Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Nové trendy v zemědělství

Nové trendy v zemědělství
Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček jednal v závěru března se zástupci zemědělských subjektů hospodařících v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov a řediteli Školního statku Humpolec i České zemědělské akademie v Humpolci. „Jsem si vědom skutečnosti, že zemědělci nejsou jen producenti v oblasti rostlinné a živočišné výroby, ale jsou i významnými tvůrci krajiny, zaměstnavateli a těmi, kdo se významně spolupodílejí na udržení života na venkově. Na pozemcích, které zemědělci obhospodařují, jsou mimo jiné prameniště vodních toků nebo se jedná o pozemky v ochranných pásmech vodních nádrží s pitnou vodou, takže zemědělci svým hospodařením ovlivňují i zadržování vody v krajině,“ sdělil v úvodu náměstek hejtmana.
 

 
 

Celkem 16 zemědělských subjektů hospodařících na 12 600 ha zemědělské půdy ve II. a III. ochranném pásmu VN Švihov se dobrovolně zapojilo do pilotního projektu s názvem Podpora opatření ke snížení dopadu zemědělské prvovýroby v ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce, který připravilo ministerstvo zemědělství společně s Povodím Vltavy, s. p. Tento 3letý projekt bude na konci roku 2021 ukončen, proto se náměstek hejtmana Lukáš Vlček zajímal o průběžné výsledky a podmínky. Ocenil snahu zemědělských subjektů, které se na základě dobrovolného vstupu do projektu rozhodly, že sníží používání chemických přípravků během pěstování plodin a některé vybrané chemické látky vůbec nepoužijí. Dále upraví agrotechnické postupy, aby se každý rok střídaly různé plodiny, přičemž jedna plodina nepřekročí 20% zastoupení na ploše. Vybrané zemědělské podniky se také zavázaly, že budou k hnojení používat organickou hmotu.

 

Pozadu v nových trendech nezůstává ani Školní statek Humpolec s Českou zemědělskou akademií v Humpolci. Společně představily pilotní projekt s názvem Agdata v zemědělství, který zahájily v roce 2020. Jedná se o smart technologii s využitím GPS, meteostanic a nového software. Tímto projektem zavádí nový způsob výuky s praktickým využitím na polích. „Budoucí generaci zemědělských hospodářů v krajině je třeba získat novými způsoby s využitím moderních technologií a na konkrétních příkladech dobré praxe, tuto generaci přesvědčit o významu zemědělství na Vysočině,“ sdělil závěrem Lukáš Vlček.


zemědělství

 

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.4.2021 / 1.4.2021

Počet návštěv: 1371
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek