Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Kraj Vysočina uspořádal schůzku k unikátnímu projektu měření škodlivin v ovzduší

Kraj Vysočina uspořádal schůzku k unikátnímu projektu měření škodlivin v ovzduší
Odborníci na ochranu ovzduší představili zástupcům obcí a měst projekt „Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina“. Společnou schůzku zahájil Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, který přítomné informoval o záměru kraje získat data o plošném znečištění ovzduší s ohledem na dopad průmyslového znečištění, vliv dopravy a lokálních topenišť. V návaznosti na ukončený projekt „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ je v plánu obdobný projekt pro další části Vysočiny.
 

 
 

„Realizovaná studie prokázala významný vliv lokálních topenišť a dopravy na kvalitu ovzduší a také skutečnost, že imisní situace je mnohdy lepší ve městech než v obcích, kde se stále topí tuhými palivy“ sdělil na úvod krajský radní Zdeněk Ryšavý.

 

Díky přednáškám seznámil Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu účastníky s aktuální situací v oblasti monitorovací sítě v kraji Vysočina a Jiří Kos, náměstek ředitele Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, informoval o významu měření jednotlivých škodlivin s důrazem na akutní, chronickou toxicitu a karcinogenitu látek emitovaných do ovzduší. Upozornil na význam technologických zdrojů znečišťování na jedné straně a rostoucí potenciál malých, komunálních zdrojů znečišťování, které mohou v lokálních podmínkách sehrát roli významného rizikového faktoru z pohledu ohrožení zdraví exponované populace. Následovalo vlastní představení projektu Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Jedná se o informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina nad rámec státního monitoringu, který by měl poskytovat aktuální informace o stavu ovzduší v kraji. Samotné měření základní sady sledovaných emisí (PM2,5, PM10, NO/NO2, PAU, VOC, aldehydy) by probíhalo pomocí stávajících automatizovaných monitorovacích stanic a nové mobilní měřící techniky, pořízené Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. V kraji bude rozšířena stávající monitorovací síť o 24 lokalit, délka měření na jednotlivých „mobilních“ místech bude 8 týdnů rovnoměrně rozložených v roce a data získaná z informačního systému budou veřejně přístupná ve webové aplikaci. Pořízení techniky, vytvoření systému a monitoring ovzduší lze spolufinancovat z OPŽP.

 

Stejně jako v Jihlavě zahájil kraj Vysočina s obcemi, kde by se mohl monitoring uskutečnit, jednání o spolupráci, která by spočívala zejména v zajištění technického zázemí a v případném finančním partnerství.

Odborná i laická veřejnost bude mít minimálně v pětiletém období možnost sledovat aktuální imisní situaci ve sledovaných lokalitách on line a monitoring prověří i znečištění dopravou, zejména dálnicí D1. Start  praktické části akce je plánován na počátek roku 2012.

 

 
 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 22.4.2011 / 22.4.2011

Počet návštěv: 20166
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek