Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - listopad 2015

 
 
 • Studenti z Vysočiny tráví rok na lyceu ve Francii (10.11.2015)
  Champagne-Ardenne

  V rámci programu Rok v Champagne-Ardenne, který pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Remešskou akademií, se letos v partnerském regionu Kraje Vysočina vzdělává trojice studentů. „Učí se podle stejných osnov jako jejich francouzští spolužáci, přes týden bydlí na internátě a o víkendech tráví čas v hostitelské rodině,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

   
 • Webová premiéra nového filmu (9.11.2015)

  Po úspěšném dvoutýdenním promítání nového filmu o Kraji Vysočina na letošní Světové výstavě EXPO v italském Miláně představuje Kraj Vysočina nový snímek také divákům v regionu. „Film, který Kraj Vysočina pořídil pro propagační účely, má doplnit široké spektrum videomateriálů, kterými jsme se prezentovali dosud. Každý z nyní promítaných snímků má vlastní obsah, jinou délku a také jiného zpracovatele. Tím se snažíme docílit stále nových a originálních pohledů na Vysočinu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský. Zhruba šestiminutová pozvánka do Kraje Vysočina je v současné době ke zhlédnutí ve videosekci na www.kr-vysocina.cz.

   
 • O fungující eAmbulanci mají zájem Němci (9.11.2015)
  eAmbulance

  Už čtvrtým rokem usnadňuje pacientům objednávání do specializovaných ordinací v nemocnicích Kraje Vysočina systém tzv. eAmbulance. „Online objednávání využívá aktuálně v pěti krajských nemocnicích přes 43 tisíc klientů. Funguje dlouhodobě ke spokojenosti obou stran. Pacientům šetří čas a nemocnicím umožňuje rovnoměrné a efektivní využití personálu během celé služby,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek výhody systému, který pro tuzemské podmínky upravili krajští informatici. Systém byl aplikován jako sdílení příkladu dobré praxe od partnerů z Tchaj-wanu. O verzi upravenou pro nemocnice Kraje Vysočina má nyní zájem společnost poskytující elektronické služby ve zdravotnictví v Německu.

   
 • Vernisáž výstavy Zaostřeno na krajinu (9.11.2015)
  Radní Zdeněk Chlád při vernisáži výstavy Zaostřeno na krajinu

  Ve foyer budovy B sídla Kraje Vysočina se dnes uskutečnila vernisáž výstavy Zaostřeno na krajinu, kterou ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství uspořádalo Sdružení Krajina. „Výstavou bychom chtěli upozornit na důležitost zachování rozmanitosti krajiny jak z hlediska estetického, tak i jako funkčního systému,“ uvedl v úvodu Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

   
 • Pávovská křižovatka může opět přivádět auta na jihlavský přivaděč (6.11.2015)
  Pávovská křižovatka může opět přivádět auta na jihlavský přivaděč

  S platností od 6. listopadu 2015, 10:00 hodiny byla Krajským úřadem Kraje Vysočina stanovena přechodná úprava provozu na silnici I/38. V praxi to znamená, že během dnešního dne mohou být realizovány přechodné úpravy provozu na silnici I/38 – odstraněny betonové bariéry, umístěny příslušné dopravní značky, které v konkrétním úseku sníží nejvyšší povolenou rychlost na 80 km/h. Sjezd je aktuálně povolen pouze ve směru na Jihlavu.

   
 • Unikátní soubor historických kočárků a kolébek zatraktivní Hrad Kámen (6.11.2015)
  Soubor historických kočárků a kolébek na Hradě Kámen

  Jedinečný soubor kolíbek, dětských historických kočárků a kočárků pro panenky z nejrůznorodějších materiálů z let 1880 až 1980 už brzy rozšíří bohaté sbírky Kraje Vysočina. Muzeu Vysočiny Pelhřimov se podařilo vyjednat odprodej této rozsáhlé sbírky od soukromé majitelky Miloslavy Šormové. Část kupní ceny pokryje dotace ministerstva kultury. „Jedná se o ucelený a pestrý přehled výrobků nejrůznějších dílen a továren a navíc jsou kolébky i kočárky ve výborném stavu díky pečlivému přístupu paní Šormové,“ uvedla Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která si osobně tuto starožitnou kolekci prohlédla.

   
 • Hosté ze Slovenska se přijeli inspirovat výsledky transformace na Vysočině (6.11.2015)
  Petr Krčál a návštěva ze Slovenska

  Na třídenní návštěvu Kraje Vysočina zavítala delegace z Trnavského samosprávného kraje. „Hlavním cílem bylo seznámení se s pokroky, které jsme učinili v procesu transformace pobytových služeb. Spolupráce s Trnavským samosprávným krajem je dlouhodobá a pro obě strany přínosná,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Návštěva zamířila především na Pelhřimovsko, kde hosté viděli, jak v praxi funguje nedávno transformovaný Domov Jeřabina Pelhřimov (bývalý ÚSPMP Těchobuz).

   
 • Přehlídka v Brodě ukázala směr budoucím středoškolákům (5.11.2015)
  Krajská radní Jana Fialová na Burze škol v Havlíčkově Brodě

  Zhruba padesát středních škol z Vysočiny i okolních regionů se prezentovalo tento týden na burze středních škol v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. „Naše krajské školy budoucím středoškolákům předvedly atraktivní formou své studijní obory. Myslím, že v náročné konkurenci ostatních škol obstály a zaujaly budoucí středoškoláky,“ uvedla krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová, která se na přehlídce setkala s řediteli i zástupci krajských škol.

   
 • Válečný veterán Gablech oslavil sté narozeniny (5.11.2015)
  Imrich Gablech

  V Nemocnici Havlíčkův Brod oslavil sté narozeniny válečný veterán plukovník Imrich Gablech. K zástupu gratulantů se přidal i radní Kraje Vysočina pro oblast sociální a prorodinné politiky Petr Krčál. „Panu Gablechovi přeji, aby ho i přes zdravotní problémy neopouštěl optimismus, kterým dodává energii všem kolem sebe,“ uvedl Krčál.

   
 • Slavnostní otevření úpravny vody Mostiště (5.11.2015)
  Úpravna vody Mostiště

  Tento týden byla slavnostně otevřena po celkové rekonstrukci a modernizaci úpravna vody Mostiště. Z úpravny vody, která je v provozu už více než 50 let, je pitná voda následně distribuovaná do desítek měst a obcí v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč. „Tato úpravna vody slouží k úpravě surové povrchové vody odebírané z blízké vodárenské nádrže Mostiště. Vodárenská nádrž na řece Oslavě je schopna v zásobním prostoru akumulovat cca 11 mil. m3 povrchové vody,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád, který se předání úpravny osobně účastnil.

   
 • Na středních školách ubyla pětina studentů (5.11.2015)
  Ilustrační foto

  Studentů na středních školách v Kraji Vysočina rok od roku ubývá. V tomto školním roce studuje na 60 středních školách v kraji 20 180 mladých lidí. „Je to o pětinu méně než před pěti lety. Celková kapacita všech středních škol na Vysočině je zhruba 37 tisíc žáků, stále tedy zůstává, obrazně, mnoho prázdných židlí,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Podle ní je rozhodnutí o studiu na konkrétní střední škole důležitým životním krokem. Určitým vodítkem může být například návštěva školy v rámci dnů otevřených dveří. Právě v listopadu většina krajských středních škol zve potenciální uchazeče o studium a jejich rodiče na návštěvu.

   
 • Akademie ve Světlé chce spolupracovat s dalšími francouzskými školami (4.11.2015)
  Akademie Světlá

  Šest zástupců francouzských uměleckých škol dnes navštívilo Akademii ve Světlé nad Sázavou. „Naše škola je jednou ze tří zařízení, které francouzská delegace v Česku navštíví. Cílem návštěvy je navázání spolupráce na evropském projektu Jason v rámci Erasmus +, který je zaměřený na podporu mobility studentů odborného středního i celoživotního vzdělávání,“ vysvětlila radní Kraje Vysočina Jana Fialová, která se dnešního setkání osobně zúčastnila.

   
 • Rekonstrukce pavilonu hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov (4.11.2015)
  opravený pavilon Nemocnice Pelhřimov

  Zrekonstruovaný Pavilon hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov byl 4. listopadu 2015 slavnostně předán k užívání pacientům i zaměstnancům nemocnice. „Přínosem je především zvýšení kapacity ambulantní a transfuzní části oddělení pro pacienty. Kromě toho rozšíření prostor pro laboratoře nám v budoucnu umožní zavádět nové moderní laboratorní metody,“ uvedl primář Petr Kessler.

   
 • Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na Vysočině (video) (4.11.2015)
  MMR

  Informace o nových národních dotačních programech, co bude zásadní při čerpání evropských dotací v novém období, setkání se starosty obcí a členy Regionální stálé konference i radou kraje, návštěva nového Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava. Takový byl dnešní program návštěvy ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové v Kraji Vysočina. Téměř z první ruky tak zástupci samospráv dostali informaci o připravovaném zcela novém zákonu o zadávání veřejných zakázek. „Nový zákon vznikal osm měsíců, nejde o další v pořadí 22 novelu, ale o nový zákon, který má za cíl zkulturnit prostředí zadavatelů, ale především uchazečů. Objeví se v něm celá řada skutečností, které navrhli starostové. Právě oni získají více pravomocí, ale i odpovědnosti,“ uvedla Karla Šlechtová.

   
 • Nová bezplatná služba pro stavebníky (3.11.2015)

  Kraj Vysočina zřídil pro občany, kteří plánují výstavbu na území Kraje Vysočina, novou bezplatnou on-line službu e-Utility Report. Tato aplikace výrazně zjednoduší proces vyjadřování k existenci technické infrastruktury v rámci stavebního nebo územního řízení a ušetří čas i finanční prostředky stavebníků. „Služba umožňuje hromadné podání žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury všem dotčeným vlastníkům a provozovatelům technických sítí v místě plánované stavby na celém území Kraje Vysočina,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost (3.11.2015)
  Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

  Kraj Vysočina dnes představil a zároveň vyhlásil historicky první ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Cílem této aktivity je ocenit a poukázat na organizace, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a zájmy zákazníků. „Společenská odpovědnost není nepříjemná povinnost, ale ideální nástroj k budování dobrého jména společnosti a cesta jak zvyšovat konkurenceschopnost a rozšiřovat okruh zákazníků,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Uzávěrka přihlášek pro Kraj Vysočina je 31. ledna 2016.

   
 • Kraj začíná s opravou pavilonů krajských nemocnic v Jihlavě a Třebíči (3.11.2015)

  Rekonstrukce pavilonu interny Nemocnice Jihlava a novostavba pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč přijdou Kraj Vysočina v příštích třech letech na více než 720 miliónů korun. „Oba projekty jsou klíčové pro budoucí rozvoj krajských nemocnic a pro udržení kvality poskytovaných služeb veřejnosti. Kraj Vysočina je ještě letos připraven předat objekty dodavatelům, které dnes vybrala formou veřejné zakázky krajská rada. V obou případech budou na stavby provádět regionální firmy,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že práce na obou objektech si vyžádají obrovskou trpělivost zaměstnanců a především pacientů.

   
 • ŽIVOT 90 slaví dvacáté výročí (3.11.2015)
  Náměstek hejtmana Vladimír Novotný na oslavě 20 výročí ŽIVOTA 90

  Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný se dnes zúčastnil oslavy dvacátého výročí spolku ŽIVOT 90 – Jihlava, který je jediným poskytovatelem tísňové péče v regionu. „Kraj Vysočina ŽIVOT 90 podporuje dlouhodobě, myslím, že jde o dobře vynaložené prostředky na smysluplnou činnost. Líbí se mi i to, že tato organizace propojuje seniory se studenty a pomáhá tak mezigeneračnímu dialogu,“ uvedl na úvod oslavy Novotný.

   
 • František Strohmer uspěl uspěl na Cestářském rodeu na Masarykově okruhu v Brně (3.11.2015)

  Jméno reprezentanta Kraje Vysočina figurovalo mezi nejúspěšnějšími řidiči údržby silnic v rámci devátého ročníku Dnů otevřené dráhy Masarykova okruhu v Brně. Mezi silnou konkurencí kolegů z Jihomoravského kraje obsadil koncem října druhé místo František Strohmer, zaměstnanec Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. „Cestářské rodeo je především o zručnosti. Od silničářů se i v praxi očekává a vyžaduje naprostá přesnost. Jízdu komplikuje skutečnost, že radlice na jedné straně přesahuje vozidlo a řidič s tím musí celou dobu počítat,“ informoval Aleš Diviš, vedoucí útvaru ředitele KSUSV.

   
 • Vlastimil Rasocha z Gymnázia Chotěboř získal prestižní cenu Česká hlavička (3.11.2015)
  České hlavičky

  V polovině října byla v brněnském Sono centru za přítomnosti kamer České televize slavnostně předána ocenění za nejpřínosnější studentské odborné práce a projekty Česká hlavička 2015. Cenu Merkur za oblast společenských a humanitních věd převzal z rukou předsedkyně poroty Prof. Stanislavy Hronové, Vlastimil Rasocha z Gymnázia Chotěboř.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 62 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2015 > Tiskové zprávy - listopad 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 87202

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek