Kraj Vysočina - logo

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina


Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

Související témata


 
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina


 

O projektu

 

logolink


PROJEKT KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN KRAJE VYSOČINA    

 

Projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina (dále také projekt KAP), jenž odstartoval  počátkem března 2016, si klade za cíl zajistit strategický  přístup k rozvoji vzdělávání v kraji včetně investic do infrastruktury. Projekt cílí především na střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele.  


Podporuje akční plánování v celkem devíti oblastech rozvoje vzdělávání, přičemž mezi ně patří podpora kompetencí k podnikavosti, podpora polytechnického vzdělávaní a odborného vzdělávaní včetně  spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, rozvoj  škol jako center celoživotního učení, podpora rovných příležitostí ve vzdělávání včetně podpory inkluze, rozvoj výuky cizích jazyků, rozvoj digitálních kompetencí a čtenářská a matematická gramotnost. Rozvoj uvedených oblastí krajského akčního plánování řeší zástupci projektu ve spolupráci s dalšími odborníky na tzv. platformách, kde se setkávají především ředitelé, pedagogové a další aktéři ve vzdělávání - zástupci zaměstnavatelů, úřadu práce a Národního pedagogického institutu ČR. Účast na platformách umožňuje všem zapojeným členům vzájemně sdílet příklady dobré praxe, předávat si zkušenosti a navázat, případně prohloubit komunikaci nejen mezi školami, ale díky Pracovní skupině pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání také podpořit spolupráci napříč resorty – školstvím, sociální oblastí i zdravotnictvím. Práce platforem je tak významným nástrojem pro přenos zkušeností a síťování jednotlivých aktérů nejen v oblasti vzdělávání.


V únoru 2020 realizační tým projektu KAP ve spolupráci s členy platforem dokončil tvorbu dokumentace Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II (dále také dokumentace KAP II), jejíž součástí je i Školská inkluzivní koncepce Kraje Vysočina. Dokumentace KAP II byla v březnu 2020 projednána na zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a následně finální verzi dokumentace projednala a schválila Pracovní skupina pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Všechny cíle krajského akčního plánu by měly v konečném  důsledku přispět ke zvýšení  kvality vzdělávací soustavy kraje  i jednotlivých škol. Projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina potrvá do února 2022, je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Krajský akční plán Kraje Vysočina

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000503

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Na stránce dále najdete


 

Poslední dokumenty

 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek