Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Memorandum pomůže udržet kvalitu vody ve Švihovské nádrži

memorandum želivka
Iniciativa obecně prospěšné společnosti Čistá Želivka z první poloviny letošního roku vyústila v podpis memoranda, které by mělo vést zainteresované subjekty k podpoře dosažení trvalé kvality povrchové vody ve vodním díle Švihov na řece Želivce. První krok ke zvyšování kvality vody ve Švihovské nádrži udělali 29. září v Praze zástupci kraje Vysočina, Středočeského kraje, hlavního města Prahy, Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Čisté Želivky. Podepsali dokument, který má garantovat podporu komplexní a dlouhodobé ochrany povrchové vody v povodí a nádrži samotné.
 

 
 

Vodní zdroj Želivka (Švihov) je součástí nejvýznamnější vodárenské soustavy v Čechách zásobující pitnou vodou přibližně 1,5 miliónu obyvatel Středočeského kraje, hlavního města Prahy a také kraje Vysočina. V průběhu provozování tohoto vodního díla došlo ke zvýšení prokázaného rizika znečišťování povrchové vody. Z iniciativy obcí a jejich svazků v povodí tohoto vodárenského zdroje proto v roce 2006 vznikla obecně prospěšná společnost "Čistá Želivka o.p.s.", za účelem participace na společných zájmech v oblasti povodí Želivky. Z podnětu Čistá Želivka o.p.s. vzniklo výše uvedené memorandum jako deklaratorní dokument výsledků společného jednání zástupců kraje Vysočina, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. V tomto dokumentu se Středočeský kraj, hlavní město Praha, kraj Vysočina, Čistá Želivka o.p.s. a shodují na nutnosti komplexní ochrany povodí vodárenské nádrže Želivka (Švihov). Prohlašují, že budou podporovat aktivity a projekty směřující k ochraně tohoto vodního zdroje. 

Společnost Čistá Želivka v současné době již pracuje na prvním významném projektu v duchu memoranda, projektu Komplexních biotechnických opatření. „Konkrétně jde například o zvýšení zadržování vody v krajině výstavbou suchých poldrů, snížení půdní eroze na svažitých pozemcích nebo podporu další výstavby čistíren odpadních vod v rizikových oblastech,“ uvedl předseda o.p.s. a starosta města Pelhřimov Leopold Bambula.

Znění memoranda:

 

Kraj Vysočina, Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Zemědělský výbor PSP ČR a Čistá Želivka, o.p.s. se ve věci zajištění kvality vody z vodárenského zdroje Želivka (Švihov) shodují na následujícím memorandu:

Znění memoranda:

 

  1. Vodárenský zdroj Želivka (Švihov), jako největší zdroj pitné vody v ČR má zásadní význam pro zásobování pitnou vodou obyvatel Prahy, Středočeského kraje a také kraje Vysočina.

 

      2.    Prioritním cílem je komplexní ochrana povodí tohoto vodárenského zdroje za účelem dlouhodobého zajištění trvale vysoké

              kvalitní  povrchové vody.

 

        3.  K dosažení prioritního cíle byla z iniciativy obcí založena obecně prospěšná společnost „Čistá Želivka o. p. s.“ jako přirozený iniciátor,   nositel a koordinátor  projektů.

 

      4.    S ohledem na současný stav a prokázané riziko znečišťování povrchové vody ve vodárenské nádrži Želivka (Švihov) způsobované především plošnými zdroji znečištění je nutné zahájit přípravu aktivit a projektů k dosažení prioritního cíle.

 

Signatáři memoranda prohlašují, že na aktivitách a projektech směřujících k ochraně vodárenského zdroje Želivka (Švihov), předložených obecně prospěšnou společností „Čistá Želivka o. p. s.“, budou spolupracovat a napomáhat jejich realizaci.

 

Memorandum podepsali:

Za hlavní město Praha primátor Pavel Bém

Za Středočeský kraj hejtman Petr Bendl

Za kraj Vysočina hejtman Miloš Vystrčil

Za o.p.s. Čistá Želivka starosta města Pelhřimov a předseda o.p.s. Leopold Bambula

Za Zemědělský výbor PSP ČR předseda Jiří Papež

 

„Podpora úsilí a bližší spolupráce k ochraně vodárenského zdroje Želivka (Švihov) je zájmem kraje Vysočina, protože převážná část povodí se nachází právě na území kraje a tento zdroj zároveň slouží k zásobování pitnou vodou části obyvatelstva okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod“, uvedl Ivo Rohovský, radní kraje Vysočina pro oblast zemědělství a vodního hospodářství.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.9.2008 / 29.9.2008

Počet návštěv: 35384
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek