Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

KSUSV: Opravy krajských silnic a mostů na Jihlavsku

KSUSV: Opravy krajských silnic a mostů na Jihlavsku
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) v letošním roce, stejně jako v minulosti, plánuje na silnicích II. a III. tříd v kraji velký počet stavebních akcí. Z důvodu avizovaných úspor snížil Kraj Vysočina svůj rozpočet pro KSÚSV na souvislé opravy silnic oproti roku 2020 o téměř 50 % na 129 miliónů korun, výše dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla zachována ve stejné výši jako v roce 2020 – tedy cca 329 miliónů korun. KSÚSV se však daří získávat další finanční prostředky, především národní dotace, například na odstranění nehodových lokalit a na rekonstrukce a opravy mostů. Vedle projektů řízených KSÚSV budou v letošním roce realizovány další zásadní investice přímo Krajem Vysočina, především na páteřní silniční síti.
 

 
 

V roce 2021 bude KSÚSV v okrese Jihlava souvisle opravovat celkem cca 17 km silnic II. a III. třídy, z toho 13 km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsi a 4 km technologií emulzního mikrokoberce. Bude provedena úplná rekonstrukce dvou mostů. Na ploše 7000 mbudou provedeny lokální velkoplošné výspravy vybraných silnic spojené s odfrézováním povrchu a pokládkou asfaltobetonové směsi, opravy tenkovrstvými technologiemi na ploše 16 000 m2 a v délce 220 km obnoveno vodorovné dopravní značení, z toho 119 km v plastu a 101 km v barvě. Na pěti vybraných mostech je plánována stavební údržba většího rozsahu. Finanční prostředky budou čerpány kromě vlastních zdrojů Kraje Vysočina a KSÚSV také z evropských dotačních titulů a SFDI.


Mezi důležité stavební akce řízené KSÚSV patří úplná rekonstrukce mostu ve Vyskytné nad Jihlavou. Ještě z loňské dotace SFDI cílené na odstranění nehodových lokalit budou pokračovat v roce 2021 dvě stavební akce na silnici II/406. Konkrétně půjde o protismykovou úpravu povrchu nehodových lokalit na příjezdu do Kostelce od Jihlavy i od Nového Světa.


„Na vybraných silnicích, dle systému hospodaření s vozovkou, bude provedena oprava povrchu, dojde i na stavební údržbu většího rozsahu na mostech k tomu určených zákonnými pravidelnými mostními prohlídkami – například na historickém památkově chráněném mostě před Městským úřadem v Brtnici je připravené omítnutí celé stavby mostu. Přehled všech aktuálních stavebních akcí, a to jak Kraje Vysočina, tak KSÚSV, je už nyní k dispozici v přehledné mapové aplikaci na webových stránkách krajských silničářů,“ informoval ředitel KSÚSV Radovan Necid.


  • Informace k plánovaným opravám na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina ZDE.


Dalším klíčovým objednatelem stavebních prací na silnicích v regionu je Kraj Vysočina. V jeho režii začala náročná rekonstrukce mostu na silnici II/602 u Dvorců nad elektrifikovanou železniční tratí a řekou. Jedná se o úplnou demolici a výstavbu nového mostu. Jako společná investiční akce s městem Třešť již pokračuje II. etapa rekonstrukce průtahu Třeští s výměnou inženýrských sítí, úpravou chodníků a novým povrchem vozovky. Společně s obcí Pavlov pokračuje také II. etapa rekonstrukce inženýrských sítí a nového povrchu vozovky silnice II/403 v Pavlově. „V návaznosti na opravu povrchu silnice II/406 v úseku Studnice – Telč z roku 2018 bude realizována rekonstrukce dalších úseků této silnice pod názvem II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba, a to na dvou úsecích od křižovatky na Třeštice po Studnice a od křižovatky s II/112 v Telči na křižovatku se silnicí I/23 okolo rybníku Nadýmák.  Na silnici II/353 bude kraj řešit modernizaci úseku Zhoř – Stáj, I. stavba, která navazuje na stavbu obchvatu Jamného. Silnice od obchvatu až po Zhoř bude rozšířena na kategorii S 9,5 m včetně komplexní rekonstrukce a položení povrchů,“ popisuje náměstek krajského úřadu Miroslav Houška pro finance a dopravu.


Pro úplnost je třeba zmínit ještě stavební akce ostatních investorů, jejichž projekty mají na silnice II. a III. tříd zásadní vliv, např. vedením objízdné trasy a určováním uzavírek.  Ředitelství silnic a dálnic v rámci modernizace dálnice D1 dokončí stavbu druhé poloviny mostu ve Věžnici. Letos proběhne oprava dálničního přivaděče I/38 v úseku mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou s ulicí Romana Havelky v Jihlavě. V rámci této rekonstrukce bude opraven nadjezd nad přivaděčem na ulici Smrčenské (1311-1).


Investor Město Třešť provádí na krajské silnici II/406 výstavbu podchodu cyklostezky s úplným překopem silnice a uzavírkou, v Polné v ulici Varhánkova bude letos zahájena úplná rekonstrukce inženýrských sítí a chodníků, která bude ukončena položením nového povrchu v příštím roce. V průtahu obce Cejle byla zahájena výstavba nové obecní kanalizace. Stavbou kanalizace bude také dotčen jízdní pruh silnice II/639 v Bezděčíně.

 

Vedení objízdných tras ke stavbám, opravám i modernizacím realizovaným v roce 2021 navržených projektanty jednotlivých staveb budou jako každoročně důsledně projednávány zejména se zájmem minimalizovat dopady na uživatele silnic. „I přesto bude docházet k souběhům omezení, některá budou vyžadovat stanovaní delší objízdné trasy. Příkladem je probíhající rekonstrukce mostu na II/602 u Dvorců a současně prováděná rekonstrukce kanalizace v Cejli, která bude po dobu cca tří měsíců komplikovat cestu do Jihlavy obyvatelům Dvorců a části Cejle. Chceme všechny požádat o shovívavost a trpělivost. Veškeré rekonstrukce a opravy jsou realizovány s cílem zlepšení komfortu a bezpečnosti všech uživatelů silnic a bez dopravních omezení je nelze realizovat,“ dodává technickosprávní náměstek Krajské správy a údržby silnic Tomáš Mátl.


Vybrané nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a KSÚSV v okrese Jihlava v roce 2021:

Pokládka asfaltobetonu:

 

akce Kraje Vysočina :      II/353 Stáj – Zhoř, 1. stavba                                       2,500 km

 II/402 Dvorce – Telč, 1. stavba (průtah Třešť)            0,154 km

                                         II/406 Dvorce – Telč 1. stavba (průtah Třešť)             0,655 km

                                         II/406 Dvorce – Telč 3. stavba (Třeštice-Studnice)     2,225 km

                                         II/403 Pavlov – průtah                                                0,300 km


akce KSÚSV, p. o.            II/351 Věžnice – křiž. II/602                                        1,149 km

                                          II/406 Hodice – průtah                                                1,332 km

                                          II/403  Pavlov – křiž. I/23 (Pavlov - Nevcehle)            2,146 km

                                          III/01944  Cejle – průtah                                              0,400 km

                                          III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice 0,457 km

                                          III/3518 hr.okr. ZR – Kamenička (oprava bude provedena až do Chlumku)          1,405 km

 

 mikrokoberec:                III/3553 Jamné – Rybné                                             1,299 km

                                          II/406 křiž. II/602 – Kostelec                                       1,743 km

                                          II/639 Nový Svět Kostelec – OK                                 1,338 km

 

Vedení KSÚSV muselo i letos s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci odložit plánovaná informační a koordinační okresní setkání se samosprávami a klíčovými zadavateli silničních staveb. Informace o stavebních aktivitách, i o těch, které jsou konkrétně s obcemi projednávány, budou v přehledné podobě za každý okres rozeslány na oficiální maily samospráv, zveřejněny na webových stránkách KSÚSV a sdíleny s médii. 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.4.2021 / 13.4.2021

Počet návštěv: 3091
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek