Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Konference (O)slaďování života. Jak skloubit práci a rodinu?

Konference (O)slaďování života. Jak skloubit práci a rodinu?
Ve dnech 7. – 8. března 2013 se v Jihlavě uskutečnila konference „(O)slaďování života. Jak skloubit práci a rodinu?“. Konference se konala v rámci projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“ podpořeného z OP LZZ. Kongresový sál sídla Kraje Vysočina zaplnilo přes sto účastníků z řad měst a obcí, neziskových organizací i firem. Kromě samotných realizátorů a partnerů projektu vystoupilo také mnoho našich významných zástupců veřejné správy, neziskových organizací a firem.
 

 
 

Účastníky konference přivítal radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál a v rámci svého vystoupení seznámil přítomné s krajskou koncepcí rodinné politiky. Kraj Vysočina také finančně podporuje prorodinné projekty prostřednictvím Fondu Vysočiny, a to v rámci dotační výzvy „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí“.

 

Konference ukázala, že samy obce mohou výrazně přispět ke zkvalitnění života rodin v nich žijících. Od náročnějších aktivit, jako je zajištění vhodné dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti mohou též podporovat volnočasové aktivity, realizovat osvětové aktivity a podílet se na vytváření pozitivního klimatu. Komunitní spolupráce se všemi skupinami místních aktérů přispívá k plánování takových opatření, které obyvatelé dané lokality skutečně potřebují.

 

Neziskový sektor byl na konferenci početně zastoupen. Jak občanská sdružení, tak církve se podílejí na různých vzdělávacích programech pro rodiče, zvláštních vzdělávacích programech pro muže a pro ženy. Církve se věnují předmanželské přípravě a realizují i velmi kvalitní programy pro manžele, tzv. manželské večery. Mnozí organizují řadu volnočasových aktivit pro děti a mládež i celé rodiny. Při jednotlivých vystoupeních byl zdůrazňován princip partnerství, a to nejen mezi samotnými neziskovými organizacemi, ale i mezi zástupci občanského sektoru a obcemi, mezi obcemi a firmami i mezi neziskovým sektorem a firmami.

 

Firmy jsou jedny z nejdůležitějších aktérů v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Aktuálně bylo ke konci února 2013 v Kraji Vysočina v evidenci úřadů práce vedeno 29 186 uchazečů o zaměstnání, a to i přes to, že regionální firmy kromě flexibilních pracovních úvazků mohou a také to tak dělají aktivně komunikovat s ženami/muži na rodičovské dovolené, mohou je zvát na školení a jiné firemní akce a přispívají tím k jejich návratu do pracovního procesu. Pro firmy je výhodné vytvářet zaměstnancům v rámci svých možností podmínky respektující jejich rodinné potřeby. Zaměstnanci jsou pak spokojenější, loajálnější a odvádějí vyšší pracovní výkon. Navíc firma takovými opatřeními zvyšuje svůj kredit na trhu. Na konferenci vystoupil například představitel firmy Bosch, která praktikuje prorodinná opatření.

Účastníci konference se shodli, že snahy o budování prorodinného klimatu na lokální a regionální úrovni nebudou dostatečně účinné, pokud politika na centrální úrovni jde proti budování klasických rodin. Proto je nutné provést taková legislativní opatření, aby rodiny s dětmi nebyly ekonomicky znevýhodněny oproti rodinám bezdětným. Například ve Francii existuje výrazná finanční podpora rodinám s dětmi, a tudíž Francie nečelí takovým demografickým problémům jako ČR a jiné evropské země. 

 

Nově získané poznatky budou využity při samotné realizaci projektu a prostřednictvím regionálních koordinátorů budou v jednotlivých regionech Kraje Vysočina uváděny do praxe.

 

Více informací o projektu na: http://www.kr-vysocina.cz/rodinny_portal

 

  • Vít Skála, manažer projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.3.2013 / 25.3.2013

Počet návštěv: 18172
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek