Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Kraj Vysočina aktivně podporuje elektronizaci zdravotnictví

Kraj Vysočina aktivně podporuje elektronizaci zdravotnictví
České zdravotnictví stojí před důležitým milníkem. A tím je jeho plnohodnotná elektronizace, která nejen zrychlí a zlepší jeho další rozvoj, bude přínosem i pro zkvalitnění zdravotní péče a služeb pro občany a v neposlední řadě přinese vyšší úspory na straně poskytovatelů péče i státu. Proto byla usnesením vlády ČR ze dne 28. 11. 2016 schválena Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020. Tato strategie má být nápomocná pro systémové řešení elektronizace českého zdravotnictví. Potřebu zavést co nejrychleji komplexní eHealth v České republice podporují jednoznačně zástupci lékařských profesních komor a sdružení, státní správy, zdravotních pojišťoven i zdravotnických zařízení.
 

 
 

V době, kdy je většina populace neustále online a cestuje nejen po vlastní zemi, ale i po světě, se stává IT součástí medicíny. Bez podpory informačních technologií si nelze současnou medicínu představit. Ve chvíli, kdy se člověk mimo domov ocitne v ohrožení života, měl by mít zdravotnický personál přístup k jeho zásadním zdravotním dokumentům, aby mu mohl poskytnout adekvátní péči. I v případě dlouhodobých cest do zahraničí by měl mít člověk možnost nechat si předepsat či vyzvednout v lékárně dlouhodobě užívané léky.


Síla systému eHealth je právě v propojení všech stávajících centrálních i roztroušených informačních systémů  v aplikacích, které s nimi umějí chytře pracovat. Online komunikace a práce s daty zajišťuje, že pacienti, lékaři, nemocnice, pojišťovny i státní správa budou mít k dispozici opravdu všechny informace pro efektivní péči o zdraví, její kontrolu a řízení. Vyloučí se duplicita vyšetření, lékař bude přesně vědět, jaké léky pacient užívá, i historii všech zákroků a vyšetření. Může se efektivně rozhodovat a lépe léčit. Tím získá pojišťovna i stát. Budou mít k dispozici úplné a spolehlivé informace pro úhrady zdravotní péče. Pacient bude mít veškerá svoje medicínská data pod kontrolou, rozhoduje, kdo je uvidí a kdo další je využije. Jako občan se stává skutečným vlastníkem péče o svoje vlastní zdraví. V neposlední řadě systém poskytne i cenná statistická data o nemocnosti nebo trendech v léčebné nebo ošetřovatelské péči.


Kraj Vysočina je velkým propagátorem eHealth v České republice. Pracovní skupina Odboru informatiky soustředěná okolo Petra Pavlince již v roce 2009 vypracovala koncepci eHealth na krajské úrovni. Tato koncepce podporuje vývoj elektronického zdravotnictví a v současnosti je již využívána poskytovateli zdravotnické péče v Kraji Vysočina jak v oblasti ekonomické (hodnocení produkce lůžkových zařízení pomocí DRG, ekonomické agendy z nemocničních informačních systémů), tak i v oblasti logistické (elektronické objednávání léčiv, online objednávání pacientů do ambulancí), a dalších – WiFi a služby pacientům, projekt výměny zdravotnických informací mezi zařízeními a plánuje rozvoj nemocničního informačního systému. Kraj Vysočina se po zkušenostech s elektronizací ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina zúčastnil společně s 21 žadately z členských zemí EU se svým projektovým záměrem výzvy pro eHealth.  Úspěšně podal projektovou žádost v rámci koordinovaného přístupu členských zemí EU. Předmětem projektu je vybudování Národního kontaktního místa (brány) pro eHealth pro Českou republiku a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat pro službu pacientský souhrn (patient summary) jako země přijímající i poskytující.


V lednu 2017 byl na Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina vytvořen tým, který začal intenzivně pracovat na projektu NIX-ZD.CZ. Tento multidisciplinární tým složený z odborníků v IT technologiích, legislativy, medicíny bude v období let 2017 až 2020 navrhovat, implementovat, testovat a následně i spouštět ostrý provoz Národního kontaktního místa pro eHealth.  Při všech těchto činnostech budou respektovány a dodržovány principy a normy standardizace, legislativy a technických opatření na národní úrovni. S projektovým týmem budou spolupracovat partnerské organizace, kterými jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Nemocnice Jihlava, p. o. a Asociace krajů ČR.


Jaké jsou přínosy eHealth?

Občan a pacient - získá přístup do vytvořeného pacientského souhrnu (patient summary) a tím přehledu o poskytované zdravotní péči, možnost využití tohoto souhrnu při lékařském ošetření při  pobytu v zahraničí. Tím nepřímo získá zkvalitnění zdravotní  péče a zvýšení odpovědnosti za vlastní zdraví vzhledem k přístupu k úplným informacím. Systém eHealth umožňuje pacientovi lépe plánovat a řídit péči o své zdraví, dává mu přesné, ověřené a úplné informace o jeho zdravotním stavu, vyšetřeních, lécích či laboratorních výsledcích. Zároveň posiluje jeho odpovědnost i právo řídit a upravovat přístup k jeho zdravotní historii blízkým lidem, nebo jiným lékařům.

Lékař - kvalitnější léčba, efektivnější preskripce, plánování úkonů a více vyšetřených pacientů díky úplným informacím

Pojišťovna - významné úspory nákladů, úplná a aktuální data, prevence a lepší odhalitelnost podvodů

Zdravotnické zařízení - kvalitnější služba pacientům, kratší čekání, méně návštěv a nižší náklady díky kvalitnějšímu plánování

Lékárna - snížení administrativní zátěže, zvýšení bezpečnosti výdeje léků a menší prostor pro podvodné chování

Stát - více prosperity pro všechny díky efektivnější zdravotní péči, menším ztrátám v systému a větším prostředkům na zlepšení zdraví obyvatel

Vzdělávání a výzkum - kvalitnější výzkum díky kontinuálnímu sběru úplných a strukturovaných dat


Projektový tým NIX-ZD.CZ pracuje podle harmonogramu, který zahrnuje činnosti ve třech oblastech navazujících na sebe v předem určených časových obdobích. V současné době se nacházíme v období „Přípravy a implementace řešení“, na které bude navazovat časový úsek„Testování a zavedení služby“ a práce na projektu bude vrcholit a končit spuštěním „Ostrého provozu Národního kontaktního místa pro eHealth“. 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.4.2017 / 27.4.2017

Počet návštěv: 7511
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek