Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Národní RIS3 strategie pro období 2021-2027 pomůže lépe zacílit finanční podporu do výzkumu, vývoje a inovací v perspektivních oblastech ekonomiky ČR

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na roky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Strategie se soustředí na podporu perspektivních odvětví a jejich transformaci k vyšší přidané hodnotě pomocí digitalizace a dalších klíčových technologií a znalostí.
 

 
 

Díky akcentu na společenské výzvy a udržitelná řešení je strategie v souladu s celosvětovým trendem pojímat současné přelomové změny jako příležitosti ke zvýšení konkurenceschopnosti a k dosažení vyšší kvality života prostřednictvím výzkumu a inovací. Toto nasměrování Národní RIS3 strategie je v současné době nanejvýš aktuální, neboť přichází v době, kdy jsou hospodářství a společnost ČR zasaženy covidovou krizí, která mění charakter fungování celé ekonomiky a která ukazuje potenciál využití výzkumu a moderních technologií pro zmírňování dopadů krize.

Za největší přínos Národní RIS3 strategie lze považovat její důraz na procesy, které provázejí její realizaci. Kromě průběžného monitorování výsledků strategie je zcela zásadní rolí RIS3 systematicky mobilizovat výzkumníky, inovátory, podnikatele, zástupce univerzit i veřejnou sférou k objevování nových příležitostí a ke vzájemné spolupráci. Tento kontinuální proces poskytuje spolu s evidence-based přístupem vodítka pro správné nasměrování RIS3 intervencí do aktivit, které umožní tyto nové příležitosti uchopit a stavět na nich dlouhodobou konkurenceschopnost a odolnost hospodářství země a jejích regionů.

Oproti minulosti se bude jednat o živý dokument. Dynamický vývoj inovačního prostředí, stejně tak i nově přicházející trendy a příležitosti, budou v Národní RIS3 strategii reflektovány pomocí jejích průběžných aktualizací. Národní RIS3 strategie naplňuje základní podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Schválená Národní RIS3 strategie bude zaslána Evropské komisi k oficiálnímu prověření naplňování této základní podmínky z její strany.

Dokument Národní RIS3 strategie 2021-2027 je včetně příloh ke stažení na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/narodni-ris3-strategie-pomuze-lepe-zacilit-financni-podporu-do-vyzkumu--vyvoje-a-inovaci-v-perspektivnich-oblastech-ekonomiky-cr---259162/


Zdroj: www.mpo.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 9.2.2021 / 9.2.2021 | Zveřejnit od: 10.2.2021

Počet návštěv: 1116
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek