Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 
 

Jaký byl rok 2017 z pohledu Muzea Vysočiny Pelhřimov rokem?

 

Musím poctivě přiznat, že alespoň pro mě začal rok 2017 velkým zklamáním. Po téměř půl roční snaze ve spolupráci s kolegy z Národního technického muzea v Praze (NTM), která měla být korunována získáním – zakoupením mimořádně cenného a autentického motocyklu Čechie – Bömerland 600 Super Sport do expozic Hradu Kámen, nám bylo majitelem oznámeno, že již motocykl prodal jinému zájemci. Znovu se tak potvrdilo, v jak svízelném postavení jsou česká muzea a galerie na volném trhu s historickými artefakty, jak moc nejsou schopna konkurovat ve smyslu nákupů soukromému sektoru. Toto zklamání však naštěstí netrvalo dlouho, díky kolegům z NTM nám byla nabídnuta legenda mezi českými motocykly – ČZ 500, navíc se sidecarem značky Tlustoš. Díky mimořádné dotaci Kraje Vysočina a s přispěním dotačního titulu ISO Ministerstva kultury České republiky jsme na podzim tento exponát získali a dopravili na Hrad Kámen.     Je zcela zřejmé, že pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov je výkladní skříní Hrad Kámen. Proto došlo k přesunu pokladny hradu z nevyhovujícího dřevěného zahradního domku do dříve technických prostor objektu hradu. Byla vybudována nová moderní pokladna s odkládacím prostorem pro zavazadla návštěvníků a s místem určeným pro odpočinek. Zároveň došlo k rozšíření expozice kočárků do nově zřízené výstavní síně hradu, vstup do těchto prostor není zpoplatněn a rozšiřuje tak nabídku hradu. Samotné expozice hradu pak především obohatil motocykl Jawa 350 z roku 1978, na němž pan Pavel Suchý objel v letech 2013 – 2014 celý svět.                                  

Ani hradní park nezůstal bez povšimnutí, na sklonku roku bylo nově zrekonstruováno schodiště ve východní části parku a severní část parku byla osazena novými lavičkami.                                                                                                                                                       

V průběhu celého roku probíhaly v obou našich sídlech, tedy v Pelhřimově i na Kameni, různorodé kulturní akce, přednášky a vzdělávací programy tak jako v minulých letech. Tyto akce měly dva vrcholy. Prvním z nich bylo setkání s pamětníky odsunu německého obyvatelstva a jejich vzpomínky na příchod do „nového domova“, kde je vlastně nikdo nechtěl. Setkání bylo uspořádáno v rámci výstavy „Pomalu začalo být zase dobře“, na níž muzeum spolupracovalo s Centrem pro výzkum migrace (Zentrumfür Migrationsforschung, ZMF), Dolnorakouským zemským archivem (Niederösterreichisches Landesarchiv) a Ústavem pro dějiny venkova (Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, IGLR). Druhým vrcholem bylo uspořádání dvoudenní konference v rámci projektu BAROKO: Velký sloh na malém městě s názvem Mnohotvárnost-Pelhřimovské baroko 2017, které se zúčastnili pracovníci z mnoha různých odborných pracovišť. 


Prohlídka kostela

 


 

 


Také v roce 2017 vyšel Vlastivědný sborník Pelhřimovska 23/2017 ve spolupráci s MZA Brno – SOkA Pelhřimov.

Stejně jako v minulých letech přidali pracovníci muzea několik stovek předmětů ze sbírek krajských muzeí a galerií do internetové databáze Muzea a galerie na Vysočině on-line, kterou naše muzeum spravuje.

Snahy o zkvalitnění práce organizace a zvýšení její prestiže vedly k podání žádosti o prodloužení certifikace v Českém systému kvality služeb, předložené podklady byly hodnotiteli uznány za relevantní a bylo doporučeno prodloužení certifikace.

I přes počáteční zklamání mohu říci, že jsem s rokem 2017 spokojen. Jako manažera mě samozřejmě těší nejen zdar realizovaných projektů, ale i fakt, že podstatná část nákladů byla hrazena z různých grantů a dotačních programů. Akce, které se postupně připravují ve spolupráci s Krajem Vysočina, slibují do budoucna zásadní změny a rozvoj možností organizace, to je i přes některá dočasná omezení, dobrá zpráva nejenom pro moje kolegy, ale především pro naše návštěvníky. Zároveň pevně věřím, že se nám podaří navázat na projekt mezinárodní dobrovolnické služby Erasmus+ a že získáme dobrovolníka, či dobrovolnici, kteří budou pro muzeum přínosem a naopak.

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

V Pelhřimově bylo léto ve znamení hygieny a spodního prádla, zajímavá výstava byla zahájena komponovaným programem v rámci Muzejní noci. Základem hojně navštěvované výstavy bylo především spodní prádlo a dochované hygienické potřeby z 19. a první poloviny 20. století. Exponáty prezentovaly oblečené figuríny a instalace „interiérových pokojíků“. Především starší návštěvníci s nostalgií prohlíželi Jägerovy drtiče mrazu, či silonové dámské župánky, mnozí pak dlouhé minuty stáli a vzpomínali před vitrínou, v jejíchž útrobách byly prezentovány „živé květy“ – konvalinky, fialky… Součástí doprovodného programu výstavy bylo samozřejmě i několik komentovaných prohlídek a přednáška paní PhDr. Markéty Skořepové, Ph.D. na dané téma

Hrad Kámen přilákal nejvíc návštěvníků na komponované oživlé prohlídky a noční prohlídky hradu. Jako každý rok i v roce 2017 se s úspěchem především u malých návštěvníků setkala vystoupení šermířských skupin a Kamenské hradohraní.


 Noční prohlídkaVýstava Spodní prádloOhňová showKámen napříč staletími


 

 

Co zajímavého připravujete v roce 2018?

 

Z nově připravovaných akcí pro rok 2018 uvedu především tři výstavy. První z nich, která proběhne v jarních měsících, připomene dva velmi významné české umělce a jejich tvorbu. Bude se jednat o bratry Josefa Bohuslava a Viktora Foersterovi, především Josef Bohuslav je známý jako hudební skladatel, méně se však ví, že měl i výtvarné nadání a právě jeho obrazy spolu s obrazy jeho bratra bude výstava prezentovat. Muzeum na přípravě výstavy spolupracuje s potomky Josefa Bohuslava Foerstera a především s panem Mgr. Zdeňkem Geistem, který celý koncept výstavy připravil. Druhá výstava se bude zabývat fenoménem fotografie a fotografování na její přípravě muzeum spolupracuje s Technickým muzeem v Brně. Třetí, svým tématem závažná výstava, která je naplánována na podzim 2018, připomene konec I. světové války prostřednictvím málo známé epizody životních osudů uprchlíků z oblasti italského Trentina.

Dne 28. října připravuje ve spolupráci s Městem Pelhřimov a Státním okresním archivem Pelhřimov muzeum vzpomínkový debatní večer na téma vznik Československé republiky.

Pro návštěvníky Hradu Kámen připravujeme kostýmované prohlídky, komentované prohlídky parku, hradohraní a další akce. Nově se mohou návštěvníci těšit například na kolekci motocyklů zapůjčených ze soukromé sbírky, které byly sice vyráběny v ČSSR, ale nebyly nikdy určeny pro vnitrostátní trh, byly vývozním artiklem. Zároveň, jak jsem již zmínil, obohatí expozice hradu motocykl ČZ 500 a mimo něj i kolo s přídavným motorem ČZ Orion City.

 

ČZ 500


Na kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?

 

Je složité říct, že se na nějakou akci těším více či méně. Každá z našich akcí se snaží soustředit na jiné téma a jinou cílovou skupinu, proto mají všechny své místo a svůj smysl v kalendáři pořádaných akcí. Cíl – akce, která mě vlastně již nyní zaměstnává a na jejíž realizaci se těším, přinese užitek návštěvníkům organizace až za několik let. Není to vlastně jedna akce, ale jsou to akce dvě. První z nich je zahájení rekonstrukce a restaurování kaple Panny Marie Bolestné v Kámeni a její zapojení do návštěvnického provozu Hradu Kámen. O této akci snili již moji předchůdci a já jsem velmi rád, že díky velkorysosti a nasazení Kraje Vysočina bude v roce 2018 zahájena. Druhá, neméně důležitá akce, je vybudování návštěvnického centra na Hradu Kámen v objektu bývalého pivovaru. Návštěvnické centrum s občerstvením a zázemím pro návštěvníky i průvodce hradu je tím, co tomuto výjimečnému objektu velmi scházelo a co jej posune do kategorie objektů se standardním vybavením. Mou tajnou tužbou je realizace nákupu motocyklu Čechie – Bömerland 600 v cestovní verzi. Jeden takový nám prostřednictvím NTM nabídl sběratel ze Švýcarska, jde jen o to sehnat potřebné finanční prostředky. Po zkušenostech z loňského roku jsem však raději v této otázce zdrženlivý.

 

Na otázky odpovídal: Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

http://www.muzeumpe.cz

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 22.1.2018 / 22.1.2018

Počet návštěv: 4399
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek