Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Kraj Vysočina patří mezi oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší v ČR

Ročenka ČHMÚ 2013
 

 
 

Kraj Vysočina patří mezi oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší v ČR

Koncem října vyšel souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“. Ročenka hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí znečišťujících látek. V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2013, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.

Ovzduší Kraje Vysočina je v některých lokalitách, obdobně jako ovzduší celé České republiky nejvýznamněji zatíženo prachovými částicemi PM10 a PM2,5 a dále znečišťujícími látkami jako je benzo(a)pyren a přízemní ozon. Hlavními zdroji prachových částic a benzo(a)pyrenu je sektor lokálního vytápění domácností a silniční doprava. Jde zejména o nedokonalé spalování tuhých paliv v kotlích s nižšími výkony, kterými jsou často vybaveny domácnosti. Přízemní ozon nebývá přímo emitován žádným zdrojem, ale vzniká sekundárně ve spodní troposféře z oxidů dusíku, uhlovodíků a kyslíku pod vlivem slunečního záření. Zejména v letních měsících jsou jím zatíženy venkovské lokality.

Ze závěrů ročenky ČHMÚ vyplývá, že v zóně Jihovýchod, jejíž součástí je také území Kraje Vysočina, jako v jediné, v rámci celé České republiky, nebyl překročen denní ani roční imisní limit pro PM10 stejně jako roční průměrné koncentrace pro PM2,5. Na některých místech však dochází k překroční imisního limitu pro benzo(a)pyren a přízemní ozon.

Ročenka je zveřejněna na stránkách ČHMÚ
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/Obsah_CZ.html

Kateřina Žáková

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ

 
 
Zodpovídá: Ivo Dobrianskij
Vytvořeno / změněno: 7.11.2014 / 7.11.2014

Počet návštěv: 11009
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek