Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Nová výzva ke kůrovcové dotaci pro vlastníky nestátního lesa

kůrovec
Informujeme všechny vlastníky lesa na Vysočině, které postihla na jejich lesním majetku kůrovcová kalamita, že Ministerstvo zemědělství (MZe) uveřejnilo výzvu k podávání žádostí podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Pravidla čerpání příspěvku a způsob podání žádosti jsou uveřejněny na webových stránkách MZe a také na webových stránkách Kraje Vysočina.
 

 
 

Důležité odkazy:


Žádosti se vyhotovují v elektronickém modulu MZe, vygeneruje se identifikační číslo žádosti a žádost se elektronicky odešle. Následně se žádost s vygenerovaným číslem vytiskne, podepíše žadatelem a odborným lesním hospodářem, doplní se všechny přílohy a odešle na Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01. Žádosti se u příslušného krajského úřadu podávají v termínu od 30. 8. 2021 do 15. 10. 2021 a je možné zvolit jeden ze tří způsobů doručování, a to poštovní zásilkou nebo datovou schránkou nebo osobně. Již první den po spuštění výzvy MZe přijal Krajský úřad Kraje Vysočina 150 žádostí od vlastníků lesů. Sazba finančního příspěvku činí 383 Kč/m3 jehličnatého dříví z nahodilé těžby, akceptovatelné jsou doklady o těžbě dřeva, o soustřeďování dříví, o odvozu dříví, o prodeji dříví a požadovaná výše příspěvku v rámci jedné žádosti nemůže být nižší než 5 000 Kč.


„Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží pomoci vlastníkům lesů na Vysočině z důvodu rozdrobené vlastnické struktury (cca 48 000 vlastníků lesů) a z důvodu největšího postižení kůrovcovou kalamitou, a proto v roce 2020 administroval 3 dotační tituly v lesním hospodářství. K výše zmiňovanému finančnímu příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity podle Zásad MZe  přijal v předchozí výzvě 3 739 žádostí za 1 559 665 465 Kč a s ohledem na údaje z lesní hospodářské evidence se předpokládá i v této výzvě stejný počet žádostí,“ sděluje náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Lukáš Vlček.


Apelujeme tedy na žadatele, aby podávání žádostí nenechávali na poslední termín, kdy mohou podat žádost, ale využili možnosti obracet se se svými dotazy na email MZe: příspěvky-kurovec@mze.cz, dotazy k aplikaci na: helpdesk@mze.cz nebo telefonicky na linku 221 815 031 (dostupná Po-Pá od 8:00hod.-15:00hod.). Dále jsou kontaktní osoby k podávání žádostí o finanční příspěvek podle Zásad MZe na Krajském úřadě Kraje Vysočina na odboru životního prostředí a zemědělství: Michaela Nosková, Klára Dufková a Ondřej Hodač.

 

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.8.2021 / 31.8.2021

Počet návštěv: 3959
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek