Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Krajské zastupitelstvo souhlasí s pokračováním Integrovaného systému nakládání s odpady

Krajské zastupitelstvo souhlasí s pokračováním Integrovaného systému nakládání s odpady
Krajští zastupitelé dnes vzali na vědomí analytickou, návrhovou a směrnou část dokumentace Integrovaného systému nakládání s odpady a souhlasili s pokračováním prací na projektu, která je zárukou dlouhodobě funkčního a udržitelného systému zajišťujícího stabilitu cen nakládání s odpady, energií a plateb všech svých uživatelů. Svým rozhodnutím zastupitelé kraje jednohlasně deklarovali, že problematiku nakládání s komunálními odpady vnímají jako jednu z klíčových oblastí rozvoje Kraje Vysočina. Zároveň si uvědomují, že je potřeba ji řešit ve spolupráci všech měst, městysů, obcí, Kraje Vysočina a firem podnikajících v dané oblasti a majících zájem na vytvoření komplexního integrovaného systému nakládání s odpady.
 

 
 

„Integrovaný systém nakládání s odpady zahrnuje jak standardní, všeobecně přijímané způsoby nakládání s komunálním odpadem, tak nové cesty maximálního využití energie ukryté ve směsných odpadech. doposud ukládaných na skládky,“ vysvětlil Zdeněk Ryšavý, radní pro oblast životního prostředí.  Výstavba zařízení pro energetické využití odpadů je podle něj pro Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina klíčová, ale nejde o jedinou aktivitu, která je dokumentem specifikována a pokračuje: „další připravovaná opatření se týkají masivního posílení třídění a recyklace odpadů nebo zpracování biologicky rozložitelných odpadů formou kompostování či využití v bioplynových stanicích“

 

Pokračování prací na projektu zahrnuje především:
1. Environmentální osvětu a práci s širokou laickou i odbornou veřejností - informační kampaň zaměřená na hierarchii nakládání s odpady, tzn. předcházení vzniku odpadů, třídění využitelných složek odpadů (včetně biologicky rozložitelných) a jejich materiálové využití a nakonec energetické využití odpadů. Poskytování informací a odborných podkladů představitelům místních samospráv a samosprávy kraje tak, aby měli dostatek informací pro rozhodování v samostatné působnosti apod.

2. Výběr (popřípadě zřízení nové) právnické osoby, která bude řešitelem, investorem a provozovatelem zařízení na energetické využití odpadů, případně celého integrovaného systému nebo jeho chybějících částí (dále též subjekt ISNOV ).
3. Zpracování dokumentace potřebné k realizaci projektu, jako je například studie proveditelnosti, posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), rozptylová studie vypouštěných emisí, zpracování žádosti o podporu do operačního programu atd.

 

„Dnes jsme udělali další důležitý krok na dlouhé cestě k vybudování ekologického a zároveň ekonomicky efektivního systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Věřím, že stejně zodpovědně jako zastupitelé kraje a 15 měst budou k přípravě integrovaného systému nakládání s odpady přistupovat i občané kraje a uvědomí si, že je naší společnou zodpovědností postarat se o odpady, které všichni vytváříme. Veškeré potřebné informace i možnost položit otázky a diskutovat s námi nabízí na webový portál ISNOV na stránkách kraje,“ uzavřel radní Zdeněk Ryšavý.

 

 
 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 28.3.2012 / 28.3.2012

Počet návštěv: 16304
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek