Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Moderní přístupy k řízení příspěvkových organizací krajů a měst

Moderní přístupy k řízení příspěvkových organizací krajů a měst
Kraj Vysočina se na konferenci Korporátní styl řízení ve veřejné správě v Liberci podělil o své zkušenosti s projektem, jehož cílem je zkvalitnění řízení příspěvkových organizací, a vyjádřil se pro spolupráci krajů a měst a pro zavedení jednotné metodiky.
 

 
 

Společnosti Liberecká IS, Panatec, DATRON a GraphTech uspořádaly 20. dubna pod záštitou Jiřího Šolce, náměstka primátora Statutárního města Liberec, konferenci o řízení příspěvkových organizací, která zakládá iniciativu krajů a měst vedoucí ke spolupráci, sdílení dobrých zkušeností a nástrojů vedoucích k růstu profesionality, produktivity a k řízení rizik.

 

O praktické zkušenosti související s touto iniciativou se ve svých přednáškách s přítomnými podělili na téma řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu a na téma služby regionální sítě RowaNet a jejich potenciál pro korporátní styl řízení a pro vznikající spolupráci referoval Petr Pavlinec, vedoucího odboru informatiky.

 

Korporátní styl řízení vychází z legislativně založené podstaty kraje a města jako veřejnoprávních korporací. Profesionalizací a řízením provozních služeb napříč všemi organizacemi kraje a města lze dosáhnout významného zkvalitnění a zlevnění veřejných služeb. Z rozpočtového hlediska má tento přístup v současnosti významný potenciál. Oproti pouhému „škrtání“ v rozpočtech jeho naplňováním neztrácí územní samosprávné celky přes značné úspory důležité, často mnoho let budované a investované zdroje, včetně zdrojů personálních. Také jím není omezováno poskytování těch veřejných služeb, které mají smysl, naopak řešení vede ke zlepšení jejich kvality.

 

Kraj Vysočina odstartoval tento projekt v roce 2009 brainstormingem o řízení zřízených organizací. Seminář byl spoluřízen Ing. Pavlem Nácovským, jednatelem společnosti Panatec. Tehdy bylo na úrovni Rady kraje Vysočina a vedení krajského úřadu definováno zadání pro vedení projektu. Projekt změny je nyní již v předimplementační fázi, je hotova analýza a externí dodavatel pracuje ve spolupráci s krajským úřadem i se členy rady kraje na návrzích konkrétních opatření. Kraj již provedl řadu dílčích kroků. Práce jsou zařazeny jako jedna z důležitých aktivit do projektu „Kvalita 09“ a pro jejich financování jsou využívány především „evropské“ prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Zkušenosti z realizace projektů ukazují, že spolupráce, sdílení metodiky a procesních a informačních nástrojů mezi kraji a městy posunou efektivitu řízení územních samosprávných celků na významně vyšší úroveň.

 

  • Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.4.2011 / 26.4.2011

Počet návštěv: 23595
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek