Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Muzeum Vysočiny Třebíč

 

 
 

Jaký byl rok 2020 z pohledu Muzea Vysočiny Třebíč rokem?

 

Zřejmě, tak jako pro mnoho podobných i jiných subjektů, rokem prazvláštním v celé své historii. V rámci projektu „Lidová kultura AT-CZ“, podporovaného z finančních prostředků programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014–2020 (jedná se o projekt přeshraniční spolupráce, jehož cílem je vybudování platformy k ochraně, rozvoji a prezentaci nehmotného kulturního dědictví příhraničních regionů a zahájení spolupráce klíčových aktérů napříč regiony), se podařilo zahájit činnost, tzv. měkké aktivity projektu, v novém Centru tradiční lidové kultury. Po úvodních edukačních vánočních pásmech pro školy následovaly ještě programy masopustní a velikonoční. A to zde v Centru bylo v loňském roce téměř všechno. Na jaro plánovaný festival lidových muzik a konference na téma modrotisku byly přeloženy na podzim a poté bohužel až na jaro roku 2021. Je požádáno o prodloužení délky projektu. Již pod tíhou nových hygienických opatření se podařilo v září realizovat řemeslnický jarmark, a to s velkým úspěchem u návštěvníků z řad široké veřejnosti.


V rámci přeshraniční spolupráce pokračovalo plnění úkolů projektu „Mezinárodní kulturní platforma“, zkráceně označovaného jako I-CULT. Projekt je rovněž financován z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020. Jedná se o spolupráci odborných týmů v oblasti archeologie, etnografie, sklářství a tzv. zprostředkující prezentační činnosti s koordinovanými výstupy. Přes všechna úskalí již zmíněných opatření se podařilo s partnery realizovat projektované výstavy ve Znojmě a v Jindřichově Hradci. K výstavám byl vydán i tištěný katalog. V rámci tohoto projektu se podařilo vydat, opět spolu s partnery, tři naplánované publikace: Pod jedním nebem, Historie za sklem a Z receptáře našich předků, které se po všech stránkách velmi povedly. Do finální fáze se podařilo zpracovat publikaci Poklady v síti času, která bude vydána v roce 2021. Na základě předložené žádosti byl projekt oficiálně prodloužen do 30. června 2021. Neuskutečněné výstavy se sklářskou tématikou jsou naplánovány na letošní rok.


mvt

MVT

mvt


V pořadí další pokračoval projekt „Modernizace expozic a návštěvnických prostor v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“.  V  loňském roce se úspěšně ve spolupráci s vlastníkem objektu zámku, městem Moravské Budějovice, podařilo realizovat potřebné stavební přípravné práce. Ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina se přes všechny překážky podařilo ve veřejných zakázkách vysoutěžit hlavní dodavatele. Ukázalo se bohužel, že se ceny dodavatelů od doby podání projektové žádosti změnily a že schválená dotace nebude dostatečná ke krytí současných nákladů. Ve spolupráci s odvětvovým odborem byly zahájeny kroky k získání dalších potřebných finančních prostředků. V samotném závěru roku dodavatelé realizovali první instalace výstavního fundusu. V rámci projektu byla posuvnými regály kompletně vybavena muzejní knihovna. 


mvt

 

mvt

 


Která výstava či akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Úplně největší ohlas v loňském roce, ale i v porovnání s posledním desetiletím, vzbudila u veřejnosti letní výstava „Majklova autíčka“, výstava kovových modelů autíček Matchbox v bývalé zámecké konírně ze sbírky Michala Cakla z nedalekých Lesonic. Návštěvnost 5 836 návštěvníků je toho důkazem. V letním období návštěvnost i ostatních expozic určitě podpořila akce zřizovatele Kraje vysočina „20 let = 20 Kč“, kdy bylo nejvyšší vstupné 20 Kč a při slevě se dokonce přiblížilo až k nule. Současně se také projevil vliv uvolnění vládních restrikcí.


mvt

mvt

 


Co zajímavého připravujete pro rok 2021?

 

Krátkodobé výstavy zahájíme prezentací tvorby Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, se kterým máme již dlouhodobou spolupráci. V bývalé konírně bude následovat výstava k poctě Vratislava Bělíka, přesunutá z roku 2020, jíž připomeneme loňské 120. výročí od narození tohoto významného moravského národopisce. Na hlavní turistickou sezónu připravujeme po dlouhé době výstavu s technickou tématikou „Retrogaming – Počátky osobních počítačů u nás“. Závěr roku bude opět patřit vánoční výstavě betlémů – z výpůjček regionálních tvůrců a majitelů, přeložené z loňského roku.

Z dalších akcí pak připomeňme muzejní programy pro děti i dospělé, velikonoční (i vánoční) dílničky, tentokrát doufejme, že i v nově zprovozněném Centru tradiční lidové kultury, dále velmi vyhledávané prázdninové dny v muzeu, již tradiční Dějepravné soutěžení, Třebíčskou muzejní noc, stále plně obsazený muzejní příměstský tábor, tradiční celorepublikovou soutěž v pomalém kouření dýmek a v závěru roku, pokud promořená a proočkovaná situace dovolí, zpívání u slámového betlému. V Jemnici budou opět přichystány pro veřejnost tak oblíbené Muzejní dny.

 

Na kterou výstavu či projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?

 

Těším se na všechny výstavy a akce v loňském roce neuskutečněné a přeložené na rok 2021 a na výstavu o počátcích výpočetní techniky. Z připravovaných akcí to pro mne dále bude 25. ročník Veletrhu muzeí, který letos proběhne v rámci našeho přeshraničního projektu za účasti rakouských partnerů a bude zaměřen na modrotisk – fenomén zapsaný na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Dvoudenní akce bude doplněna konferencí na dané téma a exkurzí do modrotiskové dílny firmy Danzinger v Olešnici.

A opět se také těším na výstavu vánoční, která je pro nás od roku 2013 po novém uspořádání expozic takříkajíc druhým vrcholem sezóny.

Z projektů se těším na pokračování realizace rekonstrukce expozic v Moravských Budějovicích. V tomto roce dojde k podstatné části projektované modernizace tak, abychom mohli na sezónu roku 2022 Muzeum řemesel představit široké veřejnosti v novém kabátě.

 

A Vaše přání?

 

Přeji nám všem „malým“ muzeím, aby, až bude opět někdo kompetentní udělovat výjimky z vládních opatření, si uvědomil, že v porovnání k našim možnostem prezentujeme stejně tak nákladné výstavy jako instituce velké, národní, a stejně jako ony dokážeme i my zajistit dodržování nastavených hygienických pravidel. Moje přání tedy je, aby v tomto směru bylo pamatováno i na nás.


mvt

 

Na otázky odpovídal: Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace; www.muzeumtr.cz 
 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2021 / 18.1.2021

Počet návštěv: 1273
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek