Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 
 

Jaký byl rok 2019 z pohledu Muzea Vysočiny Pelhřimov rokem?

 

Při pohledu zpět, byl rok 2019 pro naši organizaci rokem celkem úspěšným.

Ne všechna očekávání ovšem byla naplněna podle „časového harmonogramu“, a to i přes naše vynaložené enormní úsilí. Nepodařilo se například realizovat včas dle plánů návštěvnické centrum Hradu Kámen. A tak místo, abychom na počátku roku 2020 obdivovali hrubou stavbu, čekáme na hodnocení nabídek a výběr dodavatelské firmy, která bude realizovat stavbu návštěvnického centra.

I přesto se Muzeum Vysočiny Pelhřimov snaží zvýšit atraktivitu Hradu Kámen pro návštěvníky. Cílem muzea, který se nám daří postupně naplňovat, je obohacování expozice hradu o mimořádné exponáty, v roce 2019 jsme s finančním přispěním Kraje Vysočina a Ministerstva kultury České republiky zakoupili motocykl Jawa 350/360 z roku 1964 v úpravě pro motorizované hlídky SNB, lidově zvaný Nanuk. Dokončen byl projekt nových expozic, které budou po rekonstrukci objektu nově instalovány. Tyto nové expozice sice přinesou rozšíření plochy, na níž budou prezentovány motocykly, bude to však na úkor dosavadních expozic interiérových. A právě proto, aby návštěvníci mohli shlédnout maximum, počítá projekt se zpřístupněním i některých doposud nepřístupných prostor hradu.

mvp

 

Tak jako každý rok probíhaly v muzeu i na hradě různorodé kulturní akce, přednášky a vzdělávací programy. Jedním z vrcholů těchto akcí se stala výstava Látky s vůní kadidla, kterou bylo možné uspořádat díky mimořádně významné akvizici v podobě parament (církevních textilií – přes 100 kusů) z farnosti Pošná a rok předtím z kaple Panny Marie Bolestné v Kámenu. Další, neméně zajímavou akcí, byla výstava Současná česká mozaika, jejímž cílem bylo přiblížit návštěvníkům moderní pojetí umělecké mozaiky. Výstavu zakončila odborná konference otevřená široké veřejnosti s názvem Mozaika – svoboda a řád. Třetím zásadním výstavním počinem muzea v Pelhřimově se stala výstava Půlstoletí od vyhlášení MPR Pelhřimov doplněná o doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek a přednášek na dané téma.

mvp

 

Tak jako každý rok tak i loni Muzeum Vysočiny Pelhřimov řešilo několik grantových projektů, jedním z nejzajímavějších a zároveň nejsložitějších byl projekt muzejního přeshraničního partnerství Pelhřimov – Eggenburg s dotací z přeshraničního programu Interreg. Cílem projektu bylo uspořádání výstavy historických kočárků a kolébek v dolnorakouském muzeu Nostalgiewelt Eggenburg, k této výstavě byl vydán i dvoujazyčný katalog. Druhá část projektu zahrnovala několikadenní putovní tábor pro děti z Vysočiny, jehož cílem se stala návštěva některých muzeí v Dolním Rakousku. Na závěr účastníci tábora navštívili i výstavu kočárků a kolébek v samotném Eggenburgu.

 Také v roce 2019 muzeum rozšířilo svou publikační činnost, vyšel Vlastivědný sborník Pelhřimovska 25/2019 ve spolupráci s MZA Brno – SOkA Pelhřimov, Kramářské písně z Pelhřimovska a katalog k výstavě Historische Kinderwagen und Wiegen 1880-1980.  Ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR vyšla publikace Josef Dobiáš ( 1888-1972). Život a dílo.

Také v roce 2019 v muzeu v rámci projektu mezinárodní dobrovolnické služby Erasmus+ pracovala dobrovolnice Catarina Noronha, která se významně podílela např. na prezentaci módní přehlídky při zahájení prací žáků ZUŠ Pelhřimov.  Do budoucna pevně věřím, že se nám i nadále bude dařit získávat dobrovolníky, či dobrovolnice, kteří budou pro muzeum přínosem a že tak navážeme na dobré zkušenosti se třemi předchozími dobrovolnicemi.


Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Zcela v souladu s očekáváním se jednou z nejúspěšnějších výstav stala výstava Zuška v muzeu vol. 2. Výstava přiblížila návštěvníkům výtvarnou tvorbu žáků a studentů VO ZUŠ Pelhřimov. Po několika letech byla opět představena široká škála prací žáků všech věkových skupin. Dá se zjednodušeně říct, že tato výstava byla sázkou na jistotu, neboť každá maminka, každý tatínek, babička, dědeček, tetička či strýček se museli přijít podívat, co jejich ratolest na té "výtvarce" tvoří.

Hrad Kámen, tak jako každý rok, přilákal nejvíc návštěvníků na komponované oživlé prohlídky a noční prohlídky hradu. Jako každý rok i v roce 2019 se s úspěchem především u malých návštěvníků setkala vystoupení šermířských skupin a Kamenské hradohraní. Velkým lákadlem se však pro návštěvníky hradu stal na sklonku sezóny nově získaný a vystavený motocykl Jawa 350/360 s plnou kapotáží v úpravě pro motorizované hlídky SNB, lidově zvaný Nanuk.

 

mvp

 

Co zajímavého připravujete v roce 2020?

 

Tak jako každý rok bude i ten letošní naplněn mnoha výstavami, přednáškami, kulturními pořady, či oživenými prohlídkami jak v muzeu v Pelhřimově, tak na hradu Kámen. Především kolegyně a kolegové na hradě Kámen, který vstupuje pravděpodobně do své poslední sezóny před rozsáhlou rekonstrukcí, se budou snažit rozloučit s návštěvníky co nejpestřejší škálou aktivit tak, aby se návštěvníci těšili již dopředu na novinky, které zmíněná rekonstrukce přinese.

Dominantní výstavou pro letošní rok je výstava O Krávě. Výstava přiblíží chov hovězího dobytka jako dříve neodmyslitelnou součást každodennosti. Připomene význam a roli krávy v životě obyčejného člověka a také stopy, které zanechala v tradiční lidové kultuře a folklóru. Výstava bude zahájena tradiční Muzejní nocí 22. 5. 2020.

Další neméně zajímavou výstavou bude jistě i výstava výtvarných děl malíře, hudebního skladatele, vysokoškolského pedagoga, publicisty, básníka a dramatika prof. Vladimíra Franze. Základními tématy výtvarného díla Vladimíra Franze je jednak ambivalentnost vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop, a také reflexe mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčování ze směšnosti a pokrytectví.

Další zajímavá výstava bude zahájena na sklonku letošního roku, jejím tématem budou kresby a malby Jaroslava Zieglera, prvorepublikového československého konzula v Mnichově, který ve spolupráci s pelhřimovským Muzejním spolkem po desetiletí pracoval na obrazových rekonstrukcích pohledů na historickou zástavbu Pelhřimova. K výstavě bude vydán odborný katalog.

 

Na kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?

 

I přesto, že jsou na rok 2020 připraveny velmi zajímavé výstavy, akce a projekty, jsem si vědom, že hlavními tématy pro mě budou realizační projekty (a realizace samotná) stavebních a restaurátorských činností vážících se k Hradu Kámen. S napětím například očekávám, jaké nové poznatky přinesou restaurátorské sondy v kapli Panny Marie Bolestné, ať již co se týká barevnosti stěn, tak například i výzdoby oltářů. Kaple, stejně jako hrad, skrývají mnohá doposud neobjevená tajemství a je jen na nás zda je objevíme a dokážeme správně interpretovat. Zároveň doufám, že dojde k rozhodnému posunu v rámci hradu a že se na konci tohoto roku budeme moct těšit z dokončení hrubé stavby návštěvnického centra hradu či z kompletní dokumentace potřebné pro rekonstrukci hradních expozic.

 

Na otázky odpovídal: Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, http://muzeumpe.cz/


 
 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2020 / 3.1.2020

Počet návštěv: 2410
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek