Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina (KAP) III (2022 - 2023)

 
 
 
O projektu
 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina III (dále jen KAP III ) je nový projekt v oblasti rozvoje vzdělávání, v rámci kterého aktuálně vzniká dokumentace KAP III. Jedná se o soubor dokumentů a aktivit důležitých pro akční plánování v území. Realizace projektu KAP III probíhá od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2023 .


Projekt KAP III je financován z OP VVV a cílí především na SŠ a VOŠ v území, kde má přispět ke zlepšení řízení škol a školských zařízení, k plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy Kraje Vysočina a k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání.


KAP III navazuje na projekt KAP, v rámci kterého vznikly 2 dokumentace (KAP I a KAP II). Realizace celého projektu, jehož součástí byla také ŠIKK (Školská inkluzivní koncepce Kraje Vysočina), probíhala od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2022. Oba projekty stanovují priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území Kraje Vysočina na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami.


V případě projektu KAP III nejde o novou strategii v území, ale o podkladový dokument k novému DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina (2024 – 2028). Z naplánovaných aktivit bude následně vycházet implementační projekt, který zajistí jejich realizaci. Součástí projektu KAP III jsou také Rámce pro investice do infrastruktury.


RT projektu KAP III tedy právě zpracovává analytickou část projektu, a to dle metodického dokumentu MŠMT „Postupy KAP III“.


Jednou z hlavních aktivit projektu KAP III je setkávání členů platforem (minitýmů) a vzájemné sdílení příkladů dobré praxe. Tato již probíhající aktivita je založena na principu předávání zkušeností v rámci prohloubení komunikace mezi aktéry vzdělávání v území. Byly vytvořeny 3 platformy, kterých se účastní celkem 8 minitýmů. Každý minitým je složen z odborníků v konkrétní oblasti vzdělávání. Tyto oblasti korespondují s klíčovými tématy projektu KAP III, která byla stanovena v souladu se Strategií 2030+ a DZ ČR 2020 – 2023.  


Další aktivitou bude stanovení priorit vzdělávací politiky na území Kraje Vysočina a vytvoření akčních plánů pro měsíc prosinec roku 2023, rok 2024 a 2025, a to společně s partnery v území. Hlubším cílem projektu KAP III je tedy mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence financované z fondů EU, a to ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami Kraje Vysočina a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina (KAP) III (2022 - 2023)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 2249

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek