Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Krizová připravenost v Kraji Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Krizová připravenost v Kraji Vysočina

 
 
 
 


Krizová připravenost zdravotnictví


je schopnost správních úřadů a poskytovatelů zdravotních služeb zajistit při mimořádných událostech a krizových stavech v daném regionu potřebnou zdravotní péči. Prioritou je záchrana života a zabránění vzniku těžké újmy na zdraví a zachování dostupnosti služeb veřejného zdravotnictví.


Úlohou krajského úřadu za krizové situace je zejména zajištění potřebné kapacity zdravotnického záchranného řetězce pro integrovaný záchranný systém (dále „IZS“), řízení a koordinace činnosti poskytovatelů zdravotních služeb.

       

 

Zdravotnický záchranný řetězec tvoří:


 

- laická zdravotnická první pomoc

- zdravotnická záchranná služba jako poskytovatel přednemocniční neodkladné péče

  a jedna ze základních složek IZS

- lůžková zdravotnická zařízení (nemocnice) jako poskytovatelé neodkladné    

  a následné nemocniční péče.


Prvním článkem zdravotnického záchranného řetězce je jednotlivec a jeho schopnosti a ochota poskytnout první pomoc a svépomoc. Krajský úřad každoročně, již od roku 2004, organizuje projekt „První pomoc do škol“ pro žáky a studenty základních a středních škol. Tuto výuku již celkem absolvovalo více než 100 000 mladých lidí.


Přednemocničníneodkladnou péči zajišťuje na Vysočině Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále „ZZS“). ZZS je organizačně dělena na pět oblastních středisek v bývalýchokresních městech. Na 21 stanovištích je připraveno 28 výjezdových skupin a jedna skupina letecké záchranné služby.Zdravotnické operační středisko ZZS v Jihlavě je v nepřetržité pohotovosti pro příjem tísňového volání a neodkladný zdravotnický zásah na celém území kraje. Posádky výjezdových skupin a operační středisko disponují moderním vybavením a přístrojovou technikou, včetně GPS technologií (satelitní navigace) a počítačovým „tablet systémem“ s možností rychlého propojení s nemocnicí. Od roku 2014 je součástí ZZS specializovaná jednotka „Biohazard“ týmu pro případ výskytu vysoce nakažlivé nákazy.


Úlohou nemocnic v zdravotnickém záchranném řetězci je poskytování neodkladné a následné nemocniční péče. Nemocnice v kraji jsou schopny ihned poskytnout neodkladnou zdravotní péči při mimořádné události v rozsahu cca 30 těžce raněných a cca 370 lehce raněných, postupně je možno využít až cca 1 400 lůžek. Kraj Vysočina nemá vlastní traumatologické centrum, poranění vyžadující speciální a multioborovou léčbu jsou zajišťována v specializovaných (popáleniny, speciální chirurgie aj.) zdravotnických zařízeních mimo kraj.
Cvičení zdravotnických zařízení


V Kraji Vysočina je od r. 2005 vytvořený jednotný systém traumatologického, krizového a pandemického plánování a taktických a prověřovacích cvičení, včetně účasti na mezinárodních cvičeních. Při přípravě na možné hrozby jsou významná zejména pravidelná společná cvičení se složkami IZS. Význam této přípravy potvrdila i mimořádná událost v nemocnici v Havlíčkově Brodě, když 20. listopadu 2014 anonym opakovaně oznámil uložení bomby v areálu nemocnice. Z budovy muselo být evakuováno 400 pacientů a 300 zaměstnanců. Mezi pacienty byli také novorozenci v inkubátorech, ženy těsně po porodu a pacienti ve vážném zdravotním stavu. Rozsahem prováděné evakuace a počtem evakuovaných osob se jednalo o největší akci tohoto typu v Kraji Vysočina za posledních patnáct let a její průběh potvrdil vysokou připravenost všech zúčastněných složek.


 

 

           

Taktické cvičení IZS „Podezření na nebezpečné virové onemocnění“ - Nemocnice Jihlava, duben 2015

Účast na mezinárodním cvičení „ARCANUS 2015“ - Allenstein (Rakousko), květen 2015
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Krizová připravenost v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 81802

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek