Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Krajská knihovna Vysočiny

 

 
 

 

Jaký byl rok 2021 z pohledu Krajské knihovny Vysočiny?

 

Naši činnost v mnohém, stejně jako v roce předchozím, ovlivňovala pandemie covidu-19. Přestože jsme byli připraveni zahájit svoji činnost v nové budově, protiepidemická opatření pro nás znamenala řadu omezení. Nezbývalo nám, než se situaci přizpůsobit a hledat způsoby, jak našim čtenářům a uživatelům zprostředkovat služby i na dálku, bezkontaktně. Postupně jsme se my, i naši čtenáři, naučili pohybovat v on-line prostředí. V době uzavření knihovny tak probíhaly např. on-line cestopisné přednášky, Čtenářský klub on-line, on-line přednášky a semináře pro veřejnost, které jsme připravili ve spolupráci s našimi odbornými lektory a také jsme využili nabídku spolupráce s Gymnáziem Havlíčkův Brod, které připravilo několik zajímavých přednášek, stejně tak probíhalo on-line trénování paměti, on-line vzdělávání pro školy, a tak ani posluchači Univerzity volného času nepřišli zkrátka.

Velmi důležité pro nás bylo rozšíření nabídky bezkontaktních služeb, které čtenáři mohou využívat i na dálku, v pohodlí domova, nezávisle na provozní době knihovny. V nabídce mají množství různých databází určených pro studium i relaxaci, stejně jako pestrý výběr e-knih, o které čtenáři zejména v době nouzového stavu projevili nebývalý zájem. Návratový automat, který umožňuje vracení knih s okamžitým odečtením ze čtenářského konta, byl k dispozici již od začátku roku, úplnou novinkou byl pak v závěru roku výdejní box. Ten je umístěn vedle hlavního vchodu knihovny a umožňuje vyzvednutí předem objednaných dokumentů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, podle toho, jak to vyhovuje čtenáři. I když je výdejní box v provozu zatím jen pár týdnů, podle ohlasů čtenářů víme, že jsou s novou službou velmi spokojeni a rádi ji využívají. Všechny tyto aktivity mají jeden cíl – zpříjemnit a zkvalitnit čtenářům komfort nabízených služeb, ať už z důvodu nezávislosti na provozní době knihovny nebo s ohledem na různá kovidová opatření.


Velmi významnou událostí pro nás bylo slavnostní otevření nové budovy knihovny, které proběhlo 21. června 2021. Knihovna tou dobou už byla pro čtenáře otevřena a nabízela jim své služby, byť v omezeném režimu, oficiálně však zprovozněna ještě stále nebyla, epidemická situace to do té doby neumožňovala. Na jaře se však opatření začala uvolňovat, a tak bylo možné přistoupit k slavnostnímu otevření. Konalo se právě 21. června za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka, zástupců Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod, zhotovitele stavby a dalších významných hostů. Byť mělo otevření knihovny symbolický charakter, jednalo se o významný krok, protože tím byla knihovna oficiálně předána čtenářům a uživatelům.kkvkkv
Na podzim hostila naše knihovna celostátní setkání knihovníků „Co venkovské knihovny umějí a mohou“, které připravila ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, Městskou knihovnou Jihlava a Místní knihovnou Větrný Jeníkov, která vyhrála v roce 2019 v celostátní soutěži Knihovna roku, v kategorii základní knihovna. Setkání spojené s odborným a kulturním programem proběhlo ve dnech 16. -17. 9. 2021.kkvkkvPřipravili jsme novou Koncepci výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina, která byla následně schválena Radou Kraje Vysočina, a která navazuje na Koncepci výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina na léta 2016 – 2020 a zároveň zohledňuje novou celostátní Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030 a především Strategii rozvoje Kraje Vysočina jako základní dokument regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku, schválený Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2020.

Ocenili jsme knihovníky neprofesionálních knihoven v našem kraji, kteří kromě základních knihovnických služeb pořádají pro své čtenáře nejrůznější akce, aktivně se zúčastňují komunitního života v obci a pomáhají vytvářet v knihovně příjemné prostředí pro setkávání.

 

kkv

 


Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?


Největší ohlas měl zcela jistě Den otevřených dveří v nové budově knihovny, který proběhl v pátek 10. září 2021. V rámci připravených komentovaných prohlídek se návštěvníci dostali i do prostor, které běžně přístupné nejsou, např. skladů, oddělení digitalizace, katalogizace, výměnných fondů apod. Dozvěděli se, jak a kde probíhá nákup a zpracování knih, jak funguje digitalizační jednotka, jak velké jsou prostory skladů atd. Záměrně jsme prováděli skupinky o menším počtu lidí, jednak s ohledem na epidemická opatření, jednak jsme chtěli dát zájemcům maximální prostor pro dotazy. Právě komentované prohlídky se staly vyhledávanou akcí a návštěvníci se často ptají, jestli a kdy je budeme opakovat. Rádi tak v této aktivitě budeme pokračovat i v letošním roce.kkv

kkv

Stejně jako v jiné roky i v tom loňském jsme byli spolupořadateli Podzimního knižního veletrhu, tentokrát poprvé v nových prostorách knihovny. Protože knihovna sídlí v bezprostřední blízkosti Kulturního domu Ostrov, kde veletrh probíhá, přesunulo se do ní více akcí než obvykle, včetně úvodní tiskové konference. Jak v sále, tak na Schodech se konal velký počet autorských čtení, besed, setkání se spisovateli, autogramiád a návštěvníci tak měli možnost potkat se se svými oblíbenými spisovateli, o přestávce posedět v kavárně nebo si prohlédnout prostory knihovny a užít si příjemnou atmosféru knižního veletrhu na půdě knihovny. Velký zájem projevili např. o přednášku předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila, besedu spisovatelky Aleny Mornštajnové, autogramiádu spisovatele Michala Viewegha, přednášku překladatele Martina Hilského, přízeň posluchačů si však dokázaly získat i ostatní doprovodné akce. Nechybělo ani slavnostní vyhlášení nejkrásnějších knih 31. Podzimního knižního veletrhu.


2

 


Co zajímavého připravujete pro rok 2022?


Letošní rok je pro nás velmi významný, protože slavíme 20. výročí vzniku krajské knihovny – 1. ledna 2002 se okresní knihovna v Havlíčkově Brodě stala Krajskou knihovnou Vysočiny. Čekají nás výstavy, koncerty, různé besedy, výlety po okolí za známými osobnostmi kraje a mnoho dalšího, to vše v duchu tohoto významného výročí. S otevřením nové budovy souvisí i zájem odborné veřejnosti a máme naplánovanou řadu exkurzí pro kolegy knihovníky z celé republiky. Na jaře bychom měli hostit celostátní seminář pro knihovníky-trenéry paměti nebo celostátní setkání krajských metodiků. Zároveň připravujeme bohatý program na Březen měsíc čtenářů, chystáme doprovodný program k 32. Podzimními knižnímu veletrhu, Knihovnickou slavnost a řadu dalších kulturních a vzdělávacích akcí.

 

Na co - kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně? Vaše očekávání, přání ...


Právě 20. výročí vzniku krajské knihovny a s ním spojené oslavy jsou tím, na co se v letošním roce nejvíce těším. Věřím, že naše čtenáře zaujme série tipů na turistické a cyklistické výlety, které budeme postupně každý měsíc zveřejňovat na našich stránkách, a které našim čtenářům představí různé kouty našeho kraje a seznámí je s významnými osobnostmi. Těším se i na další akce, které budeme v průběhu roku připravovat, a věřím, že ten letošní rok bude pro jejich pořádání příznivější. Důležité je, aby se u nás naši čtenáři a návštěvníci cítili dobře a budeme rádi, pokud se k nám budou, stejně jako doposud, pravidelně vracet.


Na otázky odpovídala: Ing. Jitka Hladíková, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny

www.kkvysociny.cz

 
 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 20.1.2022 / 20.1.2022

Počet návštěv: 734
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek