Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Nové grantové programy odboru informatiky

Na svém pátém zasedání schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina pět nových grantových programů Fondu Vysočiny za oblast informačních technologií.
 

 
 
  •  „GIS VIII – 2008“ – program je opět rozčleněn na tři podtituly: B/ Metageoinformace a geodata (max. 100.000,- Kč na projekt), C/ Geoaplikace (max. 80.000,- Kč na projekt) a D/ Vzdělávání a osvěta v GIS (max. 50.000,- Kč na projekt). Program si klade za cíl zavádět, zdokonalovat a využívat geoinformační technologie v kraji Vysočiny, v titulu B/ je program tentokrát prioritně zaměřen na tvorbu a pořízení dat přímo souvisejících s výkonem přenesené působnosti (např. stavební zákon, územně analytické podklady) a s celokrajskými aktivitami (např. krajské ortofoto, digitalizace katastrálních map). Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena již na 15. října 2008.
  • „Metropolitní sítě IX 2008“ – účelem poskytovaných prostředků je zajištění spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury, pomoc při budování obecních sítí i podpora tvorby projektové dokumentace. Program je určen pouze pro obce, městyse a města v kraji Vysočina, je možné získat až 160.000,- Kč (podpora činí max. 40% z celkového rozpočtu). Žádosti posílejte do 16. října 2008.
  • „Bezpečnost a archivace dat 2008“ – program se dále dělí na dva tématické podtituly: A/ Bezpečnost ICT a B/ Archivace dat, cílem je zvýšení úrovně informačních a komunikačních technologií (ICT) v obcích kraje Vysočina, stejně tak v organizacích zřizovaných samosprávami. Podpora bude činit maximálně 50% (titul A max. 100.000,- Kč, titul B max. 150.000,- Kč), uzávěrka podání žádostí je stanovena na 20. října 2008.
  •  „Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008“ – cílem programu je podpora a zjednodušení komunikace mezi občanem a veřejnou správou za pomoci nástrojů ICT. Konkrétně jde pak a rozvoj míst s veřejně poskytovaným internetem, zvýšení dostupnosti služeb veřejné správy prostřednictvím kontaktních míst, zřízení on-line služeb a zavedení technologií zákaznického přístupu – kontaktní centra, call centra, internetová telefonie, asistovaný web, samoobslužné kiosky, nasazení CRM systémů, podpora alternativních způsobů komunikace, podpora komunikačních kanálů pro znevýhodněné skupiny a pod., podpora 50% činí max. 100.000,- Kč. Uzávěrka příjmu žádostí proběhne 20. října 2008.
  •  „Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008“ – grantový program je zaměřen na zvýšení obsahové, výtvarné i technologické úrovně stávajících  stránek oprávněných žadatelů. Na jeden projekt je možné získat max. 10.000,- Kč (40% celkového rozpočtu). Žádosti budou přijímány do 27. října 2008.

Novinkou je i v těchto grantových programech možnost podávání žádostí elektronickou cestou prostřednictvím služby eDotace – www.kr-vysocina.cz/edotace. Veškeré bližší podmínky jsou popsány ve výzvách jednotlivých programů. Emaily s žádostmi bude třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat, jinak nebude úkon právně platný.

 

Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formuláře žádosti jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Ing. Martina Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz, k technickým otázkám poskytnou odborné konzultace pracovníci uvedení v jednotlivých Výzvách.

 

  • Martina Rojková, odbor informatiky

    Krajský úřad kraje Vysočina
    Tel.: 564 602 341

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.9.2008 / 22.9.2008

Počet návštěv: 29937
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek