Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2015

 
 
 • Kraj Vysočina a ZŠ Demlova Jihlava přibližují generace (1.12.2015)
  Kraj Vysočina a ZŠ Demlova Jihlava přibližují generace

  Kraj Vysočina společně se Základní školou Demlova Jihlava zahájili spolupráci, jejímž cílem je sbližování generací. „Spočívá v pravidelných návštěvách žáků školy v Domově Ždírec a navázání společného kontaktu s jeho obyvateli. Dochází tak k rozvoji mezigenerační spolupráce, která se stane čím dál důležitějším prvkem. Nepochybuji o oboustranném přínosu,“ komentuje radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky Petr Krčál. Návštěvy budou probíhat v měsíčních intervalech, první z nich se uskutečnila na konci listopadu.

   
 • Grafik z Vysočiny sbíral zkušenosti v Champagne-Ardenne (30.11.2015)
  Jan Vičar

  Na základě partnerství Kraje Vysočina s francouzským regionem Champagne-Ardenne nabídla tamní Regionální rada umělci z Vysočiny dvouměsíční tvůrčí pobyt v rezidenčním centru CAMAC. „Ve spolupráci s krajskými galeriemi výtvarného umění jsme vybrali grafika Jana Vičara, který ve Francii strávil uplynulé dva měsíce,“ popisuje Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

   
 • Fotoohlédnutí: Otevření transformovaného bydlení v Osové Bítýšce a Křižanově (30.11.2015)
  Otevření transformovaného bydlení

  Prozatímní tečkou za projektem Podpora transformace sociálních služeb se na Vysočině stalo otevření transformovaného bydlení v Osové Bítýšce a Křižanově. Vybudováno bylo pro klienty Domova Kamélie Křižanov a jeho předání, které se uskutečnilo v minulém týdnu, probíhalo v předvánočním duchu. V jeho průběhu bylo možné nahlédnout do domácností a seznámit se s novými obyvateli. V rámci druhé etapy křižanovského zařízení byly na obou místech postaveny dva domy pro bydlení.

   
 • Malá knihovnická slavnost 2015 (27.11.2015)
  Malá knihovnická slavnost

  Krajská knihovna Vysočiny uspořádala v tomto týdnu v Havlíčkově Brodě tradiční Malou knihovnickou slavnost, v rámci které ocenila nejlépe pracující neprofesionální knihovny, kterých je v Kraji Vysočina celkem 563. „Ocenění si zaslouží pracovníci všech knihoven, kteří svou obětavou prací poskytují služby veřejnosti a pod jejich vedením se knihovny mění na moderní centra kulturního a společenského života,“ oceňuje Marie Kružíková, krajská radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

   
 • Dětský domov v Jemnici nabídne své vánoční výrobky (27.11.2015)
  DD Jemnice

  Děti z Dětského domova v Jemnici představí a nabídnou své vánoční výrobky veřejnosti. Zapojily se totiž do projektu Jarmarky s Albertem, jehož cílem je představit dětem z dětských domovů základy podnikání formou prodeje vánočních dárků a dekorací, které samy vyrobily. O šikovnosti dětí z Jemnice se bude moci veřejnost přesvědčit v sobotu 28. listopadu v prodejně v Okříškách.

   
 • Zasedání znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh (27.11.2015)

  Region Horní Falc hostil v tomto týdnu osmý workshop znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a trh práce fungující v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) pod vedením Kraje Vysočina. Na krajském úřadě v Řezně se sešlo téměř třicet odborníků z řad hospodářských komor, úřadů práce, krajských úřadů, řemeslných nebo obchodních komor a institucí zabývajících se profesním vzděláváním a trhem práce.

   
 • Kraj Vysočina podpořil vznik regionální fotbalové akademie (26.11.2015)
  Fotbalová Akademie Kraje Vysočina

  V Jihlavě byla dnes slavnostně otevřená fotbalová Akademie Kraje Vysočina, k jejímuž vzniku pomohla i krajská samospráva. „Dlouhodobě systémově podporuje všechny sporty, fotbal nevyjímaje. Na vznik Akademie Kraje Vysočina jsme v letošním školním roce přispěli částkou 1,7 milionu korun. Je dobře, že mladí fotbalisté budou mít k dispozici kvalitní zázemí i trenéry, pod jejichž vedením budou dál rozvíjet svůj talent,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

   
 • Sečení trávy kolem silnic přijde ročně na desítky miliónů korun (26.11.2015)
  Škarpy

  Nejde jen o úpravy terénu a odstranění travních porostů, ale i o nezbytnou údržbu, která má v konkrétních úsecích vliv na bezpečnost silničního provozu. Řeč je o vysekávání a údržbě příkopů u silnic II. a III. tří v majetku Kraje Vysočina v délce 4,7 tisíce kilometrů. Kraj Vysočina se standardně stará o údržbu svahů a příkopů mimo obce, na dvojí sečení trávy kolem silnic v obcích přispívá do obecních rozpočtou formou dotací z krajského rozpočtu. „V letošním roce jsme přispěli na údržbu příkopů 85 obcím, z vyčleněného miliónu korun jsme rozdělili více než 800 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.

   
 • Ředitelé krajských úřadů jednali v Telči (26.11.2015)
  Ilustrační foto

  Na pozvání ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece tento týden na Vysočině v Telči jednali ředitelé krajských úřadů Jihočeského, Jihomoravského kraje a Zemského úřadu Dolního Rakouska. Každoroční plánovaná schůzka tzv. koordinačního grémia vycházejícího z dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou je věnována vyhodnocení činnosti třinácti pracovních skupin složených z odborníků zastupujících všechny partnery.

   
 • Cena EGOVERNMENT THE BEST pro krajský elektronický kalendář (26.11.2015)

  Tři měsíce práce programátorů, měsíc zkušebního provozu v rámci organizace a dva týdny v ostrém režimu. Krajský kalendář ještě nepíše dlouhou existenční historii a už neušel pozornosti redakce magazínu Egovernment, která každoročně oceňuje a zviditelňuje nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy. Krajský ekalendář byl oceněn stříbrným diplomem a byl zařazen do trojice nejzajímavějších projektů v kategorii projekty krajů v roce 2015. „Krajský elektronický kalendář, který má ambici nahradit většinu informační zdrojů Kraje Vysočina směrem k veřejnosti i dovnitř úřadu bude stejně jako loni oceněný Portál příspěvkových organizací Kraje Vysočina, inspirací pro ostatní realizátory,“ uvedla ředitelka sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Janoušková.

   
 • Po železnici na Vysočině bude v příštím roce jezdit stejný počet vlaků jako letos (25.11.2015)
  vlak

  Kraj Vysočina zachová v příštím roce podobný rozsah objednané vlakové a autobusové obslužnosti jako v tom letošním. „Na krytí ztráty ze všech regionálních spojů plánujeme z rozpočtu uvolnit zhruba 600 milionů korun. Autobusy v našem kraji ujedou 15,6 milionu kilometrů, vlaky necelé 4 miliony kilometrů,“ uvádí náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl.

   
 • Osmý Krajský diabetologický den (25.11.2015)
  Osmý Krajský diabetologický den

  Úterý 24. listopadu bylo ve znamení už VIII. ročníku Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jiřího Běhounka v přednáškovém sále jihlavského Domu zdraví a zúčastnilo se jí několik desítek diabetiků. „Touto nemocí už trpí více jak 7% všech obyvatel Vysočiny, což je přes 30 tisíc lidí. I proto je důležité, aby se sami diabetici přišli seznámit s aktuálními poznatky v léčbě a možnostmi, jak některým následkům předcházet,“ uvedl Martin Hyský, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

   
 • Tečkou za transformací bude otevření nového bydlení v Osové Bítýšce a Křižanově (25.11.2015)

  Kraj Vysočina završuje projekt Podpora transformace sociálních služeb. Stane se tak v Osové Bítýšce a Křižanově, kde bude otevřeno transformované bydlení vybudované pro klienty Domova Kamélie Křižanov. „Otevírání bude pojato jako předvánoční setkání, kdy si lidé budou moci prohlédnout, jak budou noví obyvatelé bydlet, seznámit se s nimi a všichni společně se těšit z připraveného programu. Jde také o poděkování všem, kteří s námi v tomto projektu spolupracují nebo ho podporují,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky Petr Krčál. Předvánoční setkání spojené s otevřením nového bydlení se uskuteční ve středu 25. listopadu v Osové Bítýšce a v pátek 27. listopadu v Křižanově. Dnešní i páteční program odstartuje v 15.00 hod.

   
 • Jihlava a Lerma: slovem, písní, tancem, krojem (25.11.2015)
  Španělsko

  V rámci dlouhodobého výměnného projektu Gymnázia Jihlava navštívili Vysočinu hosté ze španělské Lermy. V sídle kraje je dnes přijala Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství. „Velmi si vážím práce všech, kteří se aktivně do této dlouhodobé spolupráce zapojují. Tříměsíční pobyt každý rok 24 studentům umožní poznat nejen jazyk, ale především život obyvatel jiné země“, uvedla Jana Fialová, radní kraje.

   
 • Nabídka studia v partnerském regionu Champagne-Ardenne ve Francii (25.11.2015)
  Rok v Champagne-Ardenne

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Remešskou akademií (Académie de Reims) nabízí opět v rámci programu Rok v Champagne-Ardenne studentům středních škol z Kraje Vysočina možnost studovat na střední škole v partnerském regionu ve Francii. „Předpokladem studia je alespoň základní znalost francouzského jazyka, ale především motivace a odhodlání. Pro zájemce o více informací jsme připravili informační seminář,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

   
 • Projekty z Vysočiny potřetí usiluji o podporu z dotačního titulu Akademie věd České republiky (25.11.2015)

  Projekty z Vysočiny usilují o podporu z dotačního titulu Akademie věd České Republiky z dotačního titulu určeného pro podporu regionálního výzkumu. „Dlouhodobě podporujeme spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a to ve všech vědních oborech neživé a živé přírody, tak i vědách humanitních a společenských. Výstupy spolupráce nacházejí praktické uplatnění například v oblasti památkové péče,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

   
 • Zásady MA21 a Zdraví 21 jsou příkladem dobré praxe (24.11.2015)
  Zásady MA21 a Zdraví 21 jsou příkladem dobré praxe

  Ve Zdravém městě Znojmě se konal úvodní seminář Podzimní školy Zdravých měst, který pravidelně pořádá Národní síť Zdravých měst ČR. Na programu semináře byly představeny zajímavé aktivity z obcí, regionů a od odborných partnerů. Akce se zúčastnilo na 150 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR. Zástupci Zdravého Kraje Vysočina zde představili jako příklad dobré praxe nástroj finanční podpory realizátorů MA21 a Zdravých škol na svém území – Zásady MA21 a Zdraví 21. Účastníci semináře se seznámili se systémem poskytování dotace, podporovanými aktivitami harmonogramem a podmínkami čerpání. Kraji Vysočina za tento systém podpory místní Agendy 21 a programu Zdraví 21 bylo uděleno ocenění Dobrá praxe, které převzal Martin Hyský, radní kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, z rukou ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR pana Petra Švece.

   
 • V Jihlavě se uskuteční seminář pro realizátory MA21 (24.11.2015)
  Zdravý kraj

  Pro obce, mikroregiony, MAS a nestátní neziskové organizace v regionu, které realizují místní Agendu 21, ale i pro ostatní zájemce o tuto problematiku je určen seminář, který proběhne poslední listopadový den v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Akce se koná pod záštitou Martina Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

   
 • Family a Senior Point nově také ve Žďáře nad Sázavou (24.11.2015)
  Family a Senior Point nově také ve Žďáře nad Sázavou

  Za účasti náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného, krajského radního Petra Krčála, žďárského místostarosty Josefa Klementa a dalších hostů byl včera v prostorách Polikliniky Žďár nad Sázavou otevřen Family a Senior Point. Tím byla dokončena postupně budovaná síť center pro rodinu v regionu. „Deset míst, která jsou přátelská rodině, bylo vybudováno v průběhu dvou let. Těší mě, že během této doby došlo ke zkvalitnění prorodinných aktivit, ale i k prohloubení čím dál častěji skloňované mezigenerační spolupráce,“ řekl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky Petr Krčál.

   
 • Gymnazisté z Třebíče potřetí postupují do celorepublikového finále v pIšQworkách (24.11.2015)
  pIšQworky 2015

  Tým třebíčského gymnázia potřetí vyhrál krajský turnaj v piškvorkách a letos naposledy se tak může zúčastnit celorepublikového finále v Brně. Na jihlavské gymnázium v závěru minulého přijelo změřit síly celkem 16 nejlepších týmu z celé Vysočiny. „Velmi mile mě překvapil tým Základní školy v Humpolci, který mezi středoškoláky obstál a obsadil krásné třetí místo,“ neskrývala obdiv Jana Fialová, radní pro oblast školství, která přišla soutěžící podpořit.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 62 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2015 > Tiskové zprávy - listopad 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 87201

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek