Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Kompenzace za ubytování

 
 
 


Od 10. 6. 2022 dochází k úpravě podmínek realizace tzv. přistoupení k rámcové smlouvě, prostřednictvím které Kraj Vysočina operativně řešil mimo jiné kompenzaci za ubytování ukrajinských válečných uprchlíků majitelům komerčních ubytovacích zařízení, městům i organizacím.


Nadále platí, že majitelé objektů mohou nabízet prostřednictvím registrace na webovém portále kapacity.kr-vysocina.cz VOLNÉ ubytovací kapacity. Nelze odhadnout, jak se bude válečný konflikt v dalším období vyvíjet a jaká bude aktuální poptávka po ubytování ukrajinských uprchlíků v našem regionu. Ze statistik však jednoznačně vyplývá, že příliv válečných uprchlíků se postupně snižuje.

 

Primárním účelem rámcových smluv bylo zajištění volných ubytovacích kapacit v kraji s tím, že v období prvních dvou měsíců byla při kompenzacích zohledňována dosavadní kapacita ubytovatelů již dříve obsazená ukrajinskými válečnými uprchlíky. Nyní už nebude brán zřetel na ubytování ukrajinských válečných uprchlíků bez předchozí výzvy KACPU pro Kraj Vysočina k zajištění ubytování

 

Nové přistoupení ubytovatele k rámcové smlouvě bude administrováno až v okamžiku, kdy si regionální pracoviště KACPU tuto kapacitu samo vyžádá k naplnění. Zaregistrovaný ubytovatel bude v ten moment osloven s ověřením aktuální volné kapacity a bude seznámen s postupem vlastního přistoupení k rámcové smlouvě.

Kraj Vysočina touto úpravou reaguje i na četné výzvy majitelů zesmluvněných objektů, aby byly tyto naplněny, neboť jsou z důvodu zesmluvnění blokovány, nevyužity a majitelé tak mohou potenciálně přicházet o příjmy z běžného turistického ruchu.

Úprava systému uzavírání smluv je dále vyvolána potřebou zajistit ubytování ukrajinských válečných uprchlíků na základě skutečných aktuálně oprávněných potřeb, snižuje administrativní zátěž pro ubytovatele a omezuje prostor pro případné zneužívání systému a neefektivní vynakládání veřejných prostředků.


Údaje ubytovaných osob musí být v souladu se záznamy v databázi HZS ČR HUMPO, veškeré změny je třeba neprodleně hlásit přes e-mail: kacpu@jik.izscr.cz. Kompenzační příspěvky lze žádat jen za ubytování válečných uprchlíků, kteří mají ubytování prokazatelně přiděleno prostřednictvím KACPU a požívají status dočasné ochrany.   


Kraj Vysočina hradí ubytování z vlastních prostředků a nárokuje si vyplacenou částku za ubytování po státu, je proto nutné ošetřit všechna rizika, která by mohla vést ke zpochybnění výplaty kompenzací – kraji i ubytovatelům.

 

Odkaz na podobu víza, které je vydáváno ukrajinským občanům s dočasnou ochranou: https://www.mvcr.cz/soubor/pobyt-ukrajinskych-obcanu-s-docasnou-ochranou-specialnim-vizem-a-jejich-pristup-na-trh-prace.aspx


 

  • Dočasné nouzové přístřeší

Týká se pouze kapacit měst, obcí a kraje. Jde o ubytování ve sportovních halách, tělocvičnách a sokolovnách, které splňují požadavky na tento druh ubytování.

Vzhledem k tomu, že vláda uložila krajům toto ubytování řešit ve spolupráci s obcemi, požádá Kraj Vysočina starosty ORP, aby ve svém spádovém území vytipovali vhodná zařízení, průběžně aktualizovali jejich kapacity, a to s ohledem na možnosti zajištění stravování pro uprchlíky. Tento druh hromadného ubytování je chápán jako krátkodobý, vládní usnesení předpokládá dobu zpravidla 30 dnů.

V tomto případě bude možné čerpat kompenzační příspěvek 200 Kč/noc/osobu vč. poskytnutí stravy.

 

Zajištění těchto způsobů ubytování je upraveno Rozhodnutím hejtmana Kraje Vysočina č. 1/2022 ze dne 30. 3. 2022 o koordinaci při zajištění ubytovacích kapacit v dočasném nouzovém přístřeší a nouzovém ubytování pro účely ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany. 

  • Ubytování v domácnostech

Vláda už minulý týden rozhodla, že lidé, kteří ubytují ve svém bytě nebo domě bezúplatně válečné uprchlíky z Ukrajiny, získají nárok na tzv. příspěvek pro solidární domácnost. Ten činí tři tisíce korun měsíčně na osobu, maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je ubytování osoby po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích v období kalendářního měsíce. Zákonem jsou stanoveny minimální standardy ubytování, když výslovně zmiňuje, že utečencům musí být zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, osobní hygienu, přípravu jídla nebo přístup k pitné vodě.

O solidární příspěvek budou moci majitelé bytů a domů, kteří ubytují uprchlíky z Ukrajiny, žádat od 11. dubna místně příslušné Úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí avizovalo, že by to mělo být možné i přes speciálně připravené webové stránky. (Odkaz na elektronický formulář Úřadu práce prozatím není k dispozici.)


 

Odkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Pomoc Ukrajině - Kraj Vysočina > Kompenzace za ubytování

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 5153

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek