Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

MPSV posílá na dofinancování speciálních sociálních služeb dalších sedm miliónů korun. Využijí je krajská unikátní pracoviště

Domov seniorů Proseč u Pošné
Jak informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, posílá ministerstvo práce a sociálních věcí na Vysočinu dalších sedm miliónů korun. Jsou určeny pro Domov důchodců Proseč u Pošné a Domov Jeřabina Pelhřimov. Tato krajská pracoviště zajišťují vysoce specializovanou a náročnou péči o klienty se specifickými diagnózami – s Hantingtonovou chorobou a s mentálním postižením kombinovaným s vážnými vrozenými poruchami v chování, které významně ovlivňují možnost kolektivního soužití. V případě obou pracovišť je k dispozici omezená kapacita.
 

 
 

Domov důchodců Proseč u Pošné

„Organizace provozuje domov se zvláštním režimem pro klienty s Huntingtonovou chorobou v pokročilém stadiu. Klienti v domově zpravidla tráví část života, kdy péči o ně již není možné zvládnout v rodině. Mají zde zajištěno bydlení, stravu a především komplexní pečovatelskou a zdravotní péči. Personál musí být speciálně zaškolen, aby zvládl i specifické projevy nemoci, k nimž kromě poklesu mentálních schopností patří i mimovolné nekoordinované pohyby a neklid,“ popisuje hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Kapacita tohoto pracoviště je 13 lůžek. Vzhledem k omezenému výskytu choroby má toto pracoviště nadregionální působnost a je financováno přímo ministerstvem. „V pořadníku je dlouhodobě více než 10 zájemců, kteří mají zájem službu využívat. Služba pro tuto cílovou skupinu je na Vysočině poskytována od roku 2016. Podobně specializované pracoviště je například i v Náchodě, i přesto je celorepublikově pomoc lidem s tímto onemocněním stále nedostatečná,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

 

Poznámka: Huntingtonova choroba, zkráceně Huntington či HD, dříve známá jako Huntingtonova chorea, je vzácné dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku. Fyzické příznaky se liší méně, ale rozdílný průběh poklesu mentálních schopností může vést k řadě potenciálních problémů, které vyžadují soustavnou ošetřovatelskou péči. Samotná nemoc není smrtelná, ale výrazně oslabuje imunitní systém, a tak snižuje průměrnou délku života. Touto nemocí trpí 7 ze 100 000 lidí. V dnešní době není známa žádná léčebná kúra.

 

Domov Jeřabina Pelhřimov

Domov se zvláštním režimem Jeřabina s pracovištěm v Horní Cerekvi je určen pro muže s mentálním postižením a přidruženými poruchami autistického spektra a specifickými diagnózami s poruchami v chování, které významně ovlivňují možnost kolektivního soužití. Kapacita pracoviště je 12 lůžek a služba je poskytována od roku 2010. Službu využívají klienti, kteří obvykle nebývají přijímáni do jiných zařízení a péče o ně nebývá zvládnutelná ani v rodině. „Personál musí být speciálně připravován na prevenci a zvládání případné agrese. Podobné zařízení máme i v Kadolci při Kamélii Křižanov, ale jsou tam klienti přímo z Kraje Vysočina a nemá nadregionální působnost. I toto pracoviště pro 6 osob má stále naplněnou kapacitu,“ říká Jan Tourek s tím, že další podobné pracoviště avšak pro klienty s mírnější diagnózou provozuje Kraj Vysočina ještě v Novém Rychnově. I zde je kapacita pro 6 osob. Provoz výše uvedených pracovišť zajišťuje 24 hodin kvalifikovaný personál, klienti mají pevně stanovený individuální program. Řada  zkušeností a nových metod práce se speciální skupinou klientů je přejímána z Vysočiny v rámci celé ČR.  • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.9.2022 / 23.9.2022

Počet návštěv: 1049
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek