Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Muzeum Vysočiny Třebíč

 

 
 

Jaký byl rok 2017 z pohledu Muzea Vysočiny Třebíč rokem?

 

Rok 2017 byl dalším rokem činnosti muzea v podmínkách doby udržitelnosti projektů „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ a „Komplexní propagace zámku Třebíč“. Informace o tom, že kontroly, které se každoročně k těmto projektům konají, neshledaly závad, je pro muzeum úspěchem, a navíc, v rámci daných povinností k druhému z uvedených projektů, byly veřejnosti představeny zcela nové kostýmované prohlídky O hříšném opatu Ignácovi, které byly návštěvnicky velmi úspěšné.

S velkým zájmem veřejnosti se také setkaly další akce, pořádané ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Třebíč: zpřístupnění expozice o třebíčském Panorama – přístroji k prohlížení stereoskopických snímků v Malovaném domě na Karlově náměstí, pamětní síně Antonína Kaliny – třebíčského rodáka, který se významně angažoval na záchraně dětí za 2. světové války, v objektu sousedícím se Zadní synagogou, a konečně expozice lapidária s prezentací kamenných prvků shromážděných během rekonstrukce zámeckého areálu v bývalé zámecké ledovně.lapidáriumpanoramaV oblasti péče o sbírky se muzeu podařilo získat dotaci a následně restaurovat vybrané sbírkové předměty ze souboru archeologických nálezů, textilií a výtvarného umění.  V rámci pracoviště pověřeného péčí o tradiční lidovou kulturu získalo muzeum finanční podporu Ministerstva kultury ČR, s jejíž pomocí úspěšně realizovalo vydání a distribuci publikace „Zpěvník z Horácka a Podhorácka – výběr písní pro školy“. V oblasti tradiční lidové kultury navázalo muzeum na předchozí rok a ve spolupráci s Odborem kultury, památkové péče cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina uspořádalo již 2. ročník slavnostního udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“.

V závěru roku vydalo muzeum 16. číslo neperiodické publikace „Naším krajem“.

Uplynulý rok byl pro Muzeum Vysočiny Třebíč významným rokem při přípravě projektů.

Ve spolupráci s městem Hrotovice byl na základě scénáře muzejních odborných pracovníků vypracován projekt Muzea Hrotovic.

V rámci přeshraniční spolupráce vznikl ve spolupráci s ostatními partnery projekt „Mezinárodní kulturní platforma“, který byl posléze schválen, a bude financován z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020. Jedná se o spolupráci odborných týmů v oblasti archeologie, etnografie, sklářství a tzv. zprostředkující prezentační činnosti s koordinovanými výstupy.

V pořadí další byl projekt modernizace expozic a návštěvnických prostor v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice, k němuž zpracované libreto a scénář dodali odborní pracovníci muzea. Ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina se podařilo podat projektovou žádost na rekonstrukci expozic v Moravských Budějovicích do výzvy Muzea II Integrovaného regionálního operačního programu.

Podle libreta a návrhu scénáře doc. Michala Stehlíka byl vypracován projekt nových expozic Muzea Jemnice, další pobočky Muzea Vysočiny Třebíč.

Do finální podoby se podařilo dopracovat projekt Lidová kultura AT-CZ. Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce, jehož cílem je vybudování platformy k ochraně, rozvoji a prezentaci nehmotného kulturního dědictví příhraničních regionů a zahájení spolupráce klíčových aktérů napříč regiony.


 


Která výstava či akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Určitě to byla opět výstava vánoční, spojená s prezentací betlemářské tvorby.  Výstavu s názvem „Vánoční výstava betlémů z Rakouska a Třebíče“ navštívilo ve vánočním období na čtyři tisíce návštěvníků. Většinu betlémů jsme tentokrát zapůjčili z 1. Dolnorakouského muzea betlémů ve Vösendorfu. Třebíčskou tvorbu reprezentoval na výstavě velký stavěcí betlém autora Eduarda Klause, který betlém vytvořil při svém rakouském pobytu a figurky si posílal do Třebíče poštou. Z akcí se velkému zájmu těšil 22. ročník Veletrhu muzeí České republiky, jeho téma bylo poprvé přírodovědné a pořádali jsme jej ve spolupráci s Ekocentrem Chaloupky o.p.s.


 betlémveletrh

 


Co zajímavého připravujete v roce 2018?

 

Začali jsme Tříkrálovým koncertem v Kamenném sále na zámku v Třebíči, kterým jsme symbolicky ukončili vánoční výstavu. Na vystoupení v duchu novoročních vídeňských koncertů se představil dechový orchestr z Vösendorfu.

Krátkodobé výstavy v bývalé zámecké konírně zahájíme muzejní odbornou přírodovědnou výstavou Sopky v geologii Moravy a Slezska, kterou si půjčujeme z Muzea Prostějovska. Následovat bude retrospektivní výstava třebíčského výtvarníka Emanuela Ranného. V hlavní turistické sezóně se připojíme k oslavám výročí „osmičkových“ roků, a to výstavou Vzduch je naše moře – 100 let letectví na Třebíčsku.  Závěr roku bude opět patřit vánoční výstavě betlémů. K tzv. „osmičkovým“ výročím bude patřit také výstava připomínající 120 let činnosti muzea v Třebíči – od založení Muzejního spolku v Třebíči v roce 1898. Galerie Tympanon ožije sérií šesti výtvarných výstavek.

Z dalších akcí budou na již zmíněný koncert navazovat muzejní programy pro děti i dospělé, velikonoční (i vánoční) dílničky, stále více oblíbené prázdninové dny v muzeu, již tradiční Dějepravné soutěžení, Třebíčská a Budějovická muzejní noc, stále plně obsazený muzejní příměstský tábor, tradiční celorepubliková soutěž v pomalém kouření dýmek a v závěru roku opakování loňské novinky – zpívání u slámového betlému. V Moravských Budějovicích připravujeme mimo jiné výstavu Foerstrovi – příběh hudební rodiny, v Jemnici proběhnou opět již oblíbené Muzejní dny.


 slámový betlém

 
Na kterou výstavu či projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?

 

Ano, tradičně nejtěžší otázka. Těším se na všechny výstavy a akce našeho muzea. Z výstav si dovolím vyjmenovat výstavu ke 100 letům letectví na Třebíčsku. Zúčastňoval jsem se loňských úvodních příprav, při kterých mne oslovilo velké zanícení spolupořadatelů a také jejich snaha o spolufinancování celé akce. Těším se také na výstavu ke stodvacetileté historii muzea. 

Z projektů se těším na zahájení rekonstrukce expozic v Moravských Budějovicích a také na projekt Lidová kultura AT-CZ, protože pokud bude přijat a finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zahájíme za podpory zřizovatele ve druhé polovině roku rekonstrukci zemědělské usedlosti na Cyrilometodějské ulici v Třebíči. V rekonstruovaném objektu by měl v budoucnu vzniknout další prostor pro prezentaci muzea, odborné semináře i zajímavé akce pro veřejnost se zaměřením na uchování lidových tradic – Centrum tradiční lidové kultury.

 

Na otázky odpovídal: Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

http://www.muzeumtr.cz

 
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2018 / 10.1.2018

Počet návštěv: 4242
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek