, myslivosti a přírodě. Interiér věže pak nabízí kromě jiných zajímavostí také archeologické nálezy z hradu Roštejn. 


Finance projektu:

Celkové výdaje: 69 484 198,97 Kč

Celková dotace způsobilých výdajů: 54 121 839,75 Kč (85 % EU, 5 % státní rozpočet)

 

Realizace projektu: podzim 2016 až podzim 2020


roštejn
roštejn

roštejn

roštejn

roštejnVíce informací o hradu Roštejn: http://hrad-rostejn.cz/
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Kultura a památky > Projekty EU > IROP 2014-2020 > Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 5470

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek