Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Letecké snímky regionu budou základem digitální technické mapy. Výrazně pomohou v oblasti stavebního řízení a územního plánování na Vysočině

dtm
Kraj Vysočina bude mít novou digitální technickou mapu (DTM). Díky ní bude už zhruba za rok možné dohledávat například vedení inženýrských sítí v území (vodovodu, kanalizace, plynu...), a to v rámci veřejně dostupné a neustále aktualizované aplikace. Technická mapa bude nepostradatelným pomocníkem mapujícím skutečný stav dopravní a technické infrastruktury, umístění důležitých staveb, ale i dalších technických nebo přírodních objektů. Současně bude důležitým podkladem pro plánování investičních záměrů kraje, měst a obcí, ale poslouží i projektantům, firmám, správcům sítí, integrovanému záchrannému systému a stane se užitečným pomocníkem pro širokou veřejnost.
 

 
 

Spuštění nové technické mapy předchází její naplnění daty. „V prvé řadě dojde k využití části už dříve pořízených dat obcemi, správci sítí a dalšími subjekty. Nutné je doplnění také nových dat – tedy velmi podrobných leteckých snímků celého kraje, ze kterých budou odvozeny konkrétní jevy, např. umístění budovy, plotu, parkoviště, hřiště, příkopu nebo vodní nádrže,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast informatiky a školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. K pořízení dat budou využity běžné geodetické metody nebo speciální mobilní mapovací zařízení umístěná na vozidlech. Mobilnímu mapování předchází umístění takzvaných vlícovacích a kontrolních bodů resp. značek na silnici, jejichž polohu je nutné předem přesně zaměřit. Značky lze již spatřit na většině krajských silnic.

Kromě dat je nutné pořídit odpovídající počítačové vybavení a naprogramování informačního systému, který umožní uživatelům jednoduchý přístup k datům. Kraj Vysočina zajistí provoz tohoto informačního systému ve svém technologickém centru  a umožní jej používat dalším pěti krajům. 

Správnost pořízení dat a informačního systému je zajištěna k tomu vybraným nezávislým kontrolním dozorem.


Co digitální technická mapa řeší:

●        zásadní  zjednodušení získávání údajů o dopravní a technické infrastruktuře správců sítí (nutné pro stavební činnost)

●        přístup k datům skutečného zaměření stavu území (doplňují přesně daným způsobem data katastru nemovitostí ), která jsou využitelná především pro plánování investic a stavební činnost, územní plánování, krizové řízení či správu majetku (pasporty)

●        zásadní zrychlení a digitalizaci stavebního řízení


Jak Jan Břížďala upozorňuje, přístup k digitální technické mapě bude veřejný, bezplatný, data budou navíc poskytována formou opendat.

Pořízení digitální technické mapy je podpořeno z evropských dotací, konkrétně z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a to v případě Kraje Vysočina částkou 230 milionů korun. Kraje budou DTM provozovat v rámci přenesené působnosti na základě ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

Podobným způsobem řeší digitální technické mapy ostatní kraje, cílový stav předpokládá spojení krajských map do jednotné DTM ČR a vznik bezešvé digitální technické mapy celé republiky.

Více o realizacikrajské DTM najdete na stránkách https://dtm.kr-vysocina.cz

dtmdtm

  • Martin Tejkal, odbor informatiky
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2022 / 23.8.2022

Počet návštěv: 1194
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek